Kontakt

Artiklid sildiga 'meeskonna kultuur'

DiSC® Classic meeskonnavaade

Juhile, koolitajale, konsultandile

Loe veel

DiSC® grupi- ja meeskonnakultuuri raport

Juhile, koolitajale, konsultandile

Ülevaade

DiSC®... Loe veel

Everything DiSC® Group Culture Report

Juhile, koolitajale, konsultandile

Everything... Loe veel

Sinu meeskonna kultuur

Meeskonna kultuuristiili mõistmine võib olla oluliseks abiks konkreetse meeskonnaga töötamisel. Iga tiim teeb asju erinevalt, tal on omad tugevused ja omad väljakutsed. Meeskonnaliikmete ja juhi isiksused, konkreetne tegutsemisvaldkond ning grupi ühtsus - kõik need tegurid mõjutavad meeskonna kultuuri.

Sellest tulenevalt on igal meeskonnal oma personaalsus, omad surved käituda mingil kindlal viisil ja eelistada teatud käitumisi. Enamik meeskonnaliikmeid tunneb end tõenäoselt kujunenud grupikultuuri kontekstis mugavalt, need aga, kelle enda DiSC käitumisstiil erineb märkimisväärselt grupi omast, võivad tunda ennast valesse keskkonda sattununa

Loe veel