EVERYTHING DiSC AGILE EQ®

Arenda emotsionaalset intelligentsust, mis on eduka ja agiilse organisatsioonikultuuri toetamiseks hädavajalik

Everything DiSC® Agile EQ™ on personaliseeritud õpikogemus, mis suunab märkama erinevate situatsioonide ja eri inimeste emotsionaalseid vajadusi, treenib neid täpsemini lugema ning nendele õigel moel vastama.

Kombineerides DiSC® teadmised emotsionaalse intelligentsuse aktiivse arendamisega, õpivad osalejad paindlikku lähenemist töökohal toimuvatele olukordadele ja harjutavad navigeerimist väljaspool oma mugavustsooni, omandades neile vajalikud oskused mistahes olukorraga toime tulemiseks.

Everything DiSC Agile EQ abil avastavad osalejad oma EQ-tugevused ja -potentsiaali ning pühenduvad teadlikumalt agiilsusele orienteeritud strateegiatele. Tulemuseks on emotsionaalselt intelligentsed töötajad, kes toetavad edukat ja agiilset organisatsioonikultuuri.

Väärtus

  • Personaalne sisu, mis aitab mõista oma kalduvusi väljaspool mõttemaailma, mis teie mõtlemist tavapäraselt juhib
  • Online küsimustiku täitmine võtab aega 20 minutit ja tulemused on saadaval mõne sekundi jooksul pärast täitmist
  • Ulatuslik uurimistöö, valideeritud ja normeeritud hindamisvahend

 

Kes seda kasutab?

Seda võiksid organisatsioonis kasutada kõik töötajad, olenemata nende ametinimetusest või rollist.

Miks seda kasutada?

  • Et avastada, milline on teie DiSC® stiil ja sellele kõige omasemad mõtte- ja tegutsemisviisid
  • Et märgata võimalusi oma loomuomase käitumise muutmiseks vastavalt vajadusele
  • Et suurendada oma paindlikkust erinevate sotsiaalsete ja emotsionaalsete olukordadega kohandumiseks

Everything DiSC Lisaraportid

Grupikultuuri raport

Aitab määratleda oma meeskonna DiSC kultuuri, tuvastada selle eelised ja väljakutsed ning arutleda selle mõju üle erinevatele meeskonnaliikmetele, otsustusprotsessile ja riskivalmidusele.

Fassilitaatori raport

Mõista oma meeskonnakultuuri dünaamikat. Erinevalt Grupikultuuri raportist, sisaldab see aruanne osalejate nimesid ja nende Everything DiSC hindamistulemusi.

Meeskonnavaade

Näitab kõigi meeskonnaliikmete DiSC tulemusi ühel lehel.

Lisaraport

Annab hindamistulemuste põhjalikuma analüüsi.

Võrdlusraportid

Võimaldab võrrelda kahte inimest omavahel ja parandada üks-ühele töösuhteid.

MyEverythingDiSC

Jätkuõppe platvorm, kust saab oma stiili kohta lisateavet, kuulata podcaste, ja luua kolleegidega tasuta Võrdlusraporteid.

Võta ühendust, et arutada kuidas DiSC võib teie organisatsioonile väärtuslik olla

E-mail
Field is required!
Field is required!
Telefon
Field is required!
Field is required!
TASUTA KONSULTATSIOON

IPB Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Nimi
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Sõnum
Field is required!
Field is required!