Everything DiSC Comparison Report

Everything DiSC® Comparison Report

                                 Juhile, konsultandile, koolitajale ja meeskonnaliikmele 

Everything DiSC Comparison Report:

  • toetab heade suhete loomist meeskonnaliikme või kolleegiga
  • võimaldab analüüsida oma koostööd ühe valitud kolleegiga

Raport kirjeldab:

  • kolleegide sarnasusi ja erinevusi ning seda, kuidas see mõjutab nendevahelisi suhteid
  • praktilisi strateegiaid suhtlemiseks konkreetse kolleegiga

Võrdlusraportit saab genereerida olemasolevatest Everything DiSC personaalsetest raportitest. Meeskonnaliikmete valimine ja raportite genereerimine on hallatavad online keskkonnas MyEverythingDiSC.com.