Everything DiSC

Everything DiSCi kasutavad tuhanded organisatsioonid üle maailma oma töötajate arendamiseks, innustamiseks, kaasamiseks ja efektiivsemaks muutmiseks.

Everything DiSC on originaalne, kõige enam uuritud ja kõige võimsaim DISC toode turul. Teda on arendatud üle 40 aasta. Ta on lihtne, kuid mitte lihtsustatud.

DiSC annab ühise keele, et toetada paremaid koostöösuhteid ja jätkusuutlikumat arengut üle kogu organisatsiooni.

DiSCi saab kasutada, et arendada ja parandada:

  • Eneseteadlikkust
  • Suhtlemist ja suhteid
  • Meeskonnatööd
  • Juhtimist ja liidriks olemist
  • Müügitulemusi ja klienditeenindust
  • Muutumisvalmidust
  • Konfliktilahendamist
  • Töötajate kaasamist