EVERYTHING DiSC 363 FOR LEADERS®

Paranda juhtimise efektiivsust selle võimsa 360 töövahendi abil

Kas teie organisatsiooni inimestel on tõhusad juhid? 360 hindamine aitab teil seda teada saada.

363 For Leaders põhineb juhtimismudelil, mis loodi juhtimistegevuse parimatele uurimustele tuginedes. 363 For Leaders töövahend aitab juhil mõista, millisena ta näib kolleegidele ja alluvatele.

Kuidas töötab?

Kolleegidel ja alluvatel on lihtne hinnata oma juhi käitumist, kui nad saavad avatud küsimuste asemel hoopis teha valikud juhi võimalike käitumiskirjelduste hulgast, mis on piltlikud ja kergesti äratuntavad. See annab juhile täpsemat tagasisidet tema käitumise kohta: millisena ta teistele näib ja kuidas kolleegid tema käitumist tajuvad. Tulemuseks on tasakaalukam ja konstruktiivsem tagasiside, mida juht saab reaalselt kasutada, ilma löökideta ego pihta. 

Põhjalikku infot selle toote kohta saate 363 for Leaders kodulehelt.

363 for Leaders aitab juhtidel

  • Mõista paremini oma juhtimisstiili, -kompetentse ja -käitumist
  • Saada teada, kui hästi nad täidavad oma rolli juhina
  • Teadvustada, kuidas teised tajuvad nende juhtimisstiili võrreldes sellega, millisena nad ise seda näevad
  • Aru saada juhtimiskäitumistest, mida töötajad sooviksid nende juures rohkem või vähem näha
  • Parandada oma üldist juhtimisefektiivsust

Suurim kasu

  • Selge tegutsemisjuhend ja konstruktiivne tagasiside tähendab koheseid tulemusi ja elluviidavaid muudatusi
  • Juhtide parem eneseteadvustamine ja teiste inimeste vajaduste täpsem mõistmine vähendab segadust ja vastuseise
  • Lihtsalt tõlgendatavad praktilised raportid võimaldavad ilma lisajuhendamiseta saavutada jätkusuutlikku arengut

Võta ühendust, et arutada kuidas DiSC võib teie organisatsioonile väärtuslik olla

E-mail
Field is required!
Field is required!
Telefon
Field is required!
Field is required!
TASUTA KONSULTATSIOON

IPB Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Nimi
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Sõnum
Field is required!
Field is required!