DiSC: mida tohib ja mida ei tohi

 

DiSC õpikogemuse peaeesmärk on süvendada arusaamist iseendast ja teistest inimestest. Omandatud uus tase mõistmises ja eneseteadvustamises parandab omakorda suhete kvaliteeti ja tulemusi paljudes valdkondades.

Sellise mõju saavutamine eeldab aga DiSC-i kasutamist õigel moel. Kuigi DiSC on tööriist, mida on otstarbekas rakendada mitmes erinevas sotsiaalses ja emotsionaalses kontekstis, on siiski võimalik teda ka valesti kasutada. See artikkel pakub mõned soovitused, kuidas ei tohiks ja kuidas peaks DiSC-i kasutama, et kõik sellest kogemusest lõppkokkuvõttes võidaksid.

 

DiSCi ei tohiks

– Kasutada kehva käitumise õigustamiseks: Võib tunduda ahvatlev DiSC stiiliga välja vabandada viletsaid harjumusi või kohanemissuutmatust ja mugavustsooni kinnijäämist. Ent nii toimides on tulemuseks kasutamata jäänud võimalused destruktiivseid harjumusi või käitumist märgata ning nende parandamise ja arengu nimel vaeva näha.

Kui oled varemgi DiSC-iga kokku puutunud, oled ehk kuulnud selliseid kommentaare nagu: “Robertil on ju kõrge D-stiil, sa lihtsalt pead toime tulema sellega, kui järsk ta võib olla.” Või “See on see minu i-stiilile omane, et ma lihtsalt pean saama end tühjaks rääkida.” Seda tüüpi mõtteavaldused kahjuks seiskavad arengu ja kinnistavad stereotüüpe, mis on vastupidine sellele, mille eest DiSC püüab hea seista.

– Rakendada inimeste sildistamisel ja kiirel lahterdamisel: Vaieldamatult on kõige tüüpilisem DiSC-i kasutamise viga inimeste sildistamine nende DiSC stiili alusel. Sellega võib kaasneda ebaõiglane üldistamine ja stereotüübid. Näiteks: “i-stiili ei saa ju tõsiselt võtta – tööl ka ainult üks lust ja mäng.” Või “C-d jäävad liialt detailidesse kinni et suurt pilti näha.” Lihtsalt seetõttu, et inimene kaldub eelistama teatud käitumismustreid, ei tähenda, et ta ei suudaks ega saaks teisiti käituda. See võib olla talle lihtsalt vähem mugav või nõuda temalt palju rohkem energiat.

 

DiSCi tohiks

– Rakendada kui selget mudelit käitumiskalduvuste paremaks mõistmiseks: DiSC-i kasutajad leiavad enda jaoks uue mooduse, kuidas oma ja teiste käitumist täpsemini teadvustada, mõtestada ja vajadusel suunata. DiSC toob välja inimeste kõige valdavamad käitumismustrid, et aidata neil suhteid tõhusamalt ette ennustada ja nendes oskuslikumalt navigeerida.

– Kasutada kui suhtluse katalüsaatorit, mis aitab paremini teisi inimesi tundma saada, väärtustada ja nendega kohanduda: DiSC-i saab kasutada hüppelauana suhete loomiseks ja iga suhtluse kvaliteedi tõstmiseks. Tõdemine, et DiSC-ist saadud teadmised enda kohta kehtivad ka teiste inimestega seoses, suurendab empaatiat, ükskõik kui erinevad ka ollakse.

– Võtta aluseks organisatsioonis ühise keele kujundamisel: DiSC annab ühise keele keeruliste, mõnikord ka tundlike teemade käsitlemiseks. See on lihtne keel, samas aga mitte liialt lihtsustav pakkudes rakenduslikke, teostatavaid lahendusi paremaks koostööks ja tugevamaks seotuseks.

 

Need on vaid mõned viisid, kuidas DiSC-i võiks ja ei tohiks töökohtadel või muus elus rakendada. DiSC annab meile suurepärase mudeli inimkäitumise mõistmiseks, aga vaid inimese käitumisstiili äratundmine pole siiski DiSC-i tegelik väärtus, see on märksa sügavamal.

Suurim kasutegur hakkab ilmnema alles siis, kui DiSC muutub päriselt osaks organisatsioonikultuurist, kui töötajad kommunikeerivad avatult oma prioriteete ja eelistusi ning kasutavad DiSC-i hüppelauana, platvormina mistahes vestlustes. Selline dialoog võimaldab oluliselt paremini tundma õppida ja arvestada teise inimese käitumisstiili, selle tagamaid ja viise, mismoodi tema vajadustega kohanduda. Kui DiSC-i kasutatakse eelkõige vestluse katalüsaatorina – mitte inimeste lahterdamisena – on tulemuseks reaalne areng, personaalne kasv ning efektiivsemate töösuhete ülesehitamine. Lisaks julgustab meie DiSC süsteem kõike õpitut eri rakenduslahenduste kaudu igapäevaselt käigus hoidma ja oma mugavustsoonist välja tulema tiimi efektiivsemalt juhtides ning emotsionaalset intelligentsust aktiivselt arendades. Just see on see, milles me näeme reaalset, kestvat arengut organisatsioonide ja samuti üksikinimeste jaoks.

 

See sisu kuulub Everything DiSC-le, mis on Wiley kaubamärk.

IPB Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Nimi
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Sõnum
Field is required!
Field is required!