DiSC® on väga lihtne ja meeldejääv mudel inimkäitumise selgitamiseks, mis kirjeldab erinevaid käitumisstiile ja eelistusi ning nende tagamaid.

DiSC profiil on tagasisideraport inimese käitumise kohta, mille saamiseks tuleb täita vastav küsimustik. DiSC profiilidega saab töötada nii grupis kui ka individuaalselt. Tutvu erinevate DiSC profiilidega.

lgal inimesel on just temale omane loomupärane käitumisstiil

Pole olemas häid ega halbu DiSC käitumisstiile, vaid on head või vähem head oskused juhtida oma loomupärast käitumist.

On olukordi, kus sinu loomupärane käitumisviis on parim. Kuid on kordi, kus kõik ei suju iseenesest ja sul on vaja teadlikult kohandada oma käitumist – toimida erinevalt loomupärasest.

Kui sa tead enda ja teiste loomupärast käitumist ja seda, kuidas ennast vastavalt sellele kohandada, siis saad muuta koostöö teiste inimestega paremaks ja tulemuslikumaks. DiSC töövahendid on just selleks loodud.

DiSC on väga lihtne ja meeldejääv mudel, mis koosneb neljast peamisest käitumisstiilist: D, i, S ja C.

D (Domineeriv) – otsekohene, tulemuskeskne, tahtekindel ja jõuline
i  (Sotsiaalne) – seltsiv, entusiastlik, optimistlik ja elavaloomuline
S (Stabiilne) – rahulik, kohanev, kannatlik ja tagasihoidlik
C (Analüüsiv) – põhjalik, talitsetud, täpne ja süstemaatiline

DiSC teooria alusepanijaks on Dr. William Marston USA ülikoolist Columbia University. Teiste hulgas arendasid seda edasi Dr. John Geier ja Inscape Publishing koostöös Ameerikas asuva ülikooliga University of Minnesota Tänasel päeval jätkab DiSC toodete arendamist Everything DiSC (a Wiley brand), mis on spetsialiseerunud inimeste arendamise vahendite väljatöötamisele ja sellealastele teaduslikele uuringutele.

Wiley on DiSC-iga seotud teemasid uurinud üle 10 aasta. Meie DiSC bränd on alati äratuntav tänu DiSC nimes esinevale väiksele „i” tähele.

Koos tehnoloogia arenguga on edasi arenenud ka DiSC.

Meie online-DiSC profiilid kasutavad kõige uudsemat hindamismeetodit (adaptiivne testimine) ja keerukaid algoritme, et kiiresti analüüsida inimese vastuseid ja pakkuda võimalikult personaliseeritud DiSC tagasisidet. Küsimustiku täitmine võtab tavaliselt vaid umbes 15 minutit.

DiSC partnerid ja sertifitseeritud konsultandid moodustavad maailma suurima personaliekspertide võrgustiku – läbi DiSC sertifitseerimise siin on Sinu võimalus meiega ühinemiseks!

Tugev ja tõhus meeskonnatöö on võimalik. Milles peitub saladus? See video näitab, millist väärtust ja toimemõju Everything DiSC teie organisatsioonile pakub.

Kuidas DiSC aitab?