The Five Behaviors of a Cohesive Team™

The Five Behaviors of a Cohesive Team™

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ (Saskaņotas komandas piecas uzvedības) ir novērtēšanas programma, kas palīdz indivīdiem un organizācijām atklāt to, kā izveidot patiesi saskaņotu un efektīvu komandu vispieejamākajā, kompetentākajā un efektīvākajā veidā.

Ar Everything DiSC® profili palīdz dalībniekiem saprast viņu pašu DiSC® stilus. Tas prasa zināmu piepūli apvienot ikvienu personību un vēlmes saskaņotā komandā, bet atdeve var būt milzīga – indivīdam, komandai un organizācijai.

Modeļa pamatā ir The Five Dysfunctions of a Team (Pieci komandas defekti), Patrika Lenčoni (Patrick Lencioni) bestsellers, grāmata kas izceļ piecas uzvedības, kas ir būtiskas veselīgai un labi funkcionējošai komandai.

Ko dara šī programma?

Programma palīdz komandām saprast kā viņi, kā komanda, tiek novērtēti galvenajās Piecu uzvedību modeļa komponentēs: uzticēšanās, konflikts, apņemšanās, atbildība un rezultāti.

Katrs indivīds komandā arī sapratīs savu personīgo stilu un komandas dalībnieku stilus, kas balstīti uz DiSC modeli: D: Dominance, i: ietekme, S: Stabilitāte, C: Centīgums, un ko viņu stili dod kopīgajā komandas panākumu kaldināšanā.

Kam tas ir domāts?

Programma ir veidota tikai un vienīgi veselai komandai un darba grupai. The Five Behaviors of a Cohesive Team (Saliedētas komandas piecas uzvedības) izmanto Everything DISC saturu un The Five Dysfunctions of a Team (Pieci komandas defekti) modeļa skaidrību un vienkāršību.

Kā tas darbojas?

Piecu uzvedību modeli lieto, lai palīdzētu komandas dalībniekiem mācīties, kā strādāt kopā efektīgāk un efektīvāk un kļūt par saliedētāku komandu. Produktīva, labi funkcionējoša komanda:

  • Izdara labākus, ātrākus lēmumus
  • Izmanto visu dalībnieku prasmes un viedokļus
  • Netērē laiku un enerģiju politikai, apmulsumam un destruktīvam konfliktam
  • Netērē laiku runājot par nepareizām lietām un atgriežoties pie vienas un tās pašas tēmas atkal un atkal tāpēc, ka nav izdevies to pieņemt
  • Rada konkurences priekšrocību

Atbalsta komplekts iekļauj:

  • Trenera rokasgrāmatu ar 7 moduļiem
  • PowerPoint® ar vairāk, kā 40 minūtēm video
  • Dalībnieku izdales materiālus ar vingrinājumiem
  • Kartiņas līdzņemšanai katrai no Piecām uzvedībām
  • Audio materiāli, interneta resursi un pētījumu atskaites.


Skatieties Piecu uzvedību ievada video: