„Mitte strateegia. Mitte finantsid. Mitte tehnoloogia. Hoopis hea meeskonnatöö on see, mis on suurim konkurentsieelis kuna sel on suur mõjujõud ja see on niivõrd haruldane.“ – Patrick Lencioni

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ on hindamispõhine programm, mis aitab nii üksikisikute kui organisatsioonide juures välja tuua need tegurid, mida on vaja tulemusliku ja edukalt koostoimiva meeskonna ülesehitamiseks kõige efektiivsemal ja pädevamal viisil.

Tuginedes Everything DiSC®-le, aitab see profiil kõigepealt mõista iga grupiliikme enda DiSC käitumisstiili. Tuua kokku kõigi erinevad isiksused ja eelistused tulemusliku meeskonna loomisel – see eeldab väga suurt tööd, kuid ka tasu saab olema suur – nii inimestele endile, meeskonnale kui ka organisatsioonile tervikuna.

See mudel tugineb Patrick Lencioni bestselleril The Five Dysfunctions of a Team (“Viis põhjust miks meeskonnad ei toimi”; Pegasus 2008), kus on välja toodud 5 võtmekäitumist, mis on olemuslikud tugevale, hästitoimivale meeskonnale.

Milline on sellest programmist saadav kasu?

See programm aitab meeskonnaliikmetel töötada koos tõhusamalt ja efektiivsemalt ning saada seeläbi märksa tulemuslikumaks tiimiks. Tulemuslik, hästitoimiv meeskond:

  • Teeb õigemaid ja kiiremaid otsuseid
  • Arvestab kõigi meeskonnaliikmete oskuste ja arvamustega
  • Hoidub kulutamast aega ja energiat poliitikale, segadustele, ebakonstruktiivsetele konfliktidele
  • Väldib ajaraiskamist valede või üha samade asjadega tegelemise peale
  • Loob innustavaid eeliseid ja väljakutseid

Five Behaviorsi raport aitab meeskondadel aru saada, kuidas nad tiimina koguvad punkte Lencioni mudeli viie võtmekomponendi osas, milleks on: usaldus, vastuseisude käsitlemine, pühendumine, vastutustunne ja tulemused.

Iga meeskonnaliige saab DiSC mudelile tuginedes paremini tundma nii iseenda kui ka kõigi teiste tiimiliikmete käitumisstiile (D: Domineeriv, i: Mõjutav, S: Stabiilne, C: Analüüsiv) ja kuidas nende stiilid mõjutavad meeskonna üldist edu.

Kellele mõeldud?

See programm on mõeldud esmajärjekorras meeskondade ja töögruppide tervikuks liitmiseks. Siin on omavahel seostatud Everything DiSC-i eelised ning The Five Dysfunctions of a Team mudeli lihtsus ja selgus.

Microsofti edulugu Five Behaviors'iga