Veiksmes stāsts: Kā DiSC palīdzēja Girteka uzlabot iekšējās līderības programmu?

KOPSAVILKUMS

Lietuva vienmēr ir bijusi viens no galvenajiem transporta mezgliem Eiropā, kam ir liela nozīme valsts ekonomikā. Girteka Logistics ir lielākais aktīvos balstīts loģistikas uzņēmums Eiropā ar vairāk nekā 24 500 darbiniekiem. Uzņēmums nepārtraukti attīstās, kas dod iespēju izaugsmei arī organizācijas darbiniekiem: 77% vadītāju savu karjeru ir veidojuši uzņēmumā.

Pēdējos gados Girteka ir guvusi lielus panākumus, pateicoties iekšējo apmācību programmai vadītājiem "Mans līderības ceļš". Programma ir paredzēta jauniem vadītājiem un koncentrējas uz talantīgo darbinieku sagatavošanu pārejai no speciālista par komandas līderi. Fokusējoties uz darbinieku sevis izpratnes stiprināšanu un dažādības vadību, DiSC personības novērtēšanas rīks ir kļuvis par Girteka sabiedroto, pilnveidojot talantu attīstības programmas efektivitāti.

PROGRAMMAS SVARĪGĀKIE NOTIKUMI

Modulis par dažādības un motivācijas vadību: Viens no programmas moduļiem ir DiSC modeļa apmācības, lai izprastu un vadītu dažādas personības, kas ir būtiski efektīvai līderībai.

Uzlabota sevis izpratne: DiSC novērtējums kopā ar 3 stundu sesiju atgriezeniskai saitei ir kļuvuši par apmācību programmas svarīgāko posmu, ko darbinieki augsti novērtēja.

DiSC moduļa stratēģiska vieta līderības programmā: DiSC moduļa ieplānošana apmācību programmas noslēgumā izrādījās pareizs lēmums, jo dalībnieki paliek atvērtāki, un tas rada drošu vidi godīgai diskusijai.

REZULTĀTS AR IETEKMI

Uzlabota sevis apzināšanās: dalībnieki minēja, ka DiSC modulis bija "labākais un interesantākais", sniedzot dziļu ieskatu viņu uzvedībā un personībā.

Vadītāju sevis pieņemšana: programmas dalībnieku atsauksmes liecina, ka viņi ir dziļāk izpratuši un pieņēmuši savu unikālo uztveri un vadības stilu.

Kultūru un personību dažādības vadības: programma ir uzlabojusi vadītāju spējas efektīvi darboties dažādos kontekstos un vadīt dažādus personības tipus, paplašinot Johari logu.

DiSC VIETA PROGRAMMĀ

Sākotnēji programmā tika izmantoti DiSC Classic® profili, bet nesen Girteka pārgāja uz Everything DiSC® , uzskatot to par lietotājam draudzīgāku un praktiskāku ar papildu pārskatu iespējām (t. i., Salīdzinājuma un Papildu pārskatiem). DiSC profili ir palīdzējuši nostiprināt programmas galvenos vēstījumus un veicināt dalībnieku dziļāku sevis un citu izpratni.

NEPĀRTRAUKTA ATTĪSTĪBA

Lai gan programma "Mans līderības ceļš" ir vienreizēja pieredze, Girteka nodrošina nepārtrauktu attīstību, sniedzot iespēju programmas dalībniekiem arī vēlāk iesaistīties diskusijās, kas vērstas uz viņu attīstības mērķiem. Kā nākamais iespējamais solis līderības attīstība varētu būt Everything DiSC Management profilu ieviešana uzņēmumā.

SECINĀJUMS

"Mans līderības ceļš", kurā tika iekļauts DiSC rīks, ir apliecinājums Girteka apņēmībai attīstīt zinošus, pašapzinīgus un dažādus līderus.

IPB Partners OÜ

Woldemar Mayer business center
Paldiski mnt 29
Tallinn, Estonia 10612

Sazinieties ar mums

Vārds un uzvārds
Field is required!
Field is required!
E-pasts
Field is required!
Field is required!
Teksts
Field is required!
Field is required!