ProfileXT® on hindamisvahend, millel on rohkem kui miljon kasutajat enam kui 120 riigis. See aitab kandidaatide seast välja valida ametisse kõige sobivama isiku, et aidata tal suhestuda töörollidega, kuhu ta oma loomupärase käitumisstiili järgi kõige paremini sobiksProfileXT aitab määratleda, kas teie parimad tööotsijad sobivad sellesse konkreetsesse rolli, kui hästi nad seda tööd suudaksid teha ja kui õnnelikud nad sealjuures võiksid olla.

Ükskõik milline on teie ettevõtte suurus, ProfileXT-i hindamise lisamine oma värbamisprotsessi võib teie jaoks olla üks väärtuslikum, ent taskukohasem otsus, mida teha saate.

ProfileXT® aitab:

  • Valida tööle sobiv inimene
  • Vähendada voolavust ja vältida kulukaid värbamisvigu
  • Suurendada töötajate rahulolu ja tootlikkust
  • Tõhusamalt juhtida, koolitada ja arendada
  • Säästa värbamisprotsessil aega ja luua tõhus ning tulemuslik värbamisprotsess

Kuidas see töötab?

1

PLANEERI

Mõista töörolli

Juhid ja värbajad ei räägi alati samas keeles.

ProfileXT võimaldab kõigil jõuda äratundmiseni keda täpselt otsitakse.

Enne kui hakkame kandidaate hindama, töötame koos teiega välja sooritusmudeli ametikohale, kuhu soovite inimest värvata.

2

MÕÕDA

Tunne kandidaati

Oluline on hoidudavalikuvigadest ja instinktidel põhinevatest otsustest.

Koguge põhjalikku infot  hindamise tulemustest, et teha kindlaks, kes on sobivaim kandidaat.

ProfileXT online küsimustik mõõdab kandidaadi mõtlemisstiili, käitumisjooni ja huvisid: kolm valdkonda, mis enim mõjutavad inimese suhtumist erinevatesse tööolukordadesse.

3

VALI

Hinda sobivust

Vale isiku värbamine on väga kulukas.

ProfileXT raportid näitavad kandidaadi sobivust sooritusmudeliga ning annavad soovitusi “ohuteemadega” seoses.

Aitame teil objektiivselt võrrelda kandidaate teie loodud sooritusmudeliga, et mõista, kas ja kuidas nad sobivad antud töö nõuetele. Saate võrrelda ka mitut kandidaati, et näha, kes sobib rolli kõige paremini.

4

HOIA INIMESI

Väärtusta oma inimesi

Õige inimese palkamine nõuab pingutust; tema hoidmine aga veelgi rohkem.

ProfileXT terviklahendus koos erinevate raportitega aitab juhtidel valida ja edutada töötajaid kiiresti ja tõhusalt.

Pange kokku tervikpilt sellest, kuidas töötajad sobivad praeguste ja ka tulevaste tööülesannete või rollidega.

Omadused

Hindab: mõtlemisstiili ja võimekust, professionaalseid huvisid, käitumisjooni ja 20 tulemusnäitajat

Mõõdab: õppimisvõime indeks, sõnaline võimekus, sõnaline mõtlemine, numbriline võimekus, numbriline mõtlemine, energilisus, juhtimisambitsioon, suhtlemisvajadus, juhitavus, suhtumine, otsustavus, vastutulelikkus, iseseisvus, objektiivsus, huvid ja  motivatsioon

Täitmise aeg: u 1 tund

Raportid: 8 erinevat raportit – individuaalsed raportid, ametikohale paigutamise raportid, järelkasvu planeerimise raportid, mitme kandidaadi vastavusraportid, coachingu raportid, töö analüüsi raportid, koondraportid, graafilised raportid

Vaata näidisraportit!

„IPB Partnersi poolt pakutav ProfileXT hindamisvahend abistab värbamisprotsessis ja annab eelkõige otsesele juhile kandidaadi kohta põhjaliku ülevaate ja instruktsiooni. Raportid on ühelt poolt informatsiooni rohked ja teisalt väga loogilise ülesehitusega ning hõlpsasti arusaadavad. Tänan siiralt jätkuva positiivse, väga kiire ja efektiivse koostöö eest!“ 

– Karoline Sibul, HR Business Partner – Olympic Entertainment Group