Koolitusprogrammid

Koolitusprogrammid

 

 

 

 

IPB Partners on välja töötanud mitmeid DiSC koolitusprogramme, milles rakendatakse DiSC mudelit konkreetse valdkonna parendamiseks. 

Pakume valmis koolitusprogramme:

Enese- ja teiste juhtimine

 • Fookus iseenda arengupotentsiaalide ja nende realiseerimise võimaluste teadvustamisele DiSC-ile tuginedes.
 • Suunatud inimestele, kes on motiveeritud tõstma oma tulemuslikkust DiSC-ist lähtuvate praktiliste tööriistade kaudu.

363 juhtidele

 • Fookus 360 kraadi tagasiside ja DiSC-i omavahelisel kombineerimisel, et pakkuda juhtidele selget ja lihtsalt mõistetavat juhirolli peegeldust ja konkreetseid strateegiaid oma juhtimisoskuste täiustamiseks.
 • Suunatud juhtidele, kes on motiveeritud kolleegidelt ja alluvatelt saadud tagasisidest ja võimalustest sellest juhina kasu saada ning seda edaspidi teadlikult töösse rakendada.

Juhtimine

 • Fookus juhtimisefektiivsuse suurendamisel DiSC profiilile tuginevate praktiliste abivahendite kaudu.
 • Suunatud mistahes taseme juhtidele, kes on huvitatud oma seniste juhioskuste analüüsist, DiSC-st tulenevate arendusväljakutsete teadvustamisest erinevates juhirollides ning vastavate rakenduslike DiSC-abivahendite katsetamisest oma töös.

Müük

 • Fookus DiSC-ist lähtuval müügipsühholoogia mõistmisel ja vastavate käitumistaktikate tundmaõppimisel ja rakendamisel.
 • Suunatud müügiesindajate, müügitiimi juhtide ja müügimeeskondade arendamisele.

Teenindus

 • Fookus teeninduse kriitiliste edutegurite teadvustamisel DiSC-i abil ja vastavate teeninduskompetentside väljaarendamisel.
 • Suunatud ettevõtetele, kes soovivad teadlikult kujundada hästitoimivat kliendikeskset teeninduskultuuri, mis arvestab nii hoiakulist kui käitumuslikku poolt teenindajate töös.

Meeskonnatöö

 • Fookus tulemusliku koostöö ja sünergia kujundamise võtetel DiSC-metoodikast lähtuvalt.
 • Suunatud tiimijuhtidele ja meeskondadele, kelle eesmärgiks on teha oma grupi koostööoskuste audit, määratleda meeskondlikud arendusvajadused ja treenida konkreetseid koostööpädevusi vastavate DiSC-tööriistade abil.