DiSC Classic 2 Pluss

DiSC Classic® 2 Pluss

Koolitajale, konsultandile, müügijuhile ja personalispetsialistile

Ülevaade

DiSC® Classic 2 Pluss on tooteperekonna kõige värskem ja põhjalikum tagasiside raport ning on palju kasutust leidnud just lisaraportites saadava väärtuse tõttu. 

Raport on:

 • kaheosaline - DiSC Classic 2.0 raport ning DiSC PPSS 6 lisaraportit
 • kohandatav - lisaraporteid on võimalik valida nii ükshaaval kui ka kõiki korraga ning seetõttu on võimalik luua endale sobiv tagasiside vahend või koostada edasine tööplaan enesearenguks
 • koos kõigi lisadega 59 lehekülge pikk
 • kohandatav - võimalik valida sobivad ja ära jätta mittesobivad raporti lisad

Raport sisaldab:

 • inimese käitumiseelistusi kirjaldavat DiSC graafikut
 • ülevaadet tema kõrgeimast DiSC dimensioonist, selle tugevustest ja nõrkustest
 • käitumisstiilide intensiivusindekseid, selle tugevusi ning soovitusi enese arendamiseks
 • DiSC graafikuga kõige sarnasema klassikalise käitumismudeli kirjeldust ja selle analüüsi
 • 15 klassikalise käitumismudeli kirjeldust
 • 6 lisaraportit:
  - positiivsete suhete loomise strateegiad
  - suhtlemisstiil
  - juhtimise strateegiad
  - juhtimisstiil
  - müügi juhtimise strateegiad
  - müümisstiil