Miks valida meid?

Miks valida meid?

1 DiSC toodete maaletoojad

IPB Partners on Everything DiSC (a Wiley brand) täieõiguslik volitatud partner Baltikumis, Venemaal, Ukrainas ja Valgevenes alates 1997. aastast. Teenindame kliente ka mujalt Euroopast. Lisaks oleme The Five Behaviors of a Cohesive Team autoriseeritud partnerid.

2 Kogenud eksperdid

Oleme eksperdid inimeste käitumuslike oskuste arendamise valdkonnas ning pakume tooteid ja teenuseid, mis aitavad inimestel arendada oma professionaalseid ja isiklikke oskusi, et olla edukamad ja tulemuslikumad oma töös. Aitame inimestel ennast ja teisi tundma õppida, omandada olulisi suhtlemisoskusi ja käitumisviise.

3 Juhtivad maailmatasemel arendusvahendid

DiSC kuulub maailma ühe juhtiva akadeemilise suurkirjastuse Wiley tootebrändi ning nende 1700 konsultanti, koolitajat ja coach’i teenindavad igal aastal kolmekümnes keeles rohkem kui miljonit inimest. Meie teeninduspiirkonnas on 15 aasta jooksul DiSC tooteid ja teenuseid kasutanud üle 50 000 inimese. Oleme sertifitseerinud meie DiSC partneriks üle 150 personalitööga tegeleva professionaali.

4 Usaldusväärsus

Meie toodetel on teaduslikult tõestatud valiidsus ja reliaablus ning need on meie turgude jaoks kohandatud. DiSC töövahendid ja õppematerjalid on lihtsad ja arusaadavad ning rakendamisvalmis ja kohese praktilise väärtusega. Nende rakendamisel on pikaajaline ülemaailmne kogemus ja neid täiustatakse ning arendatakse pidevalt edasi.

5 Rahvusvaheline võrgustik

DiSC koos oma ülemaailmsete partnerite ja konsultantidega moodustab maailma suurima personaliekspertide võrgustiku. Sertifitseeritud partneritest saavad selle laia tugivõrgustiku liikmed, kellele organiseerime iga-aastaseid üritusi, kus on võimalik jagada kogemusi, saada innustust ja küsida abi või nõu. Lisaks sertifitseerimisele pakume DiSC teemaga süvitsi minna soovijatele erineva suunitlusega DiSC arendusprogramme (müük ja teenindus; juhtimine; personali hindamine; valik ja värbamine; enese- ja suhete juhtimine; meeskonnatöö jne).

6 Laialdane kasutusala

Juhid saavad töövahenditest abi erinevat tüüpi inimeste juhtimiseks, inimestele tagasiside andmiseks ja motiveerimiseks. Kuid juht saab ka enda kohta tagasisidet selle kohta, kuidas alluvad või kolleegid teda tajuvad, mis teda motiveerib või milline on tema juhtimisstiil ja mida see teistele tähendab. Koolitajad ja konsultandid saavad meilt head ja teaduslikult tõesed koolitusvahendid, mida saab kasutada nii üksikult kui integreeritult, koheselt või vähese vaevaga kohendada vastavalt vajadusele. Personalijuhid ja -spetsialistid saavad meilt töövahendeid värbamiseks, valikuks ja hindamiseks, kuid ka personaliarendamise süsteemide loomiseks ning sisekoolitusteks. Müügijuhtidele ja müügioskuste arendamiseks pakume programme ja töövahendeid koolitajale ja müügijuhile.