Uuest aastast oleme ka ProfileXT® esindajad!

Uuest aastast hakkame pakkuma võimsat hindamisvahendit ProfileXT®, mis on nii töölevõtmise-eelse hindamise, kui ka töölevõtu-järgse arendamise tööriist, mis aitab tööandjaid kandidaadite valikus ja nende potentsiaali välja arendamises.