Everything DiSC Work of Leaders

Virziet savu organizāciju uz tās mērķiem

Everything DiSC Work of Leaders® palīdz jums labāk saprast savu vadības stilu un attīstīt prasmes kā efektīvam, iedvesmojošam un tālredzīgam līderim.

Kas tas ir?

Pamatojoties uz labāko praksi, tas apvieno unikālus vadības stilus ar reālās pasaules prasībām, mudinot veikt svarīgas sarunas, kurās tiek noskaidrots darbības virziens – vīzija, saskaņošana un realizēšana.

Kas to izmanto?

Paredzēts līderiem visos līmeņos.

Kāpēc izmantot to?

  • Atklājiet savu DiSC vadības stilu
  • Saprotiet, kā vadību nosaka vīzija, saskaņošana un realizēšana, un noskaidrojiet, kā jūsu uzvedība atbilst šiem posmiem
  • Nosakiet vadības stiprās puses un uzlabojiet jomas, kurās vērojamas problēmas

Uzziniet, kā Carhartt visos organizācijas līmeņos ieviesa vadības standarta valodu