Everything DiSC

Everything DiSC pasaulē izmanto tūkstošiem organizāciju, lai iedvesmotu, uzmundrinātu, dotu iespējas un pārveidotu visu darbaspēku – personas, komandas, līderus, vadītājus un tirdzniecības speciālistus.

Everything DiSC ir oriģināls visvairāk izpētītais un visvairāk pārmaiņu izraisošais DiSC produkts tirgū. Tas izveidots 40 gadu laikā – vienkāršs, bet ne vienkāršots.

Galvenokārt DiSC nodrošina kopīgu valodu, kuras dēļ palielinās darbinieku iesaistīšanās, produktivitāte un sniegums.

DiSC var izmantot, lai uzlabotu un attīstītu:

  • pašapziņu,
  • komunikāciju un attiecības,
  • veiksmīgu komandas darbu,
  • vadības un pārvaldības sniegumu,
  • pārdošanas rezultātus un klientu apkalpošanu,
  • pārmaiņas un izmaiņas,
  • produktīvu konfliktu,
  • darbinieku iesaistīšanos.

Vai runājat DiSC valodā? DiSC® nodrošina kopīgu valodu, lai pārrunātu to, kāda uzvedība mums ir kopīga ar citiem un ko mēs darām citādi.