363 For Leaders

363 For Leaders

Juhile, personalijuhile

363 For Leaders eripära ja eelised teiste taoliste töövahenditega võrreldes

363 For Leaders pakub hindamises osalejaile: 

 • näitlikke juhi käitumise kirjeldusi ja kujundeid, mida on kerge ära tunda ja nende kohta ka hinnanguid anda
 • konkreetse juhtimismudeli alusel väljatöötatud valikvastuseid ja konstruktiivset praktilist tagasisidet, millest on juhil võimalik koheselt õppida
 • lahtiseletust kolleegidelt saadud hinnangute kohta ja sellest lähtuvat kolme strateegiat oma juhtimisoskuste parandamiseks
 • lihtsalt kasutatavat tööriista, millel samas on taustaks põhjalikud teaduslikud uurimused ja valideerimiprotsess tagades selle töövahendi usaldusväärsuse

363 For Leaders kodulehel on võimalus töövahendiga põhjalikumalt tutvuda. Seal saab ülevaate:

 • hindamise aluseks olevast juhtimismudelist
 • hindamise läbiviimisest endast
 • tagasiside raportist ja selle väärtusest juhile
 • coaching'u raportist 

Töövahendis sisaldub:

1. Kaks küsimustikku:

 • Juhi käitumist uuriv küsimustik - Leadership Behavior
 • Juhi käitumisele esitatavaid ootusi uuriv küsimustik - Leadership Request

2. 363 kraadi tagasiside raport juhile:

 • põhjalik, 22 lehekülge pikk tagasiside koos 3 kolme käitumisstrateegia kirjeldusega juhtimise parandamiseks

3. Coaching'u raport, mis aitab juhil tagasisidest õppida. See sisaldab informatsiooni, mis juhi tagasiside raportis puudub:

 •  juhi DiSC käitumisstiili ülevaade
 •  kuidas DiSC käitumisstiilid ja juhi juhtimisstiil on omavahel seotud
 •  kuidas parandada juhtimist - mida õppida nii juhtimismudelist kui DiSC mudelist

363 kraadi hindamise läbiviimine

Juhil on vaja täita nii Everything DiSC küsimustik, et uurida oma DiSC käitumisstiile, kui ka 363 kraadi küsimustik, et kirjeldada oma ettekujutust sellest, kuidas ta juhina käitub.

Kolleegid, alluvad ja teised täidavad kaheosalise küsimustiku: üks on sama nagu juhil ja nad kirjeldavad juhi käitumist nii nagu nad seda tajuvad; teine küsib hindajatelt ootusi juhi käitumisele ehk mida võiks juht rohkem teha, kui ta praegu teeb.

Valiidsus

363 Degrees for Leaders toode on valideeritud ehk nende kehtivust praktikas on kontrollitud teaduslike meetoditega. Loe valideerimisraportit

Haldus

363 kraadi hindamine on hallatav online keskkonnas EPIC: hindajate rühmitamine, küsimustike administreerimine, vastuste säilitamine ja raportite genereerimine. Hindajaid saab jagada neljaks rühmaks, näiteks võib neid jagada alluvateks, kolleegideks, juhtideks ja teisteks. Hindajate arv ei ole piiratud.