DiSC sertifitseerimine

DiSC sertifitseerimine

DiSC sertifitseerimise eesmärk on anda koolitajatele ja konsultantidele teadmised ja oskused, mis võimaldavad professionaalselt läbi viia tulemuslikke DiSC koolitusi või DiSC-i alast nõustamist.

Kellele mõeldud? 

Koolitajale, coachile, konsultandile või personalispetsialistile, kes tahaks:     

  • Tundma õppida maailma üht populaarseimat käitumismudelit ja selle rakendusvõimalusi
  • Arendada iseenda suutlikkust märgata DiSC-st tulenevaid käitumuslikke tugevusi ja eelistusi
  • Leida võimalusi, kuidas muuta koolitus- ja arendustegevused enam konkreetse töötaja või kliendi vajadustest lähtuvaks
  • Välja töötada ja kasutada eri fookusega DiSC-arendusprogramme organisatsiooni erinevatel tasanditel kasutamiseks
  • Saada rahvusvaheline sertifikaat ja seeläbi tõsta oma usaldusväärsust professionaalina

Kuidas sertifitseerimine toimub? 

DiSC sertifitseerimine koosneb kolmest osast: 

Tasuta tugi 

Sertifitseeritud DiSC koolitajale on tagatud meiepoolne igakülgne abi seoses erinevate DiSC toodete ja nende kasutamisega. Oleme valmis neil teemadel vastama üleskerkinud küsimustele ja lahendama teie probleeme.