ProfileXT® on hindamisvahend, millel on rohkem kui miljon kasutajat enam kui 120 riigis. See aitab kandidaatide seast välja valida ametisse kõige sobivama isiku, et aidata tal suhestuda töörollidega, kuhu ta oma loomupärase käitumisstiili järgi kõige paremini sobiksProfileXT aitab määratleda, kas teie parimad tööotsijad sobivad sellesse konkreetsesse rolli, kui hästi nad seda tööd suudaksid teha ja kui õnnelikud nad sealjuures võiksid olla.

Ükskõik milline on teie ettevõtte suurus, ProfileXT-i hindamise lisamine oma värbamisprotsessi võib teie jaoks olla üks väärtuslikum, ent taskukohasem otsus, mida teha saate.

ProfileXT® aitab:

  • Valida tööle sobiv inimene
  • Vähendada voolavust ja vältida kulukaid värbamisvigu
  • Suurendada töötajate rahulolu ja tootlikkust
  • Tõhusamalt juhtida, koolitada ja arendada
  • Säästa värbamisprotsessil aega ja luua tõhus ning tulemuslik värbamisprotsess

Kuidas see töötab?

1

PLANEERI

tunne töörolli

Juhid ja värbajad ei räägi alati samas keeles.

ProfileXT aitab kõigil jõuda samale lehele, et teada täpselt, keda otsitakse.

Enne kui hakkame kandidaate hindama, töötame teiega koos välja sooritusmudeli ametikohale, kuhu soovite inimest värvata.

2

HINDA

tunne kandidaati

Vältige valikuvigu ja instinktidel põhinevaid otsuseid.

Saage võimsaid teadmisi hindamistulemuste andmetest, et teha kindlaks, kes on sobivaim kandidaat.

ProfileXT online küsimustik mõõdab kandidaadi mõtlemisstiili, käitumisjooni ja huvisid: kolm valdkonda, mis enim mõjutavad inimese suhtumist erinevatesse tööolukordadesse.

3

VALI

hinda sobivust

Vale isiku värbamine on väga kulukas.

ProfileXT raportid näitavad kandidaadi sobivust sooritusmudeliga ning annavad soovitusi “ohukohtade” osas.

Aitame teil objektiivselt võrrelda kandidaate teie loodud sooritumudeliga, et mõista, kas ja kuidas nad sobivad töö nõuetele. Saate võrrelda ka mitut kandidaati, et näha, kes sobib rolli paremini.

4

HOIA INIMESI

tunne oma inimesi

Õige inimese palkamine nõuab pingutust; tema hoidmine aga veelgi rohkem.

ProfileXT terviklahendus koos erinevate raportitega aitavad juhtidel valida ja edutada töötajaid kiiresti ja tõhusalt.

Omage täielikku pilti sellest, kuidas töötajad sobivad praeguste ja ka tulevaste tööülesannete või rollidega.

Omadused

Hindab: mõtlemisstiili ja võimekust, professionaalseid huvisid, käitumisjooni ja 20 tulemusnäitajat

Mõõdab: õppimisvõime indeks, sõnaline võimekus, sõnaline mõtlemine, numbriline võimekus, numbriline mõtlemine, energilisus, juhtimisambitsioon, suhtlemisvajadus, juhitavus, suhtumine, otsustavus, vastutulelikkus, iseseisvus, objektiivsus, huvid ja  motivatsioon

Täitmise aeg: u 1 tund

Raportid: 8 erinevat raportit – individuaalsed raportid, ametikohale paigutamise raportid, järelkasvu planeerimise raportid, mitme kandidaadi vastavusraportid, coachingu raportid, töö analüüsi raportid, koondraportid, graafilised raportid

Vaata näidisraportit!

Video: The Value of Hiring Right