Magnetic Group — juhtimise efektiivsuse suurendamine ja positiivse organisatsioonikultuuri edendamine

Magnetic Group mängib üliolulist rolli lennundusäris pakkudes tootesarja, mis on suunatud lennufirmadele, MRO-dele, tootjatele ja varade omanikele. Nende äri jaguneb neljaks eristatavaks sektoriks:
  • Magnetic Creative pakub nii lennuki sise- kui ka välidisaini- ja tootmisteenuseid.
  • Magnetic Assets omakorda võimaldab rentida lennukite mootoreid, maandumisvahendeid, mootori transpordialuseid ning pakub ka varuosi ja komponentide lahendusi.
  • Magnetic Maintenance teeb lennukite liinihooldust, baashooldust ning mootorite remonti ja haldust.
  • Magnetic Talentsi valdkonnaks on inseneri- ja CAMO-teenused koos erinevate tööstusharu poolt reguleeritud EASA Part-147 koolitustega.
Firma peakorter asub Eestis ja neil on eri asukohtades üle maailma tegutsev pühendunud meeskond, kuhu kuulub 700+ töötajat.

Eesmärgid

Magnetic Groupi teekond DiSC-iga algas selge missiooniga - parandada suhtlust, meeskonnatööd ja vastastikust mõistmist erinevates olukordades. Vaatame lähemalt, kuidas Magnetic Group integreeris DiSC-i oma ettevõtte sisekoolitustesse ja tööellu.

Nende sisekoolituste eesmärgid olid järgmised:

Eesmärk #1: Eneseteadlikkuse suurendamine

Magnetic Group tunnustab eneseteadlikkuse väärtust ja soovib aidata osalejatel mõista oma käitumiseelistusi ja kalduvusi, mis võimaldab inimestel oma tööd ja isiklikku elu tõhusamalt juhtida.

Eesmärk #2: Suhtlemisoskuste parandamine

Tõhus suhtlus on igas organisatsioonis ülioluline. Magnetic Group võttis DiSC-keele omaks, et arendada teadlikumalt inimeste suhtlusstiili kohandamist, võimaldades neil efektiivsemalt toime tulla erineva käitumisstiiliga inimestega. Tulemuseks on sujuvam ja tulemuslikum suhtlus.

Eesmärk #3: Meeskonna dünaamika tugevdamine

Meeskonnatöö on edu alus. DiSC-i kasutades soodustab Magnetic Group meeskonnaliikmete omavahelist mõistmist, üksteise väärtustamist ja koostööd. Toimiv meeskonnatöö tagab sujuva edasiliikumise.

Eesmärk #4: Efektiivse juhtimise arendamine

Juhtimine mängib organisatsiooni kasvu edendamisel otsustavat rolli. Magnetic Group võimaldas oma C-taseme juhtidele vastavad tööriistad ja teadmised, mis aitavad neil vajadusel kohandada oma juhtimisviisi, tuues kaasa paremini toimivad suhted ja suurema juhtimisefektiivsuse.

Eesmärk #5: Konfliktide ja probleemide lahendamine

Konfliktid on iga töö paratamatu osa. Magnetic Group tutvustab sisekoolitustel osalejatele erinevaid strateegiaid, kuidas navigeerida inimeste DiSC stiilide erinevustest tulenevatest konfliktides ja väljakutsetes. See soodustab harmoonilisemat, produktiivsemat ja pingevabamat töökeskkonda.

Mida tehti?

Magnetic Group kasutas sisekoolitustel uue generatsiooni platvormipõhist DiSC õppelahendust Everything DiSC Catalyst®. Nende oma konsultant läbis DiSC® sertifitseerimisprogrammi, et tagada läbiviimise kvaliteet ja ekspertiis.

Algselt keskenduti nendele C-taseme juhtidele, kes seisid silmitsi spetsiifiliste suhtlemis- ja juhtimisprobleemidega. Kohandatud koolitused aitasid neil kõrgetasemelistel juhtidel mõista paremini oma isiksusetüüpe, kasutada teadlikumalt oma tugevaid külgi ja kohandada oma suhtlusstiili, et luua tõhusat sidet erinevate inimestega. Eesmärk? Tõsta juhtimise efektiivsust ja kujundada positiivset organisatsioonikultuuri.

Mõistes DiSC teadmiste edasikandmise olulisust kogu organisatsioonis, laiendas Magnetic Group programmi ka madalama taseme töötajatele. Programmi sisu oli aga läbimõeldult kohandatud nii, et see vastaks osalejate konkreetsetele vajadustele ja rollidele igal tasandil. See tagas, et koolitus käsitles igale tasemele omaseid suhtlusdünaamikaid ja meeskonnatöö elemente, soodustades koostööd ja kasvu kogu organisatsiooni ulatuses.

DiSC-i suunamisel õppisid Magnetic Group'i juhid navigeerima suhtlemise keerukuses, arendades tõhusaid juhtimisoskusi ja luues harmoonilisemat töökeskkonda.

Tulemused ja tagasiside

Tagasiside on olnud ülimalt positiivne. Osalejad tunnustavad programmi väärtust, kirjeldades seda kui edasiviivat kogemust, mis annab väga praktilisi teadmisi ja oskusi. Juhid, kes õppisid sügavamalt tundma nii enda kui ka oma meeskonnaliikmete käitumisstiile, tõid välja paranenud juhtimisoskused ja meeskonna suurema tulemuslikkuse.

Juhid, mõistes paremini oma juhtimisstiili nüansse ja samuti oma meeskonnaliikmete loomuomaseid käitumisstiile, suudavad oma lähenemisviisi teadlikumalt kohandada, ülesandeid tõhusalt delegeerida ja oma meeskonnaga tugevamaid suhteid luua ning hoida. Selle tulemusena paranevad nii juhtimisoskused kui üldine meeskonnatöö.

 

IPB Partners

Woldemar Mayer Business Center
Paldiski mnt 29
Tallinn, Estonia 10612

Свяжитесь с нами

Имя
Это поле нужно заполнить
Это поле нужно заполнить
Эл. почта
Это поле нужно заполнить
Это поле нужно заполнить
Текст
Это поле нужно заполнить
Это поле нужно заполнить