Everything DiSC Work of Leaders

Everything DiSC® Work of Leaders

Koolituskomplekt
juhile, konsultandile, koolitajale ja coach'ile


 

Everything DiSC® Work For Leaders aitab sul avastada oma juhtimisstiili ja juhtida lihtsal viisil kolmesammulist juhtimise põhiprotsessi: visiooni loomist, selle ümber inimeste koondamist ja visiooni elluviimist:

See töövahend keskendub:

  • juhtimistegevustele, mis suunavad inimeste rühma või organisatsiooni seatud eesmärkide ja reaalsete tulemuste poole
  • enesemõistmisele, mis on efektiivseks juhiks kasvamise esimene tingimus

Work of Leaders erineb teistest DiSC juhtimise töövahenditest, sest ei keskendu inimestevahelistele erinevustele vaid juhtimisülesannetele, pakkudes tuge:

  • oma juhtimisstiili mõju kohta visiooni loomisel, inimeste ühendamisel visiooni elluviimiseks ja organisatsiooni eesmärkide täitmiseks
  • efektiivsuse tõstmiseks meeskondade ja organisatsiooni juhtimisel
  • oma juhtimisstiili kohandamiseks juhtimissituatsioonile ja andes sellealast praktilist nõu

Töövahend on loodud väga põhjaliku töö tulemusena, kus analüüsiti eduka juhtimise parimaid praktikaid tehes koostööd 300 juhtimiseksperdi ja 150 organisatsiooniga.

Komplektis sisaldub:

  • enam kui 20 lk personaalne juhtimistegevuste raport ehk praktiline juhtimistegevuste juhend
  • juhtimisstiili raport inimesele, kes juhib inimeste rühma või organisatsiooni
  • muud õppematerjalid (õppevideod ja võrdlusraportid jms.)