Blogi

Õpi, kuidas ehitada üles tugevaid meeskondi Lencioni Five Behaviors® mudeli abil
Tänapäeva kiirel ja konkurentsitihedal ärimaastikul sõltub organisatsiooni edu selle meeskondade tugevusest ja tõhususest. Tipptasemel meeskonnad ei teki juhuslikult; neid arendatakse ja toetatakse teadlikult ühiste käitumisviiside ja väärtuste kaudu. Üks mõjukamaid raamistikke meeskondade arendamisel on New York Timesi bestselleris "The Five Dysfunctions of a Team" väljapakutud lähenemine, mille autor maailmas laialdaselt...
Everything DiSC tulemuste tõlgendamine - Amira (i stiil)
DiSC®-mudel on oma põhiolemuselt välja töötatud sellisena, et ta oleks lihtsalt mõistetav ja meeldejääv. DiSC analüüsi läbi teinud inimene võiks saada sealt selged ja lihtsad põhimõtted, mida on võimalik mõista ja rakendada reaalses maailmas. Iga mudel ja hindamisvahend on siiski vaid tegeliku elu lihtsustus. Päriselu ja pärisinimesed on alati palju...
Everything DiSC tulemuste tõlgendamine - James (S stiil)
DiSC®-mudel on oma põhiolemuselt välja töötatud sellisena, et ta oleks lihtsalt mõistetav ja meeldejääv. DiSC analüüsi läbi teinud inimene võiks saada sealt selged ja lihtsad põhimõtted, mida on võimalik mõista ja rakendada reaalses maailmas. Iga mudel ja hindamisvahend on siiski vaid tegeliku elu lihtsustus. Päriselu ja pärisinimesed on alati palju...
Everything DiSC tulemuste tõlgendamine - Rafael (CS stiil)
DiSC®-mudel on oma põhiolemuselt välja töötatud sellisena, et ta oleks lihtsalt mõistetav ja meeldejääv. DiSC analüüsi läbi teinud inimene võiks saada sealt selged ja lihtsad põhimõtted, mida on võimalik mõista ja rakendada reaalses maailmas. Iga mudel ja hindamisvahend on siiski vaid tegeliku elu lihtsustus. Päriselu ja pärisinimesed on alati palju...
Millist väärtust annab DiSC organisatsioonidele?
Läbi aegade on püütud leida teadmisi, mis aitaksid paremini mõista inimese põhiolemust ja käitumist ning omavahelist lävimist. Praeguses infomüra ajas on tulemuslik suhtlemine tõusnud iseäranis fookusesse. Seetõttu on ka huvi inimese käitumise, isiksuse tüüpide ja sellealaste instrumentide vastu üha suurenenud. Kuna isiksus, isiksuse tüpoloogiad ja vastavad mõõtmisinstrumendid on psühholoogia üks...
Everything DiSC tulemuste tõlgendamine - Andrea (D stiil)
DiSC®-mudel on oma põhiolemuselt välja töötatud sellisena, et ta oleks lihtsalt mõistetav ja meeldejääv. DiSC analüüsi läbi teinud inimene võiks saada sealt selged ja lihtsad põhimõtted, mida on võimalik mõista ja rakendada reaalses maailmas. Iga mudel ja hindamisvahend on siiski vaid tegeliku elu lihtsustus. Päriselu ja pärisinimesed on alati palju...
Osalesin DiSC® sertifitseerimisel. Mis nüüd edasi?
Õnnitlused DiSC® sertifitseerimiskoolituse eduka läbimise ja sertifitseeritud DiSC kasutajaks saamise puhul! Oled nüüd osa ühest maailma suurimast sertifitseeritud personalivõrgustikust – kogu maailmas on kümneid tuhandeid sertifitseeritud DiSC® kasutajaid, keda ühendab usk ja soov muuta maailma paremaks aidates parandada suhtlust ja inimestevahelist mõistmist. Siit leiad mõned ideed ja soovitused järgmiste sammude kohta,...
Emotsionaalse intelligentsuse mõistmine DiSCi kaudu - Dr Mark Scullard
Selles õppevideos aitab Dr. Mark Scullard, Wiley tooteinnovatsiooni direktor, vaatajatel paremini mõista emotsionaalset intelligentsust ja ta heidab valgust ka sellele, et miks on tihti niivõrd keeruline sotsiaalsetes või emotsionaalselt laetud olukordades häid otsuseid teha. Soovitame võtta need 15 minutit ja Marki esitlust vaadata, et DiSC psühholoogiat veelgi paremini mõista.  
DiSC® Classic mudelist Everything DiSC® mudelini: Kuidas mu graafikust sai punkt?
DiSC®-mudelit on juba aastakümneid kasutatud eesmärgiga aidata inimestel ennast ja teisi paremini mõista. Eksperdid leiavad jätkuvalt viise, kuidas mudelit lihtsamaks, intuitiivselt mõistetavamaks ning asjakohasemaks muuta, täiustades samal ajal veelgi seda mitmekülgset sisu, mis on DiSC-mudeli aegade jooksul nii populaarseks teinud. Selles raportis vaatame täpsemalt, kuidas DiSC-i mõõdetakse ning esitatakse uue...
Sinu meeskonna kultuur
Iga tiim teeb asju erinevalt, tal on omad tugevused ja omad väljakutsed. Meeskonnaliikmete ja juhi isiksused, tegutsemisvaldkond ning grupi ühtsus - kõik need tegurid mõjutavad meeskonna kultuuri. Sellest tulenevalt on igal meeskonnal oma personaalsus ja omad käitumiseelistused. Enamik meeskonnaliikmeid tunneb end tõenäoselt kujunenud grupikultuuri kontekstis mugavalt, need aga, kelle enda...
DiSC mudeli põhitõed
Vahel inimesed küsivad, et kas on olemas parim DiSC stiil. Paraku pole võimalik sellist ühte täiuslikku DiSC-käitumisstiili välja tuua vastupidiselt lihtsate isiksuse testide määratlustele. Igaühel meist on oma täiesti ainulaadne käitumisprofiil ja oleme veendunud, et sellised individuaalsed erinevused on ka äärmiselt väärtuslikud. Neid erinevusi väärtustama õppinud organisatsioonid suudavad pakkuda oma...
Juhtide motivatsioonitegurid DiSC stiilide järgi
Mõtle töötajale, kelle juhiks sa oled ja vasta nendele küsimustele tema DiSC stiili silmas pidades: Milliseid ülesandeid see töötaja motiveerivaks peab? Kas ta saab piisavalt sellist tüüpi ülesandeid? Kui töötaja sooviks selliseid ülesandeid veelgi rohkem teha, kas saab seda talle võimaldada? Kuidas? Millist tüüpi tunnustamist sooviks ta töökohal saada? Kuidas...
DiSC stiilide psühholoogilised vajadused
90 protsenti asjadest, mida inimesed teevad, on ajendatud soovist tunda end tähtsana ja saavutada "psühholoogiline rahulolu". Seetõttu on ka tööandjate jaoks ülioluline pakkuda oma inimestele "psühholoogilist rahulolu", mis aitab neil särada ja tööandjal neid hoida. Siin on erinevate stiilide põhivajadused DiSC diagrammil: Millised on sinu kõige olulisemad vajadused? Kas võtad...
Veebiseminar: organisatsioonikultuuri nähtamatu vaenlane
Karm äritõde: igas töökeskkonnas võib esineda usaldamatust. Kõik, kes on kunagi kuskil meeskonnas töötanud, teavad, mis kaasneb töökaaslaste umbusaldusega üksteise suhtes – kommunikatsioonihäired, rivaalitsemine, ebaefektiivsus ja moraaliprobleemid, mis lõpuks viivad tähelepanu töölt eemale ja tekitavad stressi. Uuringud näitavad, et tagatipuks maksab see kõik ka raha. Wiley tooteinnovatsiooni direktorina töötav psühholoog...
Emotsionaalse intelligentsuse arendamine DiSCi abil - Dr Mark Scullard
Kuidas aidata inimestel saada emotsionaalselt intelligentsemaks? Selles õppevideos vastab Dr. Mark Scullard, Wiley tooteinnovatsiooni direktor, sellele küsimusele, kutsudes vaatajaid osalema teadusuuringutega toetatud protsessis, mis kasutab DiSC-mudelit emotsionaalse intelligentsuse arendamiseks. Soovitame võtta need 15 minutit ja Marki esitlust vaadata, et DiSC psühholoogiat veelgi paremini mõista.
Miks kasutada isiksuse teste?
Läbi aegade on püütud leida lihtsaid loogilisi käsitlusi, mis võimaldaks inimestel olla mistahes koostöös tulemuslikumad. Tulemuslikud suhted ja käitumine tähendab, et: mõistetakse adekvaatselt iseennast ja oma mõju teistele osatakse teadlikult suurendada seda, mida hästi osatakse ja mis on personaalne tugevus mõistetakse ja väärtustatakse teiste inimeste erinevusi kohandatakse oma käitumist, et...
DiSC stiilid kaugtöös
  Praegusel erandlikul ajal on meil kõigil suurenenud vajadus hea kvaliteediga suhtluse järele. Töö jätkamine ja toimivate suhete hoidmine sotsiaalse distantseerumise korral on väljakutse kõigi jaoks. Kuidas panna kontorielu kodusttoimetamine enda kasuks tööle? DiSC võtmemõisted nagu „kohandama” ja „ennast olukorraga vastavusse viima”, mille all mõeldakse paindlikkust käitumises ja mõtlemises ning...
Toimetulek raskete osalejatega DiSC koolitustel
  Vahest võib koolitusprotsessis juhtuda, et peate läbiviijana tulema toime häiriva või keerulise käitumisega – näiteks selliste osalejatega, kellele meeldib liialt palju oma arvamust jagada või seda isegi peale suruda, kõrvalisi vestlusi pidada, katkestada. Samuti võivad segada õppetööd teemavälised vestlused, isiklikud rünnakud, negatiivsus või pidev vastandumine jne. Koolitajana olete sunnitud...
Kas DiSC profiil mõõdab mõlemat – nii kohanduvat kui ka loomuomast käitumist?
  Mõned DISC tööriistad mõõdavad väidetavalt “loomulikku käitumist” vs “kohandatud käitumist”. Need on tavaliselt vanema generatsiooni DISC-profiilid, mis on sarnased meie DiSC Classic® profiilidega. Sedasorti hindamisküsimustik on kokku pandud neljast sõnast koosnevatest blokkidest, kus vastaja peab välja valima ühe sõna, mis iseloomustab teda kõige enam ja teise, mis kõige vähem....
3 kasulikku EPIC-platvormi näpunäidet
  Ükskõik, kas oled EPIC-platvormi kasutanud mitu aastat või alustanud alles hiljuti – sa ei pruugi olla teadlik neist kolmest suurepärasest funktsioonist, mis võivad sinu klientide DiSC-teekonnal lisaväärtust luua, säästes samal ajal ka administreerimise aega.   1. Koosta DiSC näidisraporteid oma EPIC-kontolt – mugav võimalus võtta välja DiSC-profiilide näidiseid koos...
DiSC: mida tohib ja mida ei tohi
  DiSC õpikogemuse peaeesmärk on süvendada arusaamist iseendast ja teistest inimestest. Omandatud uus tase mõistmises ja eneseteadvustamises parandab omakorda suhete kvaliteeti ja tulemusi paljudes valdkondades. Sellise mõju saavutamine eeldab aga DiSC-i kasutamist õigel moel. Kuigi DiSC on tööriist, mida on otstarbekas rakendada mitmes erinevas sotsiaalses ja emotsionaalses kontekstis, on siiski...
Everything DiSC Workplace on nüüdsest Euroopa Psühhologiaassotsiatsioonide Föderatsiooni sertifitseeritud hindamisvahend!
Meil on heameel teada anda, et ingliskeelne Everything DiSC Workplace® on saanud DNV-GL sertifikaadi. (Mõni teist võib nüüd mõelda, et ma küll ei tea, mida see tähendab, aga see tundub olevat suur asi.) Jah, nii see tõesti on! Euroopa Psühholoogiaassotsiatsioonide Föderatsioon (EFPA) on välja töötanud psühholoogiliste testide üldkasutatavad standardid, mis...
Catalyst: uus Everything DiSC õppeplatvorm
Head uudised – Wiley tuli välja päris uue DiSC “operatsioonisüsteemiga”! Catalyst™ on vastvalminud platvorm, mis on loodud selleks, et organisatsioonidel oleks lihtsam DiSC-i kestvalt oma töösse integreerida. See ühendab iseseisva õppimise ja koolitussessioonid ühele platvormile. Tegemist pole mitte uue profiiliga, vaid platvormiga kus profiilid, õppevideod, võrdlusraportid, podcastid ja muu sisu asuvad. Catalyst viib...
Sissejuhatus C stiili
Esmane motiiv Kvaliteet ja täpsus Hirmud Vead, hoolimatus, kolleegide kriitika, emotsionaalselt laetud olukorrad Vajadused Olla eksimatu Ülevaade olukorrast Turvalisus Tunnustus täidetud ülesannete eest Piiratud risk Juhtkonna toetus, referentsidele ja parimale praktikale tuginemine Omadused Analüüsiv ja faktidele toetuv Tähelepanelik normide ja detailide suhtes Kohusetundlik Diplomaatiline ja ettevaatlik Asjalik ja talitsetud Teadmishimuline...
Sissejuhatus S stiili
Esmane motiiv Status quo säilitamine Hirmud Muudatused ja ettearvamatus Vajadused Siiras tunnustus Koostöö Toetuda tuntud meetodile Turvalisus Piisav aeg uudsega kohanemiseks Omadused Kaalutlev Järjekindel Hea koostööpartner Kannatlik ja tähelepanelik Lojaalne Arvestab grupihuvidega Heakskiitev Miinused/Piiravad tegurid Liialt teenistusvalmis Jätab iseenda vajadused viimaseks Klammerdub sellesse, mida tunneb; passiivne vastupanu muutustele DiSC®-il põhinev...
Sissejuhatus i stiili
Esmane motiiv Sotsiaalne tunnustus ja tähelepanu Hirmud Sotsiaalne tõrjutus Vajadused Olla populaarne Olla sündmuste keskmes Kiitus (oled “OK”) Grupitegevus Positiivsed suhted Vajadus mitte alluda kontrollile ja detailsele lähenemise (analüüsile) Omadused Optimistlik Usaldusväärne Emotsionaalne Seotus inimestega Vastutulelik Entusiastlik ja võluv Avatud Miinused/Piiravad tegurid Impulsiivne ja organiseerimatu Annab liialt palju lubadusi Ebapiisav...
Sissejuhatus D stiili
Esmane motiiv Kontroll Hirmud Kontrolli kaotamine, olla ärakasutatud Vajadused Jõud ja autoriteet Väljakutsed Otsekohesed/ühesed vastused Otsese kontrolli ja reeglite puudumine Uued ja erinevad tegevused Võimalus ise midagi saavutada   DiSC®il põhinev kommunikatsioon – Kõrge D Suheldes kõrge D käitumisstiiliga inimesega:   Asuge kiiresti asja juurde Tunnustage saavutusi Andke selgeid ja otseseid...
DiSC® mudelis navigeerimine
  Paljudel inimestel pole “DiSC” täheühendit kuuldes aimugi, mis see võiks olla või mis nende tähtede taga on (ja kui nad ka on DiSC-ist midagi kuulnud, siis ei pruugi nad teada selle taustalugu ega praktilist väärtust inimeste ja organisatsioonide jaoks). Seetõttu räägime siin lühidalt lahti DiSC teooria.   Everything DiSC...
Kuidas organisatsioonis DiSC-i elus hoida?
DiSC® on kõrgelt hinnatud ja meeldejääv tööriist nii töökohal kui ka isiklikus elus kasutamiseks. Ent tõeline väärtus on see, kui inimesed harjuvad seda mudelit ka koolitusruumist väljaspool kasutama! Et kaasa aidata DiSC-i täieliku potentsiaali avaldumisele peaksid DiSC koolitajad tegema kõik selleks, et DiSCiga tutvumine ei jääks ühekordseks ürituseks, vaid et...
DiSC stiilid ja stress
  Igal inimesel on omad väljakutsed. Käitume sageli endalegi ebameeldivalt, kui meil on tööstress, unepuudus või tühi kõht. Kui tunneme end ohustatuna, võime reageerida viisil, mis ei aita lahenduse leidmisele kuidagi kaasa. Kui me sedasorti käitumismustreid endale ei teadvusta, ei saa me ka hakata neid muutma ega märkama enne, kui...
Kuidas koosolekutest maksimum võtta DiSC stiilide mõistmise kaudu?
  Olukorras, kus üha rohkem meeskondasid töötavad distantsilt või üle mitme riigi, on oma töökaaslastega reaalselt ühenduses olemise ainus võimalus läbi online koosolekute. Kuid produktiivsete kohtumiste korraldamine nii, et nad toimiksid mugavalt, oleksid selged, ja kõigi jaoks arusaadavad, võib osutuda tõeliseks väljakutseks. Kuidas saaks koosolekuid maksimaalselt ära kasutada kõigi oma...
DiSC kui organisatsioonikultuuri ümberkujundaja
  Nagu me kõik praegu kogeme, elame tõesti väga kiiresti muutuvas ja väljakutseterohkes ajas ning töökeskkonnas. Eluga püsivas muutumises kaasneb paraku kestev ja kurnav ärevusseisund. 2018. a. Bersin by Deloitte’s uuringuraport “Meet the Modern Learner” väidab, et tänases modernses keskkonnas töötavad inimesed on pidevas ülepinges, ärevuse- ja häireseisundis. Toome sealt...
Mis on õnnelik olemise olulisim võti?
  See pole mingi revolutsiooniline idee, et positiivsed, terved suhted on õnnelikolemiseks hädavajalikud. Me kõik mingil tasandil teame ja usume seda. Samas peame ettekavatsematult igapäevaelu nõudmisi siiski sageli suhetest tähtsamaks. Aga milline mõju on sellel meie tervisele ja õnnele? Siin TED Talk-is pakub Dr. Robert Waldinger mõningaid vastuseid sellele küsimusele jagades...
DiSC rakendajate/koolitajate checklist
  Millised sammud peaksid DiSC® koolituse või tagasisidesessiooni ettevalmistamiseks tegema? Ükskõik, kas viid DiSC koolitust / tagasisidet läbi esimest või juba kümnendat korda, usume, et see checklist tuleb kindlasti kasuks. Ootame ka sinupoolseid ettepanekuid/täiendusi selle nimekirja parendamiseks, sest teame, et tõelised eksperdid olete just sina ja teised DiSC-i kasutajad.  ...
5 näpunäidet DiSCi rakendamisel
  Ehkki DiSC® profiilid on arendatud lihtsalt tõlgendatavaks ja kõigile mõistetavaks, aitab hea sertifitseeritud DiSC juhendaja õpikogemust suurendada ja saada profiilidest veelgi rohkem kasu. DiSC tulemusi lahti seletavate ja mudelit tutvustavate inimeste oskused ja teadmised on sama olulised kui tööriist ise. Auto remontimine nõuab sageli väga keerukaid diagnostikaseadmeid, ent sobivate...
2 kasulikku EPIC-platvormi näpunäidet
  Ükskõik, kas oled EPIC-platvormi kasutanud mitu aastat või alustanud alles hiljuti – sa ei pruugi olla teadlik neist kahest suurepärasest funktsioonist, mis võivad sinu klientide DiSC-teekonnal lisaväärtust luua, säästes samal ajal ka administreerimise aega.   1. Teksti lisamine DiSC juurdepääsukoodi e-kirjale – muudab vastaja küsimustiku täitmise teekonda selgemaks ja...
Vastuväidete ületamine DiSC-i müügis
  Müügis esilekerkivates vastuväidetes avalduvad sageli tegelikud põhjused, miks potentsiaalsed kliendid ei saa või ei soovi osta teie lahendusi. Mõned võivad öelda, et nad ei vaja hetkel selliseid tooteid/teenuseid. Mõnel puudub teie vastu piisav usaldus. Või pole eelarves kohta sellisele teenusele. Potentsiaalseid kliente pole aga just jalaga segada, seega ei...
Uus Everything DiSC®-i tutvustav video!
  Kuigi teadlik kultuurimuutuse saavutamine on eelkõige organisatsiooni enda vastutus, vajab see sageli siiski välist käivitavat abivahendit. Usume, et Everything DiSC® võiks teiegi jaoks olla selleks sobivaks käivitajaks. Hea meelega tutvustame teile siinkohal meie uut Everything DiSC tutvustusvideot – DiSCOVER THE POWER OF WE™. Sertifitseeritud kasutajad võivad seda videot ka...
Produktiivsuse inimpool – intervjuu Everything DiSC® asepresidendi Julie Straw’ga
  Meie töökohad teevad läbi enneolematul määral muutusi. Me elame uuel ajastul täis automatiseerimist, pidevaid katkestusi ja innovatsiooni, millega on raske sammu pidada. Kuid keset seda ebakindlust ja muutusi peavad tööandjad pöörama tähelepanu oma kõige väärtuslikumale ressursile: oma inimestele.  
DiSC-i kasutamine muudatuste juhtimises
  Organisatsioonid on pidevas muutumises. Olgu see siis uue strateegia välja töötamine või turutrendidele reageerimine, muudatused on oluline osa organisatsiooni pikaajalisest edust. Kuid ikkagi reageerivad inimesed muudatustele väga erinevalt. Kas oled kunagi mõelnud, miks? Millised on muudatuste juhtimise strateegiad nende olukordade lahendamiseks? Üheks põhjuseks, miks muudatused ebaõnnestuvad, on see, kui...
State of Hiring uuring – kogemused 3000-lt värbamisjuhilt üle maailma
  Wiley küsitles 3000 värbamisjuhti, et mõista värbamise, intervjueerimise, valiku ja onboardingu praeguseid vajadusi. Tulemused, mis on üksikasjalikult esitatud State of Hiring raportis, on selged: see, mis võimaldab organisatsioonidel leida parimaid talente, on järjepidev andmetepõhine töölevõtmise protsess – isegi kui see tähendab täielikku protsessi uuendamist. Lae alla uuringuraport siit. Loe lähemalt PXT®...
Värske meeskonnatöö uuring: State of Teams
See, kuidas me meeskonnana toimime, on nüüd olulisemgi kui kunagi varem. Tutvu uue Wiley uuringuga, mis toob esile väljakutsed, millega meeskonnad praegusel ajal silmitsi seisavad ja kuidas The Five Behaviors® tööriist võib olla lahenduseks tulemusliku ja edukalt koostoimiva meeskonna ülesehitamiseks. State of Teams toob suurepäraselt esile efektiivse meeskonnatöö hädavajalikkuse tänapäevasel töömaastikul. Uuring...
Mängud ja harjutused DiSC kaartidega
Kas sina juba kasutad DiSC® kaardimänge? Meil on kolm erinevat DiSC kaardimängu, mida saab edukalt kasutada mitmesuguste grupimängude, harjutuste ja muude õpitegevuste juures. Soovitame neid soojalt koolituste interaktiivsemaks muutmiseks ja DiSC-i alaste teadmiste kinnistamiseks.   1) DiSC® maatriks kaardimäng See kaardimäng on mõeldud harjutuseks, mis sunnib inimesi mõtlema nelja DiSC dimensiooni...
Podcast Mati Söödiga: teadlik organisatsioonikultuuri arendamine on üks olulisemaid juhi ülesandeid
  Juhtimisblogi looja Veiko Valkiainen vestles IPB Partnersi rajaja ja konsultandi Mati Söödiga muudatustest ja sellest, kuidas kogu asja tuumaks on organisatsioonikultuur. “Kui me räägime muutustest organisatsioonis, siis ega asjad ju ei muutu, muutuda saavad ja muuta saavad ennast ikkagi inimesed. Muutuda saavad inimestele omased käitumised ja tegutsemisviisid, mille tulemusena...
Nõuanded virtuaalse DiSC kursuse edukaks läbiviimiseks
Koroonaviiruse järjest uute väljakutsete ja tundmatusega silmitsi seistes tahame, et teaksid – oleme sinu jaoks jätkuvalt olemas. Klassiruumi koolitustelt virtuaalõppele üleminekuks panime kokku näpunäidete ja parimate tavade loendi (ingliskeelne), mida saaksid ka ise kasutusele võtta oma klientidele või meeskondadele virtuaalsete sessioonide läbiviimisel. Mõistame keerukust, mida valmistab virtuaalõppele üleminek, aga oleme...

IPB Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Nimi
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Sõnum
Field is required!
Field is required!