DiSC mudeli teaduslik alus

DiSC mudeli teaduslik alus

Vaatamata inimesetundmise teooriate ajalooliselt pikale arengule, paljudele erinevatele teooriatele ja mudelitele ning teoreetilistele vaidlustele, püütakse jätkuvalt leida üha paremaid viise inimkäitumise mõistmiseks. Vajadus lihtsa ja tõhusa töövahendi järele on suurem kui kunagi varem.

Nõuded inimeste hindamise töövahenditele on samuti suuremad kui kunagi enne.

Head on need töövahendid, mis on:

  • tõesed ehk valiidsed ja reliaablid
  • uuritud pika perioodi vältel
  • leidnud kinnitust eri rahvaste hulgas
  • pidevalt kaasajastatud
  • omavad rakenduslikku väärtust

 DiSC mudeli teaduslike uuringute kohta saad lugeda siit, parempoolsest kastist.