Sissejuhatus S stiili

Esmane motiiv

 • Status quo säilitamine

Hirmud

 • Muudatused ja ettearvamatus

Vajadused

 • Siiras tunnustus
 • Koostöö
 • Toetuda tuntud meetodile
 • Turvalisus
 • Piisav aeg uudsega kohanemiseks

Omadused

 • Kaalutlev
 • Järjekindel
 • Hea koostööpartner
 • Kannatlik ja tähelepanelik
 • Lojaalne
 • Arvestab grupihuvidega
 • Heakskiitev

Miinused/Piiravad tegurid

 • Liialt teenistusvalmis
 • Jätab iseenda vajadused viimaseks
 • Klammerdub sellesse, mida tunneb; passiivne vastupanu muutustele

DiSC®-il põhinev kommunikatsioon – Kõrge S

 

Suheldes kõrge S käitumisstiiliga inimesega:

 • Näidake, et tunnete tõeliselt huvi nende kui isiksuste vastu
 • Leidke ühiseid huvisid
 • Tutvustage olukorda rahulikult ja vaikselt
 • Olge lojaalne
 • Vähendage riske
 • Ärge liialdage tühja jutuga
 • Suhelge lihtsalt ja sundimatult
 • Hoidke oma (äri)asjad korras
 • Pakkuge turvalisust ja kindlustunnet
 • Andke garantiisid

 

Kõrge “S” saab arendada:

 • Arendades oma suutlikkust võtta omaks muudatusi
 • Õppides nii mitte nõustuma kui ka oma veendumustele truuks jääma
 • Võttes initsiatiivi keerulistes ja segadusi tekitavates situatsioonides, kui see aitab olukorda selgitada
 • Olles iseseisvam
 • Võttes vastu rohkem väljakutseid
 • Muutudes paindlikumaks töövormi- ja meetodi suhtes
 • Otsides võimalusi olukorra parandamiseks, st kergemaid ja kiiremaid meetodeid, mis omakorda viiksid efektiivsema töökorralduseni

 

Madala “S” dimensiooni puhul saab end arendada:

 • Tehes teistega rohkem koostööd
 • Olles kolleegide, sõprade ja perekonna suhtes kannatlikum ja koostöövalmim
 • Jõudes tulemuseni vaikselt ja rahulikult
 • Töötades metoodilisemalt ja struktureeritumalt
 • Näidates suuremat stabiilsust oma tegevuses
 • Keskendudes rohkem reeglitele ja detailidele
 • Kuulates teisi sagedamini, aktiivsemalt ja pikemalt
 • Rääkides vähem iseendast ja enda arvamusest/tunnetest
 • Kujundades positiivseid harjumusi ja hoiakut rutiinse töö, reeglite ja detailide suhtes
 • Olles vastutulelikum ja mõistvam teiste arvamuste ja vajaduste suhtes
 • Abistades teisi rohkem
 • Olles positiivsem ja avatum stabiilse ja harmoonilise keskkonna suhtes
 • Olles salliv
 • Elades olevikus

 

IPB Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Nimi
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Sõnum
Field is required!
Field is required!