EVERYTHING DiSC WORK OF LEADERS®

Juhi organisatsioon seatud eesmärkide suunas

Everything DiSC Work of Leaders® aitab juhil paremini mõista oma juhtimisstiili ning arendada oma oskusi visionäärina, meeskonna ühise eesmärgi taha koondajana ja plaanide elluviijana.

Mis see on?

Everything DiSC® Work For Leaders on loodud väga põhjaliku uurimistöö tulemusena, kus analüüsiti eduka juhtimise parimaid praktikaid tehes koostööd 300 juhtimiseksperdi ja 150 organisatsiooniga. See töövahend aitab rakendada lihtsat kolmesammulist juhtimise põhiprotsessi: visiooni loomist, selle ümber inimeste koondamist ja visiooni elluviimist.

Kes seda kasutavad?

Mõeldud kasutamiseks juhtidele kõigil tasanditel.

Miks seda kasutada?

  • Avastada oma DiSC juhtimisstiil
  • Mõista, kuidas juhtimine sõltub visiooni loomisest, selle ümber inimeste koondamisest ja seejärel visiooni elluviimisest, ning kuidas on sinu käitumine nende sammudega vastavuses
  • Määrata kindlaks oma juhtimisstiili tugevused ja arendada nõrgemaid külgi

 

Everything DiSC Lisaraportid

Grupikultuuri raport

Aitab määratleda oma meeskonna DiSC kultuuri, tuvastada selle eelised ja väljakutsed ning arutleda selle mõju üle erinevatele meeskonnaliikmetele, otsustusprotsessile ja riskivalmidusele.

Fassilitaatori raport

Mõista oma meeskonnakultuuri dünaamikat. Erinevalt Grupikultuuri raportist, sisaldab see aruanne osalejate nimesid ja nende Everything DiSC hindamistulemusi.

Meeskonnavaade

Näitab kõigi meeskonnaliikmete DiSC tulemusi ühel lehel.

Lisaraport

Annab hindamistulemuste põhjalikuma analüüsi.

Võrdlusraportid

Võimaldab võrrelda kahte inimest omavahel ja parandada üks-ühele töösuhteid.

MyEverythingDiSC

Jätkuõppe platvorm, kust saab oma stiili kohta lisateavet, kuulata podcaste, ja luua kolleegidega tasuta Võrdlusraporteid.

Võta ühendust, et arutada kuidas DiSC võib teie organisatsioonile väärtuslik olla

E-mail
Field is required!
Field is required!
Telefon
Field is required!
Field is required!
TASUTA KONSULTATSIOON

IPB Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Nimi
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Sõnum
Field is required!
Field is required!