ProfileXT® on hindamisvahend, millel on rohkem kui miljon kasutajat enam kui 120 riigis. See aitab kandidaatide seast välja valida ametisse kõige sobivama isiku, et aidata tal suhestuda töörollidega, kuhu ta oma loomupärase käitumisstiili järgi kõige paremini sobiksProfileXT aitab määratleda, kas teie parimad tööotsijad sobivad sellesse konkreetsesse rolli, kui hästi nad seda tööd suudaksid teha ja kui õnnelikud nad sealjuures võiksid olla.

Ükskõik milline on teie ettevõtte suurus, ProfileXT-i hindamise lisamine oma värbamisprotsessi võib teie jaoks olla üks väärtuslikum, ent taskukohasem otsus, mida teha saate.

ProfileXT® aitab:

  • Valida tööle sobiv inimene
  • Vähendada voolavust ja vältida kulukaid värbamisvigu
  • Suurendada töötajate rahulolu ja tootlikkust
  • Tõhusamalt juhtida, koolitada ja arendada
  • Säästa värbamisprotsessil aega ja luua tõhus ning tulemuslik värbamisprotsess

Kuidas see töötab?

ProfileXT mõõdab kandidaadi mõtlemisstiili, käitumisjooni ja huvisid: kolm valdkonda, mis mõjutavad inimese suhtumist erinevatesse tööolukordadesse.

Hindamistulemused teenivad organisatsioonide huve andes värbajatele lihtsalt mõistetavat, aga põhjalikku teavet kandidaadi kohta, et teha parem valikuotsus.

ProfileXT® on internetipõhine ja kasutab lihtsat kolmeetapilist protsessi andmaks infot, mis võimaldab sellel toimida just vastavalt teie vajadustele.

  1. ProfileXT sooritusmudeli loomine ametikohale, kuhu soovite inimest värvata. Enne kui hakkate kandidaate hindama, töötame teiega koos välja ametikohale sobiva sooritusmudeli.
  2. ProfileXT kättetoimetamine kandidaadile, saates talle lingi, kus ta saab ProfileXT online küsimustiku täita.
  3. Kandidaadi raportiga tutvumine – ProfileXT raportid võrdlevad kandidaati sooritusmudeliga ning annavad soovitusi iga kandidaadi “ohukohtade” osas. 

Vaata näidisraportit!

Omadused

Hindab: mõtlemisstiili ja võimekust, professionaalseid huvisid, käitumisjooni ja 20 tulemusnäitajat

Mõõdab: õppimisvõime indeks, sõnaline võimekus, sõnaline mõtlemine, numbriline võimekus, numbriline mõtlemine, energilisus, juhtimisambitsioon, suhtlemisvajadus, juhitavus, suhtumine, otsustavus, vastutulelikkus, iseseisvus, objektiivsus, huvid ja  motivatsioon

Täitmise aeg: u 1 tund

Raportid: 8 erinevat raportit – individuaalsed raportid, ametikohale paigutamise raportid, järelkasvu planeerimise raportid, mitme kandidaadi vastavusraportid, coachingu raportid, töö analüüsi raportid, koondraportid, graafilised raportid

Video: The Value of Hiring Right