Everything DiSC Võrdlusraport

Everything DiSC Võrdlusraport:

  • toetab heade suhete loomist meeskonnaliikme või kolleegiga
  • võimaldab analüüsida oma koostööd ühe valitud kolleegiga

Raport kirjeldab:

  • kolleegide sarnasusi ja erinevusi ning seda, kuidas see mõjutab nendevahelisi suhteid
  • praktilisi strateegiaid suhtlemiseks konkreetse kolleegiga

Võrdlusraportit saab genereerida olemasolevatest Everything DiSC personaalsetest raportitest. Meeskonnaliikmete valimine ja raportite genereerimine on hallatavad online keskkonnas MyEverythingDiSC.com.

“Üksteise mittemõistmine võib olla emotsionaalselt väga kurnav. Võrdlusraportite kasutamine aitab paremini aru saada inimeste erinevate suhtumiste tagamaid ja säästa seeläbi kõigi aega ja energiat.”