Everything DiSC tulemuste tõlgendamine – James (S stiil)

DiSC®-mudel on oma põhiolemuselt välja töötatud sellisena, et ta oleks lihtsalt mõistetav ja meeldejääv. DiSC analüüsi läbi teinud inimene võiks saada sealt selged ja lihtsad põhimõtted, mida on võimalik mõista ja rakendada reaalses maailmas. Iga mudel ja hindamisvahend on siiski vaid tegeliku elu lihtsustus. Päriselu ja pärisinimesed on alati palju värvikirevamad ja mitmekülgsemad, mistõttu on konkreetse isiku DiSC-tulemuste tõlgendamine alati protsess, mida on kõige parem teha koos tema endaga.

Seepärast esitame nüüd teise meie neljast hüpoteetilisest case study’st, mille eesmärk on:

  • illustreerida profiili tulemuste ja tegeliku käitumise vahelist seost
  • pakkuda mudel profiili tulemuste tõlgendamiseks

Pange tähele, et need case study’id sisaldavad konkreetseid omadusi, mida ei peaks tingimata üle kandma igale seda stiili esindavale inimesele. Need on lihtsalt selle DiSC-stiili ühed võimalikud ilmingud.

Siin esitatud Jamesi juhtum sisaldab tema Everything DiSC diagrammi, kuid ka vihmavarjugraafikut, mis näitab tema skoori kaheksal DiSC-skaalal ja võib anda praktikule täiendava ülevaate vastanu DiSC-stiili kohta. Need lisagraafikud ei sisaldu vastaja Everything DiSC-profiilis, kuid on kättesaadavad Everything DiSC Lisaraportis, mida saab tasuta välja võtta.

James: S stiil

James on 31-aastane juht klienditeenindusosakonnas. Viimased 3 aastat on ta juhtinud kaheksast töötajast koosnevat meeskonda, enne seda oli ta 12 aastat klienditeenindaja. Ta on oma otseste alluvate seas kõrgelt hinnatud oma abivalmiduse ja paindlikkuse poolest. Lisaks peavad nad lugu tema suurtest teadmistest organisatsiooni toodete ja protsesside kohta. Mitmed tema otsesed alluvad on siiski väljendanud pettumust tema soovimatuse üle astuda vastu meeskonnaliikmetele, kes ei tee oma tööd nii nagu vaja. Eriti kaks töötajat, kes lõpetavad kõnedele vastamise, kui nad on hõivatud, mistõttu kõigi teiste töökoormus kasvab. Suurema osa lisatööst on aga võtnud enda kanda James ise. Osakonna direktor on rahul Jamesi meeskonna järjepidevusega, kuid märgib, et ta on teinud vähe uuendusi ning pole suurendanud tiimi tootlikkust, isegi kui talle on selleks antud ettevõtte mandaat.

Hindamistulemused näitavad, et Jamesil on küllaltki tüüpiline intensiivne S-stiil (vt joonis 8.10). Vihmavarjugraafik peegeldab mõõdukaid skoore skaaladel C ja CD ning madalaid skaaladel D, Di ja i (vt joonis 8.11). Jamesi ebamugavustunne inimestevaheliste pingetega seoses kajastub tema madalates CD ja D skaalades ning vajakajäämine enesekindluse osas kajastub tema madalates D ja Di skaalades.

Jamesi valmisolek oma vajadused teiste huvides või harmoonia säilitamise nimel kõrvale jätta on tüüpiline S-stiilile. Ta eelistab rahulikku keskkonda, kus kõik saavad omavahel hästi läbi. Kooskõlas selle eelistusega on tal vähe soovi algatada oma osakonnas suuremahulisi muudatusi või võtta riske katsetamata protsessidega. Samamoodi ei taha ta oma otseseid alluvaid sundida töötama rohkem või väljuma oma mugavustsoonist. Selle tulemusena on tema meeskonna töökultuur meeldiv ja tagasihoidlik, kuid mitte eriti tulemustele orienteeritud.

Mida veel tema DiSC-tulemusest välja lugeda? Mida tahaksite Rafaelilt küsida, kui te oleksite tema juht või koolitaja?

 

Viide: Everything DiSC Manual (Scullard, Baum 2015)

IPB Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Nimi
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Sõnum
Field is required!
Field is required!