Everything DiSC tulemuste tõlgendamine – Andrea (D stiil)

DiSC®-mudel on oma põhiolemuselt välja töötatud sellisena, et ta oleks lihtsalt mõistetav ja meeldejääv. DiSC analüüsi läbi teinud inimene võiks saada sealt selged ja lihtsad põhimõtted, mida on võimalik mõista ja rakendada reaalses maailmas. Iga mudel ja hindamisvahend on siiski vaid tegeliku elu lihtsustus. Päriselu ja pärisinimesed on alati palju värvikirevamad ja mitmekülgsemad, mistõttu on konkreetse isiku DiSC-tulemuste tõlgendamine alati protsess, mida on kõige parem teha koos tema endaga.

Seepärast esitame nüüd esimese meie neljast hüpoteetilisest case study’st, mille eesmärk on:

  • illustreerida profiili tulemuste ja tegeliku käitumise vahelist seost
  • pakkuda mudel profiili tulemuste tõlgendamiseks

Pange tähele, et need case study’id sisaldavad konkreetseid omadusi, mida ei peaks tingimata üle kandma igale seda stiili esindavale inimesele. Need on lihtsalt selle DiSC-stiili ühed võimalikud ilmingud.

Siin esitatud Andrea juhtum sisaldab tema Everything DiSC diagrammi, kuid ka vihmavarjugraafikut, mis näitab tema skoori kaheksal DiSC-skaalal ja võib anda praktikule täiendava ülevaate vastanu DiSC-stiili kohta. Need lisagraafikud ei sisaldu vastaja Everything DiSC-profiilis, kuid on kättesaadavad Everything DiSC Lisaraportis, mida saab tasuta välja võtta.

 

Andrea: D stiil

Andrea on 31-aastane meditsiiniseadmete müügiesindaja. Viimase kaheksa kvartali jooksul on ta olnud pidevalt oma osakonna viie parima müügiinimese hulgas. Ta on näiliselt kartmatu, kui tegemist on potentsiaalsete klientidega kontaktivõtmisega ja äritegevuse edendamisega ning isegi korduvate tagasilükkamiste korral. Eriti naudib ta seda osa oma tööst, mis hõlmab teiste inimeste tähelepanu võitmist ja veenmist. Mõned kliendid on siiski teada andnud, et ta tundub neile manipuleeriva ja ebaausana ning soovinud teist müügiesindajat. Organisatsiooni juhtkond on väljendanud muret, et tema agressiivne taktika võib kahjustada ettevõtte kaubamärki selles konkurentsitihedas valdkonnas. Tema reageeringut antud tagasisidele on tajutud kaitsesoleva ja ülbena.

Kokkuvõttes on Andrea varasemad head tulemused siiski võimaldanud välja vabandada tema sellist käitumist, mida teised ei pruugi taluda.

DiSC-hindamine näitab, et Andrea esindab D-stiili, kuid tal on lisaprioriteet ka entusiasmil ja tema stiil on intensiivne (vt joonis 8.4). Lisaks näitab vihmavarjugraafik, et tema skooride muster DiSC skaaladel annab igati ootuspärase paigutuse (vt joonis 8.5). See tähendab, et ta sai kõrge skoori skaaladel D, CD, Di ja i ning madala skoori skaaladel S, CS ja C. Seda profiili seostatakse inimestega, kes on julged, jõulised ja ettevõtlikud. Tema innukuse tase on tüüpiline selle stiiliga inimestele ja arvestades Andrea praegust ebaküpsuse taset, võib suur osa ta enesehinnangust ollagi seotud tema võimega tulemusi saavutada. Praegusel arengustaadiumil on tal liialdatud arusaam oma õigustest, eriti võrreldes teiste õigustega. Samuti ilmutab ta teiste inimeste emotsioonide suhtes huvi vaid sedavõrd, mil määral see aitab tal oma eesmärke saavutada.

Andrea käitumise ja isiksuse ettevõtlikkust ning karismaatilisust väljendavad omadused kajastuvad entusiasmi lisaprioriteedis. D-stiili seostatakse tavaliselt jõuliste veenmistaktikatega, samas kui Andrea ebatüüpilised tulemused viitavad pigem sellele, et ta on harjunud teiste inimestega ladusalt suhtlema ja nad ära võluma. Tema lähenemine on siiski üsna jõuline ja seetõttu võib ta mõjuda manipuleerivana.

Oluline on märkida, et Andrea esindab ebaküpse D-stiili näidet. Tema üleolevus ja teistega mittearvestamine on iseloomulikud D-stiili inimestele, kellel on ka madal eneseteadvustamine ja suur saavutusvajadus. Everything DiSC ei mõõda aga psühholoogilist küpsust ega ka mitte emotsionaalset intelligentsust. See tähendab, et ainuüksi tema punkti paigutuse ja varjutatud ala järgi pole võimalik hinnata Andrea D-stiilile omase kohanemisvõime ja unikaalsuse tegelikku avaldumist. Küll aga eeldame, et näeme siin prioriteetide, kalduvuste ja eelistuste (nt jõulisus, otsekohesus) selgelt prognoositavat mustrit.

Mida te veel tema DiSC-tulemusest välja loete? Mida tahaksite Andrealt küsida, kui te oleksite tema juht või koolitaja?

 

Viide: Everything DiSC Manual (Scullard, Baum 2015)

IPB Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Nimi
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Sõnum
Field is required!
Field is required!