Uuest aastast oleme ka ProfileXT® esindajad!

Uuest aastast hakkame pakkuma võimsat hindamisvahendit ProfileXT®, mis on nii töölevõtmise-eelse hindamise, kui ka töölevõtu-järgse arendamise tööriist, mis aitab tööandjaid kandidaadite valikus ja nende potentsiaali välja arendamises.

ProfileXT tootja Profiles International on sellest aastast samuti Wiley omanduses, mis tähendab, et DiSC-il ja ProfileXT-l on sama arendaja.

Peagi tuleb nii toote kui selle kasutamisvõimaluste kohta rohkem infot.

Saad tootest lähemalt kuulda osaledes meie DiSC töötoal 17. detsembril.