Meist

Ettevõttest

IPB Partners OÜ asutati 2005. aastal, mil DiSCi turupartneri põhitegevusvaldkond võeti üle OÜ Inscape Baltic käest. Oleme Everything DiSC (A Wiley Brand) autoriseeritud ja litsentseeritud turupartner. Müüme meie poolt sihtturgudele kohandatud ja arendatud Everything DiSCi käitumise hindamise ja käitumisoskuste arendamise metoodikaid, mis aitavad avastada, täiustada ja rakendada inimeste isiklikke käitumuslikke oskusi.

Viime läbi DiSC sertifitseerimist ja nõustamist ning arendame DiSCil põhinevaid rakendusi vastavalt sihtturgude nõudlusele. DiSC sobib toetama kõiki valdkondi, kus on tähtis inimese käitumine: personali arendamisel alates värbamisest kuni outplacement’ini – personali hindamine ja valik, sisseelamisprogramm, meeskonnatöö, juhtimine, kommunikatsioon, konfliktijuhtimine, juhendamine, arenguvestlused, karjääriplaneerimine, coaching jne.

 

 

Meie sihtturud

Meie sihtturgudeks on Eesti, Läti, Leedu, Valgevene, Ukraina ja Venemaa. Eestis võeti esimesed DiSC metoodikad kasutusele juba 1997. aastal ja nüüdseks on Eestis DiSC arendusvahendeid oma arenguks kasutanud üle 30 000 inimese.

Meie missioon

Meie missiooniks on pakkuda turu parimaid teaduslikel alustel põhinevaid, kasutusvalmis ja omavahel integreeritavaid töövahendeid inimese käitumise hindamiseks ja käitumuslike oskuste arendamiseks ning toetada nende rakendamist läbi klienditoe, nõustamise ja koolitamise.

Meie visioon

Soovime kujuneda koostööpartneriks sihtturgude ettevõtetele ja pakkuda innovatiivseid ja usaldusväärseid inimressursi arendamise lahendusi, sest usume, et meie kliente ei huvita mitte niivõrd tooted, vaid lahendused nende ees seisvatele ülesannetele või probleemidele.

Meie väärtused

  • Kliendikesksus - Meie pakutavad lahendused on loodud konkreetsete tulemuste saavutamiseks. Meile on tähtis kliendi rahulolu ja investeeringu kasutegur.
  • Usaldusväärsus - Meie poolt pakutavad hindamismeetodid on teaduslike uurimustega kontrollitud ja valiidsed kõigil sihtturgudel.
  • Kasu inimesele ja organisatsioonile - Enda ja teiste parem mõistmine võimaldab muuta oma käitumist ja seeläbi saavutada paremaid tulemusi ning ületada takistusi. Me väärtustame inimeste isiklikku arengut ja sellest saadavat kasu.