„Ne finansai. Ne strategija. Ne technologija. Tik komandinis darbas yra stipriausias konkurencinis pranašumas – todėl, kad yra toks galingas, ir kartu toks retas.“  Patrick Lencioni

„The Five Behaviors™“ (vert. Penkios darnios komandos elgsenos) yra įvertinimu paremta programa, kuri padeda žmonėms ir organizacijoms atsiskleisti, ko reikia, norint sukurti tikrai darnią komandą prieinamiausiu, kompetentingiausiu ir efektyviausiu būdu.

Pasinaudodami „Everything DiSC®“ profiliais, komandos nariai supranta savo DiSC stilius. Sujungti visų asmenybes ir pasirinkimus kuriant darnią komandą reikalauja pastangų, tačiau grąža gali būti didžiulė – individams, komandai ar visai organizacijai.

Modelis yra paremtas „The Five Dysfunctions of a Team“ (vert. Penki Komandos Sutrikimai), viena perkamiausių Patrick Lencioni knygų, kuri pabrėžia penkias pagrindines elgsenas, kurios yra būtinos sveikoje, puikiai fukncionuojančioje komandoje.

Kodėl ši programa naudinga?

Penkių Elgsenų modelio naudojimas padeda komandos nariams dirbti kartu efektyviau ir naudingiau bei tapti darnesne komanda. Produktyvi, puikiai funkcionuojanti komanda:

 • Greičiau priima geresnius sprendimus
 • Atsižvelgia į visų komandos narių įgūdžius ir nuomones
 • Neskiria laiko ir energijos politikai, nesusipratimams ir destruktyviems konfliktams
 • Neskiria laiko diskusijoms apie netinkamas problemas ir dėl susitarimo stokos pasikartojančių temų nagrinėjimui
 • Sukuria konkurencinį pranašumą

Programa padeda komandoms suprasti, kiek jos naudoja penkis svarbiausius Penkių Elgsenų modelių komponentus: pasitikėjimą, konfliktą, įsipareigojimą, atsakomybę ir rezultatus.

Kiekvienas komandos narys taip pat turi suprasti savo ir kitų komandos narių asmenybės stilius pagal DiSC: Dominavimo (D), Įtakingumo (I), Pastovumo (S) ir Analizavimo (C), ir kaip šie stiliai prisideda prie bendros komandos sėkmės.

Kam skirta?

Ši programa skirta tik visai komandai ar darbo grupei, o ne pavieniams jų nariams. Penkios darnios komandos elgsenos sujungia „Everything DiSC“ galimybes ir Penkių komandos sutrikimų paprastumą ir aiškumą.

Programa apima:

Profilį

 • 36 puslapių apimties individualius žmonių ir komandų vertinimo rezultatus
 • Įtaigią vaizdinę medžiagą, iliustruojančią svarbiausias žinutes
 • Su kontekstu susijusį grįžtamąjį ryšį
 • Patarimus ir strategijas, kaip padidinti komandinio darbo efektyvumą
 • Galimybę parengti veiksmų planą

Tarpininkavimas

„Five Behaviors“ programa gali būti vykdoma kaip 1, 2 arba 3 dienų mokymo programa, atsižvelgiant į tai, kokio išsamumo programa reikalinga.

Kiekvieną programą sudaro septyni moduliai su daugiau nei 40 minučių trukmės vaizdo įrašais ir komentarais.

Kiekvieną modulį sudaro:

 • Mokymų vedėjo vadovas
 • Dalomoji medžiaga dalyviams
 • Skaidrės su vaizdo įrašu

1 modulis: Įvadas – „Five Behaviors“ modelio pristatymas
2 modulis: Pasitikėjimo kūrimas – mokoma pažeidžiamumu pagrįsto pasitikėjimo koncepcijos
3 modulis: Konfliktų valdymas – dalyviams padedama suprasti sveiko konflikto privalumus
4 modulis: Įsipareigojimas – parodoma, kokios svarbos turi aiškumas ir sutarimas, siekiant įsipareigojimo
5 modulis: Atskaitomybė – pabrėžiama, kaip svarbu, kad bendradarbiai atsiskaitytų vieni kitiems
6 modulis: Dėmesys rezultatams – pabrėžiama, kad kolektyviniai rezultatai yra svarbesni nei individualūs tikslai
7 modulis: Apžvalga ir veiksmų planas – dalyviams leidžiama peržiūrėti, ko jie išmoko, ir parengti veiksmų planą, kaip padidinti komandos darbo našumą

Suburta komanda mokosi pagal veiksmingą „Five Behaviors“ modelį, eksperimentuodama, žiūrėdama vaizdo įrašus ir rengdama diskusijas – tokiu būdu jos nariai mokosi ir praktikoje taiko elgesį, kuris padės komandai tapti glaudesnei ir pagerinti jos rezultatus.

Komandos ataskaita su komentarais

Šiuo įrankiu naudojasi apmokytas asmuo, rengdamasis komandos seansui. Ataskaita yra komandos profilio kopija su tokiomis pastabomis:

 • platesnis profilio turinio paaiškinimas
 • rezultatų interpretavimas
 • papildomos informacijos šaltiniai
 • individualizuoto / pritaikyto turinio indikatoriai

Pažangos ataskaita

„Five Behaviors“ pažangos ataskaita skirta komandoms, kurioms jau atliktas pradinis „Five Behaviors“ įvertinimas. Pažangos ataskaita skirta išmatuoti komandos pažangai, joje grafiškai palyginama kaip komandos darbo našumas pasikeitė bėgant laikui.

Pažangos ataskaitoje akcentuojamos didžiausio pagerėjimo ir nuosmukio sritys, pasiūloma, kuriuos dalykus būtų prasminga aptarti, taip pat pateikiamas veiksmų planas, skirtas komandoms padėti nusistatyti prioritetus ir užsibrėžti konkrečius tikslus. Galėsite palyginti kaip bėgant laikui pasikeitė komandos darbo našumas, akcentuoti didžiausio pagerėjimo ir nuosmukio sritis.

„Microsoft“ sėkmės istorija, naudojant „Five Behaviors“