Everything DiSC

„Everything DiSC“ visame pasaulyje naudoja tūkstančiai organizacijų, kad visiems savo darbuotojams – pavieniui dirbantiems asmenims, komandoms, lyderiams, vadovams ir pardavimo specialistams – suteiktų energijos, galių ir įkvėptų juos transformacijai.

„Everything DiSC“ – tai originalus, plačiausiai ištyrinėtas ir didžiausias transformacijas lemiantis DiSC produktas rinkoje. Tobulintas ilgiau nei 40 metų, jis yra nesudėtingas, bet ne pernelyg paprastas.

Galiausiai, DiSC parūpina bendrą kalbą, kurią taikant padidėja darbuotojų įsitraukimas, produktyvumas ir darbo našumas.

DiSC galima naudoti norint pagerinti ir tobulinti toliau išvardytas sritis.

  • Savimonė
  • Komunikacija ir santykiai
  • Sėkmingas komandinis darbas
  • Lyderystė ir vadovavimas
  • Pardavimo rezultatai ir klientų aptarnavimas
  • Transformacija ir pokyčiai
  • Produktyvus konfliktas
  • Darbuotojų įsitraukimas