Sinu meeskonna kultuur

Meeskonna kultuuristiili mõistmine võib olla oluliseks abiks konkreetse meeskonnaga töötamisel. Iga tiim teeb asju erinevalt, tal on omad tugevused ja omad väljakutsed. Meeskonnaliikmete ja juhi isiksused, konkreetne tegutsemisvaldkond ning grupi ühtsus - kõik need tegurid mõjutavad meeskonna kultuuri.

Sellest tulenevalt on igal meeskonnal oma personaalsus, omad surved käituda mingil kindlal viisil ja eelistada teatud käitumisi. Enamik meeskonnaliikmeid tunneb end tõenäoselt kujunenud grupikultuuri kontekstis mugavalt, need aga, kelle enda DiSC käitumisstiil erineb märkimisväärselt grupi omast, võivad tunda ennast valesse keskkonda sattununa

Talent Geari poolt loodud graafikutel on toodud meeskondlike karakteristikute lühikokkuvõtted. Need näitavad eelkõige kalduvusi ning neid ei peaks võtma ainuesinevate käitumismustritena. Meeskonnad võivad õppida olema paindlikud käitumiste suhtes, mis on vajalikud muutuste, stressi, uuenduste, stabiilsuse ja alalhoidlikkuse aegadel. Sellegipoolest on igal meeskonnal siiski oma kindel mugavustsoon ja seda nii käitumuslikus kui hoiakulises mõttes.

Sõltumata sellest, kas sul on oma tiim või töötad klientide meeskondadega, need graafikud aitavad sul küsida olulisi küsimusi ja läbi viia tulemuslikke vestlusi.

Kaalu võimalust need PDF failid enda jaoks välja printida ja panna nad meeskonna ühises ruumis seinale.

Milliste käitumiste eest annab meeskond tunnustust ja innustab jätkama? Millist käitumist püüab meeskond piirata? Kuidas meeskond saaks paremini toetada sinu isiklikku käitumisstiili? Mida sinu käitumisstiil toob meeskonnakultuuri jaoks kaasa?

Talent Gear lubab neid graafikuid kasutada koolitusteks või enda tarbeks. Lae alla iga stiili graafikud:  D-Infographic.pdfI-Infographic.pdfS-Infographic.pdfC-Infographic.pdf, ja DiSC-Infographic.pdf.