Uus meeskonna arendusprogramm

Ja kes pole veel kuulnud, siis on meil väljas ka uus meeskonna arendusprogramm The Five Behaviors of a Cohesive Team™, mis sisaldab nii profiile, kui toob välja üksikisikute ja organisatsioonide juures need tegurid, mida on vaja tulemusliku ja edukalt koostoimiva meeskonna ülesehitamiseks. Loe lähemalt meie uuenenud kodulehelt.

Tuginedes Everything DiSC®-le, aitab Five Behaviors kõigepealt mõista iga grupiliikme enda DiSC käitumisstiili. Tuua kokku kõigi erinevad isiksused ja eelistused tulemusliku meeskonna loomisel - see eeldab väga suurt tööd, kuid ka tasu saab olema suur - nii inimestele endile, meeskonnale kui ka organisatsioonile tervikuna.

See mudel tugineb Patrick Lencioni bestselleril The Five Dysfunctions of a Team, kus on välja toodud 5 võtmekäitumist, mis on olemuslikud tugevale, hästitoimivale meeskonnale.

Milline on sellest programmist saadav kasu?

Kõnealune programm aitab meeskondadel aru saada, kuidas nad tiimina koguvad punkte selle mudeli viie võtmekomponendi osas, milleks on: usaldus, vastuseisude käsitlemine, pühendumine, vastutustunne ja tulemused.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kellele mõeldud?

See programm on mõeldud esmajärjekorras meeskondade ja töögruppide tervikuks liitmiseks. Siin on omavahel seostatud Everything DiSC-i eelised ning The Five Dysfunctions of a Team mudeli lihtsus ja selgus.

Five Behaviorsist saad lähemalt kuulda osaledes meie DiSC töötoal 17. detsembril.