Miks meeskonnatöö alati ei toimi?

Meeskonnatöö ja selle mõjutamisvõimalused on läbi aegade juhtimisteemadest huvitunud inimeste tähelepanu köitnud ja ka sotsiaalpsühholoogia üks lemmikteemadest olnud. Stabiilsed meeskonnad, kes on pikalt õppinud koos tegutsemist, võivad olla väga võimsad tööriistad äri- või poliitikamaailmas. Paraku aga tänase maailma kiired muutused, konkurentsi intensiivsus ja klientide ettearvamatud ootused ei võimalda ega toeta enam seesuguste meeskondade teket. Vastupidi, organisatsioonid on üha enam sunnitud vajaduse tekkides panema kokku lühiajalisi, eri üksuste töötajatest komplekteeritud meeskondi, kes tegutsevad koos ainult nii kaua, kui vastav ülesanne täidetud.

Case study: Team Works at school!

The Mission

At a Secondary School in Singapore, there was a need to form ad-hoc, non-academic project teams for various events and initiatives. The school’s leadership wanted to know how to form more effective and efficient teams so as to maximize manpower resources.

They contacted Authorized Partner OTi Consulting (OTi), to address this issue.

Case study: Personalising Banking

 

Personali juhtimise hetketrendid

Tulevikuga seonduvalt on alati väljakutseid, mida ei ole võimalik ette näha ja mille ootamatut üleskerkimist me ei saa vältida. Ent mida tulevikuks paremini valmis olemiseks siiski alati teha saab, on olla võimalikult hästi kursis maailma hetketrendide ja valitsevate võtmesuundadega, analüüsida ja mõista neid.  Ning olla seeläbi proaktiivsem edaspidiste arengute kujundamisel ja suutlikum nende reaalsel mõjutamisel. Seesama põhimõte kehtib ka personalivaliku ja personali juhtimise ning arendamise tulevikutrendidega seoses.

DiSC® profiili kaks kuju - eakas graafik ja uuesti sündinud ring

Psühholoogiliste hindamisvahendite küsimuste ja tulemuste esitamise viise on palju. Teadlased töötavad pidevalt selle nimel, et luua ja muuta hindamisvahendeid usaldusväärsemaks ja kasutajasõbralikumaks vastavalt uutele teaduse seisukohtadele ning aja nõuetele. DiSC profiil kui hindamisvahend on pisut üle 40 aasta vana. Tänane DiSC profiil mõõdab inimese loomupäraseid käitumisviise ning esitleb tulemusi kahel viisil.

Introvertide vägi

2012. a. Susan Caini raamatu „Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking“ ilmumise järel on introvertsuse teemal väga palju sõna võetud ja see poleemika ei näi lõppevat. Ka raamat ise on saanud hämmastava tähelepanu osaliseks olles pikalt paljude müügitabelite tipus ning samuti on suurt huvi äratanud Susan Caini samasisuline esinemine TED konverentsil.

Uut ostmise psühholoogias. Web 2.0 ajastu ja müük 2.0

Tänastes arvamusliidrite blogides, äriülevaadetes ja eriväljaannetes kõneldakse palju kiirelt teisenevast ostmispsühholoogiast, ostuotsuste tegemise ja lojaalsuse kujunemise protsessist. Ilmub põnevat lugemist ja teise nurga alt asjale vaatamist. Järgnevalt toome teieni enda ja teiste mõtted loetust.

 

Tänapäeva tehnoloogilise arengu võimalus - kohanduv testimine

 

Mis on Everything DiSC® profiilis teisiti kui varem?

IT tehnoloogia hoogne arenemine avab ka uued online testimise võimalused - saab teha kiiremaid, kuid ka keerulisemaid ja personaalsemaid lahendusi. Personaalsete lahenduste abil saavad testide arendajad muuta enesehindamise küsimustikke järjest täpsemaks.