Everything DiSC Group Culture Report

Everything DiSC® Group Culture Report

Juhile, koolitajale, konsultandile

Everything DiSC® Grupikultuuri raport aitab määrata meeskonna valdavat DiSC käitumisstiili ja meeskonnakultuuri. Kui see on teada - omadused, võimalused, takistused - oled paremini ettevalmistatud meekonnatööks, meeskonnatöö juhtimiseks või vastavate oskuste koolitamiseks.

DiSC Grupikultuuri raport võimaldab:

  • koostada rühmaraporteid kõigist DiSC Classic profiilidest
  • koostada rühmaraporteid just nendest inimestest, kellest soovid
  • selgitada meeskonna valdavat DiSC-kultuuri ja selle mõju igale meeskonnaliikmele
  • mõista, mida selles grupis töötavad inimesed kõige enam väärtustavad
  • mõista, millised omadused on selles grupis soositud
  • mõista, millised on selle kultuuri tugevused ja nõrkused