Paranda juhtimise efektiivsust selle võimsa 360 töövahendi abil

363 for Leaders aitab juhtidel

 • Mõista paremini oma juhtimisstiili, -kompetentse ja -käitumist
 • Saada teada, kui hästi nad täidavad oma rolli juhina
 • Teadvustada, kuidas teised tajuvad nende juhtimisstiili võrreldes sellega, millisena nad ise seda näevad
 • Aru saada juhtimiskäitumistest, mida töötajad sooviksid nende juures rohkem või vähem näha
 • Parandada oma üldist juhtimisefektiivsust

Suurim kasu

 • Selge tegutsemisjuhend ja konstruktiivne tagasiside tähendab koheseid tulemusi ja elluviidavaid muudatusi
 • Juhtide parem eneseteadvustamine ja teiste inimeste vajaduste täpsem mõistmine vähendab segadust ja vastuseise
 • Lihtsalt tõlgendatavad praktilised raportid võimaldavad ilma lisajuhendamiseta saavutada jätkusuutlikku arengut

Mis see on?

363 For Leaders põhineb juhtimismudelil, mis loodi juhtimistegevuse parimatele uurimustele tuginedes. 363 For Leaders on valideeritud teaduslikke meetodeid kasutades. See töövahend aitab juhil mõista, millisena ta näib kolleegidele ja alluvatele.

Kuidas töötab?

Kolleegidel ja alluvatel on lihtne hinnata oma juhi käitumist, kui nad saavad avatud küsimuste asemel hoopis teha valikud juhi võimalike käitumiskirjelduste hulgast, mis on piltlikud ja kergesti äratuntavad. See annab juhile täpsemat tagasisidet tema käitumise kohta: millisena ta teistele näib ja kuidas kolleegid tema käitumist tajuvad.

Põhjalikku infot selle toote kohta saate 363 for Leaders kodulehelt.

363 For Leaders sisaldab:

1. Kaks küsimustikku:

 • Juhi käitumist uuriv küsimustik – Leadership Behavior
 • Juhi käitumisele esitatavaid ootusi uuriv küsimustik – Leadership Request

2. 363 kraadi tagasiside raport juhile:

 • põhjalik, 22 leheküljeline tagasiside koos 3 käitumisstrateegia kirjeldusega oma juhtimistegevuste parandamiseks

3. Coaching’u raport, mis aitab juhil saadud tagasisidest õppida. Siin sisaldub informatsioon, mis juhi tagasiside raportis puudub:

 •  juhi DiSC käitumisstiili ülevaade
 •  kuidas DiSC käitumisstiilid ja juhi juhtimisstiil on omavahel seotud
 •  kuidas parandada juhtimist – mida õppida nii juhtimismudelist kui DiSC mudelist

363-kraadi hindamise läbiviimine

Juhil on vaja täita nii Everything DiSC küsimustik, et uurida oma DiSC käitumisstiile, kui ka 363 kraadi küsimustik, et kirjeldada oma ettekujutust sellest, kuidas ta juhina käitub.

Kolleegid ja alluvad täidavad samuti kaheosalise küsimustiku: üks on sama nagu juhil, kus nad kirjeldavad juhi käitumist nii nagu nemad seda tajuvad; teine küsib hindajatelt ootusi juhi käitumisele ehk mida võiks juht rohkem või teisiti teha, kui ta praegu teeb.

“Kujutage ette organisatsiooni, mille kõik juhid on kõrge eneseteadlikkusega ning suudavad mõista ja väärtustada juhtimiskäitumisi, mida töötajad neilt ootavad. Everything DiSC 363 pakub praktilisi näpunäiteid, lihtsaid strateegiaid ja tegevusi just sellise olukorra ja töökeskkonna saavutamiseks.”