Everything DiSC tulemuste tõlgendamine – Amira (i stiil)

DiSC®-mudel on oma põhiolemuselt välja töötatud sellisena, et ta oleks lihtsalt mõistetav ja meeldejääv. DiSC analüüsi läbi teinud inimene võiks saada sealt selged ja lihtsad põhimõtted, mida on võimalik mõista ja rakendada reaalses maailmas. Iga mudel ja hindamisvahend on siiski vaid tegeliku elu lihtsustus. Päriselu ja pärisinimesed on alati palju värvikirevamad ja mitmekülgsemad, mistõttu on konkreetse isiku DiSC-tulemuste tõlgendamine alati protsess, mida on kõige parem teha koos tema endaga.

Seepärast esitame nüüd teise meie neljast hüpoteetilisest case study’st, mille eesmärk on:

  • illustreerida profiili tulemuste ja tegeliku käitumise vahelist seost
  • pakkuda mudel profiili tulemuste tõlgendamiseks

Pange tähele, et need case study’id sisaldavad konkreetseid omadusi, mida ei peaks tingimata üle kandma igale seda stiili esindavale inimesele. Need on lihtsalt selle DiSC-stiili ühed võimalikud ilmingud.

Siin esitatud Amira juhtum sisaldab tema Everything DiSC diagrammi, kuid ka vihmavarjugraafikut, mis näitab tema skoori kaheksal DiSC-skaalal ja võib anda praktikule täiendava ülevaate vastanu DiSC-stiili kohta. Need lisagraafikud ei sisaldu vastaja Everything DiSC-profiilis, kuid on kättesaadavad Everything DiSC Lisaraportis, mida saab tasuta välja võtta.

 

Amira: i stiil

Amira on 28-aastane meditsiiniõde. Ta on pärast kooli lõpetamist alustanud äsja oma esimesel töökohal ühes suures suurlinna haiglas ja on jõudnud juba luua head suhted enamike inimestega oma osakonnast. Tema kolleegid peavad teda rõõmsameelseks, soojaks ja põhjalikuks. Lemmikpooleks tema töös on uute inimestega kohtumine, nende toetamine ja neile vajaliku meditsiinilise info andmine, mis aitab vähendada nende ärevust. Kõige ebameeldivamaks peab ta suhtlemist niisuguste kolleegidega, kes on küünilised ja hoolimatud oma töös patsientidega. Nende käitumine on tema jaoks tõsiselt häiriv, ent ta annab endast parima, et oma reaktsioone kontrollida ja jääda positiivseks.

Amira tulemused viitavad sellele, et tal on i stiil, millel on lisaprioriteediks täpsus (vt joonis 8.8). Lisaprioriteedid kuvatakse Everything DiSC ringil varjutatud alana. Seega on Amira profiil ebatavaline ja vastuolulisi prioriteete on traditsioonilisema profiiliga võrreldes kontseptuaalselt raskem ühildada. Üks asi mis on sellise profiiliga inimestel sarnane, on soov jätta kõiges hea mulje, esineda suurepäraselt. See avaldub nii mistahes ülesannete kui ka inimestevahelise suhtlemise tasandil. Oma töös on Amira tähelepanelik tähtaegade suhtes ja hoolitseb selle eest, et tema tulemused oleksid laitmatud. Suhetes tahab ta mõjuda tasakaaluka ja sõbralikuna.

Amiras avaldub tema stiil mõõdukalt (tema punkt on i stiili keskosas). Kuigi on selgelt joonistunud välja i-stiil, on i-stiiliga sagedamini seostatavad omadused (nagu nt kergesti võõrastega vestluse alustamine, seltskonna hingeks olemine jm.) tema puhul vähem tõenäosed. Näiteks, kuigi Amira on seltskondlik ja on kiiresti sõlminud head suhted paljude inimestega oma osakonnast, ei pruugi ta olla laiendanud oma suhtlust väljapoole, et sõbruneda inimestega, kellega ta harvemini kokku puutub. Vihmavarjugraafik näitab mõõdukalt kõrget skoori C-skaalal (vt joonis 8.9), kuid kuna lisaprioriteediks tuli täpsus, võib eeldada, et ta sai DiSC küsimustikus täpsuse prioriteetsuse skaalal kõrge skoori. Vihmavarjugraafik näitab ka suhteliselt madalat skoori D ja CD skaaladel, mis võib selgitada seda, miks ta eelistab vältida potentsiaalselt kokkupõrkeid oma töökaaslastega, kuigi nende käitumine võib teda sügavalt häirida.

Mida veel tema DiSC-tulemusest välja lugeda? Mida tahaksite Rafaelilt küsida, kui te oleksite tema juht või koolitaja?

 

Viide: Everything DiSC Manual (Scullard, Baum 2015)

IPB Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Nimi
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Sõnum
Field is required!
Field is required!