Everything DiSC tulemuste tõlgendamine – Rafael (CS stiil)

DiSC®-mudel on oma põhiolemuselt välja töötatud sellisena, et ta oleks lihtsalt mõistetav ja meeldejääv. DiSC analüüsi läbi teinud inimene võiks saada sealt selged ja lihtsad põhimõtted, mida on võimalik mõista ja rakendada reaalses maailmas. Iga mudel ja hindamisvahend on siiski vaid tegeliku elu lihtsustus. Päriselu ja pärisinimesed on alati palju värvikirevamad ja mitmekülgsemad, mistõttu on konkreetse isiku DiSC-tulemuste tõlgendamine alati protsess, mida on kõige parem teha koos tema endaga.

Seepärast esitame nüüd teise meie neljast hüpoteetilisest case study’st, mille eesmärk on:

  • illustreerida profiili tulemuste ja tegeliku käitumise vahelist seost
  • pakkuda mudel profiili tulemuste tõlgendamiseks

Pange tähele, et need case study’id sisaldavad konkreetseid omadusi, mida ei peaks tingimata üle kandma igale seda stiili esindavale inimesele. Need on lihtsalt selle DiSC-stiili ühed võimalikud ilmingud.

Siin esitatud Rafaeli juhtum sisaldab tema Everything DiSC diagrammi, kuid ka vihmavarjugraafikut, mis näitab tema skoori kaheksal DiSC-skaalal ja võib anda praktikule täiendava ülevaate vastanu DiSC-stiili kohta. Need lisagraafikud ei sisaldu vastaja Everything DiSC-profiilis, kuid on kättesaadavad Everything DiSC Lisaraportis, mida saab tasuta välja võtta.

 

Rafael: CS stiil

Rafael on 48-aastane kindlustusspetsialist. Ta on töötanud ühes ja samas ettevõttes viimased 9 aastat ja viimased 6 aastat ka samal ametikohal. Ta saab pidevalt positiivset tagasisidet oma töötulemuste hindamisel ning nii kliendid kui ka kolleegid peavad teda professionaalseks ja pädevaks. Ta kolleegid peavad teda “kellekski, kelle poole saab alati pöörduda”, kui nad on hätta jäänud, ja ka tema juhile meeldib, et ei pea teda üle kontrollima. Hoolimata tema asjatundlikkusest on Rafael siiski kolmel korral edutamisest kõrvale jäänud; kaks korda edutati hoopis kolleege, kelle staaž ja oskused olid temast madalamad. Lisaks arvavad mõned kaastöötajad, et ta võib olla mõnede menetluste osas väga jäik. Kuigi ta ei suru oma seisukohti teistele peale, võivad need siiski aeglustada tema meeskonna arengut.

DiSC-hindamine näitab, et Rafaelil on kõrge intensiivsusega CS-stiil (vt joonis 8.6). Lisaks näitab tema vihmavarjugraafik, et ta DiSC-skaala punktide muster on kooskõlas tugeva CS-stiiliga (vt joonis 8.7). See tähendab, et ta sai väga kõrge skoori skaaladel C, CS ja S, mõõduka skoori skaaladel iS ja CD ning väga madala skoori skaaladel D, Di ja i. See profiil kirjeldab inimest, kes on tagasihoidlik, ennast kontrolliv ja süstemaatiline. Nagu teisedki selle stiiliga inimesed, peab Rafael eriti oluliseks stabiilsust ja täpsust. Ta astub samme, et luua endale etteaimatav keskkond ning võib olla liigselt kiindunud süsteemidesse ja rutiinidesse, mis pakuvad talle mugavust.

Rafael on tugevalt ülesandele orienteeritud, kuid ei ole kolleegidega väljakutsuv ega vaidlushimuline ka siis, kui ta nendega eriarvamusel on. Seda peegeldab suuresti tema keskelasuv asetus Everything DiSC-kaardi horisontaalsel dimensioonil (skeptiline kuni aktsepteeriv), kuid ka tema allpoolasuv asetus vertikaalsel dimensioonil (mõõdukas kuni kiire tempokus), millele vastab ka tema suhteliselt passiivne hoiak. Ta ei ole eriti enesekindel ega tunne end ennast avades mugavalt. Ta mõjub pigem leebena ja väldib tähelepanu keskpunktis olemist. Seetõttu võib tema panus jääda tähelepanuta ja ta ei pruugi üldse meenudagi, kui juhtkond püüab välja selgitada oma kõige potentsiaalikamaid töötajaid.

Mida veel tema DiSC-tulemusest välja lugeda? Mida tahaksite Rafaelilt küsida, kui te oleksite tema juht või koolitaja?

 

Viide: Everything DiSC Manual (Scullard, Baum 2015)

IPB Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Nimi
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Sõnum
Field is required!
Field is required!