Tās nav finanses. Tā nav stratēģija vai tehnoloģija. Lielākā priekšrocība konkurencē ir komandas darbs, jo tas ir tik spēcīgs un reti sastopams.”  – Patriks Lenčoni

The Five Behaviors™ (Saliedētas komandas piecas uzvedības) ir novērtēšanas programma, kas palīdz indivīdiem un organizācijām atklāt to, kā izveidot patiesi saliedētu un efektīvu komandu vispieejamākajā, kompetentākajā un efektīvākajā veidā.

Ar Everything DiSC® profili palīdz dalībniekiem saprast viņu pašu DiSC® stilus. Tas prasa zināmu piepūli apvienot ikvienu personību un vēlmes saliedētā komandā, bet atdeve var būt milzīga – indivīdam, komandai un organizācijai.

Modeļa pamatā ir The Five Dysfunctions of a Team (Pieci komandas defekti), Patrika Lenčoni (Patrick Lencioni) bestsellers, grāmata kas izceļ piecas uzvedības, kas ir būtiskas veselīgai un labi funkcionējošai komandai.

Ko dara šī programma?

Piecu uzvedību modeli lieto, lai palīdzētu komandas dalībniekiem mācīties, kā strādāt kopā efektīgāk un efektīvāk un kļūt par saliedētāku komandu. Produktīva, labi funkcionējoša komanda:

 • Izdara labākus, ātrākus lēmumus
 • Izmanto visu dalībnieku prasmes un viedokļus
 • Netērē laiku un enerģiju politikai, apmulsumam un destruktīvam konfliktam
 • Netērē laiku, runājot par nepareizām lietām un atgriežoties pie vienas un tās pašas tēmas atkal un atkal tāpēc, ka nav izdevies to pieņemt
 • Rada konkurences priekšrocību

Programma palīdz komandām saprast, kā viņi, kā komanda, tiek novērtēti galvenajās Piecu uzvedību modeļa komponentēs: uzticēšanās, konflikts, apņemšanās, atbildība un rezultāti.

Katrs indivīds komandā arī sapratīs savu personīgo stilu un komandas dalībnieku stilus, kas balstīti uz DiSC modeli: D: Dominance, i: ietekme, S: Stabilitāte, C: Centīgums, un ko viņu stili dod kopīgajā komandas panākumu kaldināšanā.

Kam tas ir domāts?

Programma ir veidota tikai un vienīgi veselai komandai un darba grupai. The Five Behaviors (Saliedētas komandas piecas uzvedības) izmanto Everything DiSC saturu un The Five Dysfunctions of a Team (Pieci komandas defekti) modeļa skaidrību un vienkāršību.

Visaptverošā programma ietver:

Profilu

 • 36 lappušu individuāli novērtēšanas rezultāti personai un komandai
 • Izteiksmīgi vizuālie materiāli, kas ilustrē galveno saturu
 • Atgriezeniskā saite, kas attiecas uz konkrēto jautājumu
 • Padomi un stratēģijas komandas darba efektivitātes uzlabošanai
 • Iespēja izveidot rīcības plānu

Pasniegšana

Five Behaviors programmu var pasniegt kā 1, 2 vai 3 dienu apmācību programmu atkarībā no tā, cik padziļināta programma ir nepieciešama.

Katrā programmā ir septiņi moduļi ar vairāk nekā 40 minūšu gariem video materiāliem un trenera ziņojumu ar piezīmēm. Katrs modulis ietver:

 • Trenera rokasgrāmatu
 • Dalībnieku izdales materiālus
 • Prezentāciju ar tajā ietvertu video
 1. modulis: Ievads – Iepazīstināšana ar Five Behaviors modeli
 2. modulis: Uzticības iegūšana – Māca par ievainojamībā balstītas uzticības jēdzienu
 3. modulis: Konflikta apgūšana – Palīdz dalībniekiem saprast veselīga konflikta priekšrocības
 4. modulis: Piederības panākšana – Parāda, kā skaidrība un piekrišana palīdz panākt piederību
 5. modulis: Līdzatbildības pieņemšana – Uzsver to, cik svarīga ir savstarpējā līdzatbildība
 6. modulis: Koncentrēšanās uz rezultātiem – Uzsver to, ka kopīgie rezultāti ir svarīgāki par individuālajiem mērķiem
 7. modulis: Pārskats un rīcības plāns – Ļauj dalībniekiem pārskatīt apgūto un izveidot rīcības plānu, lai uzlabotu komandas produktivitāti

Izmantojot praktiskas aktivitātes, video un pārrunas, izveidoto komandu izved cauri Five Behaviors modelim, apgūstot un praksē izmantojot uzvedības veidus, kas komandu satuvinās un uzlabos tās sniegumu.

Komandas ziņojums ar piezīmēm

Šo rīku treneris izmanto, gatavojoties komandas sesijai. Ziņojums ir komandas profila kopija ar šādām piezīmēm:

 • Plašāku profila satura paskaidrojumu
 • Rezultātu interpretāciju
 • Resursiem papildu informācijai
 • Norādēm par personalizētu/pielāgotu saturu

Progresa ziņojums

Five Behaviors Progress Report paredzēts komandām, kuras jau piedalījušās sākotnējā Five Behaviors novērtējumā. Progresa ziņojums nosaka komandas progresu, novērtējot to, kā komandas sniegums laika gaitā ir mainījies.

Progresa ziņojums izceļ jomas, kurās bijusi vislielākā izaugsme un kritums, piedāvā produktīvus pārrunu tematus un sniedz rīcības plānu, lai komandas spētu noteikt prioritātes un konkrētus mērķus. Jūs varēsiet novērtēt, kā komandas sniegums laika gaitā ir mainījies, un izcelt jomas, kurās notikusi lielākā izaugsme vai kritums.

Microsoft veiksmes stāsts ar Five Behaviors