DiSC sertifitseerimine Tallinnas (12. veebruar)

Artiklid sildiga 'Willam Moulton Marston'

DiSC käitumisstiilide ajalugu

Neli kategooriat

Läbi ajaloo on inimesed püüdnud mõista ja seletada inimestevahelisi erinevusi. Varasemad, antiikajast alates tehtud katsed, on olnud üsna algelised. Mõned neist on tuntud ka tänapäeval.

Kreekast Hippokrates ja Aristoteles ning Roomast... Loe veel

History of the DiSC styles

Four categories

Throughout the history, people have been trying to understand and explain the differences between persons. Earlier intents dating from Ancient Greek and Rome were rather primitive. Some of these are still known today. 

Hippocrates and Aristotle from... Loe veel

DiSC uzvedības stilu vēsture

Četras kategorijas

Visu laiku cilvēki ir mēģinājuši izprast un izskaidrot atšķirības starp dažādiem indivīdiem. Agrākie nodomi, kas datējami ar Senās Grieķijas un Romas laikiem, bija diezgan primitīvi. Daži no tiem ir zināmi vēl šodien. Hipokrāts un... Loe veel