Kuidas organisatsioonis DiSC-i elus hoida?

DiSC® on kõrgelt hinnatud ja meeldejääv tööriist nii töökohal kui ka isiklikus elus kasutamiseks. Ent tõeline väärtus on see, kui inimesed harjuvad seda mudelit ka koolitusruumist väljaspool kasutama!

Et kaasa aidata DiSC-i täieliku potentsiaali avaldumisele peaksid DiSC koolitajad tegema kõik selleks, et DiSCiga tutvumine ei jääks ühekordseks ürituseks, vaid et neid teadmisi rakendataks ka edaspidi ja nad muutuksid osaks organisatsiooni kultuurist.

Õnneks on DiSC mõeldudki süvendatud ja järjekestvaks õppimiseks. Järgmised näpunäited annavad ideid, kuidas DiSC-i sertifitseeritud kasutajad võiksid oma kliente julgustada DiSC-i ka edaspidi ja eri moel kasutama.

 

Näpunäide 1Võrdlusraportid ja MyEverythingDiSC (tasuta võimalus)

Kõigil, kes täidavad ära Everything DiSC profiili, on juurdepääs tasuta veebikeskkonda – MyEverythingDiSC.com, mis aitab klassiruumis õpitut reaalse eluga siduda.

Õppijad pääsevad ligi oma DiSC profiilile, podcast’idele ning saavad oma stiili ja DiSC-i teooria kohta rohkem infot lugeda. Kasutajad saavad juurdepääsu ka tasuta võrdlusraportitele, mis on suurepärasteks tööriistadeks, mille abil võrrelda oma stiili kolleegide omadega. Julgustage töötajaid omavahelisi Võrdlusraporteid tegema, et parandada meeskonnatööd ja suhtlemist üksteisega. See võimalus on tasuta ja piiramatu.

 

Näpunäide 2DiSC jätkukoolitused

DiSC-ist suurema kasu saamiseks on soovitatav korraldada mingi jätkukoolitus 6 kuu jooksul pärast esimest seanssi. Mõte on selles, et mida rohkem saate toetada DiSC-i kasutamist ja sellealaste kogemuste kinnistumist, seda suurem on inimeste huvitatus ja DiSCist saadav rakenduslik väärtus.

Jätkukoolituse üheks suurepäraseks võimaluseks on teha Grupikultuuri profiil, et välja selgitada meeskonna DiSC-kultuur, uurida selle tugevusi ja puudusi, arutleda selle mõju üle grupi liikmetele ning  otsuste tegemisele ja riskivõtmisele.

Soovitame selle raporti välja printida ja anda koos Grupikultuuri DiSC-plakatiga tiimijuhile kontoriseinale riputamiseks.

 

Näpunäide 3 – hoidke DiSC-i meeles ka koosolekutel

Julgustage inimesi DiSC-i appi võtma kõikvõimalikel kohtumistel ja aruteludel. DiSC® on korduvkasutuse tööriist, mida saab jätkuvalt uuesti rakendada, et tagada DiSC-keele paremat mõistmist, treenimist ja kinnistumist. Meeskonnakoosolekud on suurepärane koht, kus jagada kogemusi selle kohta, mismoodi DiSC on juba kasu toonud, või soovitada võimalusi selle kasutamiseks eri situatsioonides ka tulevikus.

DiSC on suurepärane abimees ka mistahes uute projektide alustamisel. Miks mitte vaadata taas oma DiSC profiilidesse ja tuletada meelde oma tulemus, et kõik teaksid, mis tugevused ja nõrkused meeskonnal on? Või ehk moodustadagi projektimeeskondi DiSC stiilidele tuginedes?

 

Näpunäide 4 – värbamine ja onboarding

DiSC®-profiile kasutatakse sageli ka värbamise ja onboardingu osana.

Ehkki DiSC-i ei tohiks kasutada ainukese valikuvahendina (kuna see mõõdab käitumisstiili, mitte oskusi), aitab DiSC siiski leida vastuseid paljudele olulistele töölevõtmise/onboardingu protsessi küsimustele:

Kas on tõenäoline, et töökohustused viivad kandidaadi väljapoole tema mugavustsooni? Kui jah, siis võiks kohandada töövestluse küsimusi kandidaadi vastupidavuse ja eesmärkide suunas ning hinnata neid organisatsiooni vajaduste põhiselt.

Kas kandidaat toob meeskonda stiili, millest praegu puudu on? Meeskonnad, kuhu kuuluvad erinevad DiSC stiilid, on sageli edukamad – erinevad stiilid toovad meeskonda erinevaid väärtusi. Kuid mõnel juhul võib erineva stiiliga inimestel edukaks koostööks vaja minna rohkem energiat ja empaatiavõimet.

Kas näete selle kandidaadi jaoks mingeid väljakutseid tema eelistatud käitumisstiili tõttu? Näiteks kui meeskond on väga energiline ja sotsiaalne, kuid uus inimene seda pole, võib juhil paluda kaaluda muid võimalusi meeskonnasuhtluse arendamiseks ja anda uuele töötajale aega kõigiga tutvumiseks.

 

DiSC-i kasutatakse sageli ka uue inimese sisseelamise toetamiseks.

DiSC profiil võimaldab juhi ja töötaja vahel mitmekesiste vestluste arendamist, aidates nende suhetel esimesest päevast alates liikuda sobivas suunas.

Järgmiseks sammuks on profiilide jagamine kõigi meeskonnaliikmetega (Võrdlusraportite loomine), aidates kõigil oma uuest kolleegist palju sügavamal tasandil aru saada ning luua mõistmisel tuginevat usaldust.

 

Näpunäide 5 – täiendavad profiilid

Kuigi enamasti alustatakse kas Everything DiSC® Workplace või DiSC Classic profiilist, ei pea see siiski sellega piirduma. DiSC ei ole vaid üks profiil, vaid on võimalik oma teadmisi edasi arendada muude veel spetsiifilisemate profiilidega, nt Everything DiSC® Management või Everything DiSC Agile EQ®. Erinevaid DiSC-i profiile on päris palju, nii et uurige nende kohta lähemalt meie veebisaidilt ja mõelge, mis oleks teie osalejate jaoks järgmine parim samm.

Ning kõige lõpuks – pidage alati meeles, et hea suhtlemine on edu võti! Just see ongi DiSC-i peamine mõte – tõhus suhtlus ja üksteise parem mõistmine. Seetõttu on võtmetähtsusega just selles osas eeskujuks olemine, sõltumata, kas olete organisatsiooni töötaja või juht. Kõikide inimeste väärtuste tunnustamine ja erinevate põhimõtete toetamine on positiivse DiSC-kogemuse loomisel esmatähtis nii teie sessiooni ajal kui ka DiSC-i keele elus hoidmisel tulevikus.

 

IPB Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Nimi
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Sõnum
Field is required!
Field is required!