DiSC harjutuste soovitused koolitajale

Koolitaja ja konsultandi jaoks on alati väljakutseks see, kuidas muuta treeningul tehtavad DiSC harjutused ja ülesanded selliseks, et neil oleks kohene praktiline väärtus ning et nad innustaksid ka edaspidi rakendatud oskusi meenutama ja vastavaid võtteid või abivahendeid taaskasutama.

Samuti peaksid nad olema huvipakkuvad ja õige fookusega. Just seetõttu on oluline, et kasutatavad arendustegevused puudutaksid iga osalejat personaalselt motiveerides teda nii toimuvat sisuliselt mõistma ja analüüsima kui ka sellega suhestuma.

Siin jagame paar sellesuunalist lihtsat DiSC-harjutuse näidet, mida paljud koolitajad armastavad kasutada:

       1. On see mu tugevus, nõrkus või mõlemad? 

Palu kõigil osalejatel valida oma profiilist mingi üks omadus või enesekohane kirjeldus, millega nad täiesti päri on. Seejärel lase neil väikeses grupis või paarilisega seda omavahel jagada ja välja selgitada, mismoodi seesama omadus või joon võib avalduda nende töös/ametis tugevusena ja millal see on pigem nõrkusena käsitletav (võimendudes).

Mida nad teevad teadlikult selleks, et panustada kõnealusesse omadusse kui tugevusse?

Kuidas nad püüavad seda poolt enda juures suurendada ja säilitada?

Mida nad võtavad ette, kui see avaldub nõrkuse või liialdusena?

Mis on neil aidanud seda ületada? 

       2. Igapäevatöö juhtumite analüüs 

Palu osalejatel kirja panna 1-2 konkreetset suhtlemisprobleemi või keerukamat juhtumit oma igapäevatööst. Lühike kirjeldus, tekkinud küsimus/vastuolu/konflikt (kes osales, mida öeldi, mida tehti, kuidas käituti, kas ja kuidas olukord lahenes jms.) Kogu case´id kokku.

Jaga osalejad 4-liikmelistesse gruppidesse ja lase igal grupil võtta endale 2 juhuslikku case´i aruteluks ja läbitöötamiseks.

Ülesanne on otsustada ja seejärel ka teistele gruppidele tutvustada:

  • milliste DiSC käitumisstiilidega on antud juhtumi puhul tegu
  • mis seda näitab (sõnakasutus, tegutsemise laad, tempo jms.)
  • milline strateegia tundub antud olukorras olevat kõige mõistlikum? Miks?

Iga grupp tutvustab oma juhtumeid ja võimalikke lahendusi ning annab ja võtab vastu tagasisidet.