Pinteresti DiSC harjutus

Näita allolevatelt Pinteresti lehtedelt DiSC käitumisstiilide kohta käivaid erinevaid pilte ja ütlusi. Palu inimestel otsustada, millised neist haakuvad nende endi juhtiva(te) käitumisstiili(de)ga ja millised mitte.

Seejärel arutelu:

  1. kui palju samastuti enda stiili kohta käivate jõulisemate kirjelduste või piltidega
  2. kuidas käitumisstiili avaldumine sõltub kahe kõige tugevamalt esindatud stiili tasemetest ja kombinatsioonist teiste stiilidega
  3. millised muud tegurid võivad veel mõjutada seda, kui palju samastutakse oma kõige domineerivama käitumisstiili kohta käivate kirjelduste-ütlustega