Everything DiSC Workplace

Everything DiSC® Workplace

Koolituskomplekt
                      konsultandile, koolitajale ja j
uhile

 • aitab inimestel mõista ennast ja teisi, parandada inimestevahelisi suhteid ning vähendada konflikte
 • selgitab DiSC käitumisstiilide omavahelisi kohandamisvajadusi ja -võimalusi
 • näitab teid, kuidas üksteist paremini motiveerida ja innustada

Everything DiSC Workplace fookuses on töökeskkond:

 • DiSC käitumisstiilide mõistmine ja nende eelistuste ning vajaduste tundmaõppimine
 • erinevate inimeste koos töötamise ja suhtlemise edukus
 • motiveeriv ja inspireeriv töökeskkond
 • praktilised harjutused, mis võimaldavad omandada uut ja efektiivsemat käitumisrepertuaari

Everything DiSC Workplace komplektis sisaldub:

 • õppematerjal juhile ja töötajatele
 • Everything DiSC Workplace Profile - personaalne tagasisideraport inimese käitumiseelistuste ja vajaduste kohta
 • üksuse grupikultuuri raport, mis võimaldab saada selgust töögrupi valdavast DiSC-kultuurist, otsuste vastuvõtmise stiilist ja riskidest
 • töötajate võrdlusraportid, mis selgitavad nendevahelise koostöö parandamise võimalusi
 • õppevideod ja fassilitaatori raport koolitajale või nõustajale
 • õppematerjalid töökeskkonna kohta ning praktilised juhendid selle juhtimiseks
 • mälupulk - mobiilselt kasutatav mälupulk õppematerjalidega

Tutvu kõigi õppevideotega.