DiSC

Mis on DiSC®?

DiSC® on inimkäitumist seletav ja lahtimõtestav mudel, mis kirjeldab inimeste erinevaid käitumiseelistusi ja nendest tulenevaid käitumisstiile.

DiSC profiil on tagasisideraport inimese käitumisele, mille saamiseks täidab inimene vastava küsimustiku. DiSC profiilidega saab töötada rühmas ja individuaalselt. Tutvu erinevate DiSC profiilidega.

  • lgal inimesel on just temale omane loomupärane käitumisstiil
  • Pole olemas häid ega halbu DiSC käitumisstiile, vaid on head või vähem head oskused juhtida oma loomupärast käitumist

On olukordi, kus Sinu loomupärane käitumisviis on parim. Kuid on kordi, kus kõik ei suju iseenesest ja Sul on vaja teadlikult kohandada oma käitumist - toimida erinevalt loomupärasest.

Kui Sa tead enda ja teiste loomupärast käitumist ja seda, kuidas ennast vastavalt sellele kohandada, siis saad muuta koostöö teiste inimestega paremaks ja tulemuslikumaks. DiSC töövahendid on just selleks loodud.

Lühend DiSC moodustub inimese nelja põhilise käitumisdimensiooni ingliskeelsete nimede esitähtedest.

D (Domineeriv) - otsekohene, tulemuskeskne, tahtekindel ja jõuline
i  (
Sotsiaalne) - seltsiv, entusiastlik, optimistlik ja elavaloomuline
S (
Stabiilne) - rahulik, kohanev, kannatlik ja tagasihoidlik
C (
Analüüsiv) - põhjalik, talitsetud, täpne ja süstemaatiline

DiSC teooria alusepanijaks on Dr. William Marston USA ülikoolist Columbia University. Teiste hulgas arendas seda edasi Dr. John Geier ja Inscape Publishing koostöös Ameerikas asuva ülikooliga University of Minnesota ning nüüd Everything DiSC (a Wiley brand), kes on inimeste arendamise vahendite loomisele ja teaduslikule uurimisele spetsialiseerunud ettevõte.

Viimase 40 aasta jooksul on DiSC mudelist ja koolitusvahenditest õpetust saanud üle 50 miljoni inimese. DiSC partnerid ja sertifitseeritud konsultandid moodustavad maailma suurima personaliekspertide võrgustiku - siin on Sinu võimalus meiega ühinemiseks!