Schneider Electric – koostööoskuste arendamine ja veelgi kaasavama töökultuuri loomine DiSCi abil

Schneider Electric on ülemaailmne organisatsioon, mis pakub energiahalduse ja automaatika digilahendusi ning tehnoloogiaid efektiivsuse ja jätkusuutlikkuse saavutamiseks.

Nad tegutsevad rohkem kui sajas riigis ja neil on 135 000 töötajat üle kogu maailma.

Alljärgnevalt lühidalt nende kogemusest DiSC-iga.

Eesmärk

Nad soovisid arendada koostööoskusi ning luua veelgi enam kaasavat töökultuuri. Kaugtöö tingimustes, kus näost näkku suhtlemist on vähem, aitab DiSC kiiremini üksteist mõista ja kontakti leida. Nad otsustasid pakkuda DiSC profiili ja koolitusel osalemist kõigile töötajatele – kõigis kolmes Balti riigis ja kõikides osakondades.

DiSC võimaldab juhtidel oma tiime paremini mõista ning tiimiliikmetel omavahel tulemuslikumalt suhelda. Uute projektitiimide või töögruppide moodustamisel annab DiSC võimaluse rajada koostöö kohe algusest peale üksteise erinevuste mõistmisele ning nendega arvestamisele.

Tulemused

Kõigepealt tutvustasid nad DiSC-i igale tiimile väljaõppe käigus ning arutasid, mida selline tiimi profiil suhtlemise ja koostöö seisukohast tähendab. Peale seda jätkasid töötajad iseseisvalt DiSC-i kasutamist – toimusid kohtumised juhtide ja alluvate vahel ning tiimiliikmete vahel, kus lepiti kokku, kuidas üksteisega tulemuslikumalt suhelda. Everything DiSC® Catalyst annab hea võimaluse oma stiile võrrelda -  leida sünergiaid ning saada näpunäiteid, kuidas võimalike kitsaskohtadega toime tulla.

Tagasiside

"Töötajad hindavad väga, et neil on olemas tööriist, mis annab neile võimaluse ennast paremini mõista ning saada teada, kuidas teised neid tajuvad. DiSC võimaldab töötajatel jagada detailset tagasisidet ning rääkida suhtlusprobleemidest – koostöö on avatum ja üksteisele leiab kiiremini õige lähenemise. Neile meeldib see, et DiSC aitab neid nii töö- kui eraelus."

- Signe Saks, HR Business Partner Baltics

IPB Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Nimi
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Sõnum
Field is required!
Field is required!