Everything DiSC Work of Leaders

Juhi organisatsioon seatud eesmärkide suunas

Everything DiSC Work of Leaders® aitab Sul paremini mõista oma juhtimisstiili ning arendab Sinu oskusi visionäärina, meeskonna ühise eesmärgi taha koondajana ja plaanide elluviijana.

Mis see on?

Everything DiSC® Work For Leaders põhineb parimatel praktikatel aidates sul avastada oma juhistiili ning rakendada lihtsat kolmesammulist juhtimise põhiprotsessi: visiooni loomist, selle ümber inimeste koondamist ja visiooni elluviimist.

 

Kes seda kasutavad?

See töövahend on loodud väga põhjaliku uurimistöö tulemusena, kus analüüsiti eduka juhtimise parimaid praktikaid tehes koostööd 300 juhtimiseksperdi ja 150 organisatsiooniga. Mõeldud kasutamiseks juhtidele kõigil tasanditel.

Miks seda kasutada?

  • Avastada oma DiSC juhtimisstiil
  • Mõista, kuidas juhtimine sõltub visiooni loomisest, selle ümber inimeste koondamisest ja seejärel visiooni elluviimisest, ning kuidas on sinu käitumine nende sammudega vastavuses
  • Määrata kindlaks oma juhtimisstiili tugevused ja arendada nõrgemaid külgi

Vaata, kuidas Carhartt kehtestas standardse juhtimiskeele kõikidel organisatsiooni tasanditel