Põnevad lisavahendid spetsiifiliste vajaduste jaoks:

Võrdlusraportid

Võimaldab võrrelda kahte inimest omavahel ja parandada üks-ühele töösuhteid.

 

Näidisraport
Grupikultuuri raport

Aitab määratleda oma meeskonna DiSC kultuuri, tuvastada selle eelised ja väljakutsed ning arutleda selle mõju üle erinevatele meeskonnaliikmetele, otsustusprotsessile ja riskivalmidusele.

Näidisraport
Fassilitaatori raport

Mõista oma meeskonnakultuuri dünaamikat. Erinevalt Grupikultuuri raportist, sisaldab see aruanne osalejate nimesid ja nende Everything DiSC hindamistulemusi.

Näidisraport
Profiili lisaraport

Annab hindamistulemuste põhjalikuma analüüsi.

Näidisraport
Meeskonnavaade

Näitab kõigi meeskonnaliikmete DiSC diagramme ühel lehel.

Näidisraport
Everything DiSC Koolituskomplektid

Sisaldab kõike, mida on vaja selleks, et enesekindlalt läbi viia Everything DiSC profiilidel põhinevaid koolitusi. Koolituskomplekt hõlmab koolitaja juhendit, esitlusslaide, osaleja materjale, huvitavaid harjutusi ja õppevideoid.

Vaata flaierit
MyEverythingDiSC

Jätkuõppe platvorm, kust saab oma stiili kohta lisateavet, kuulata podcaste, ja luua kolleegidega tasuta Võrdlusraporteid.

 

Vaata veebilehte