Autor: uku

Miks kasutada isiksuse teste?

Läbi aegade on püütud leida lihtsaid loogilisi käsitlusi, mis võimaldaks inimestel olla mistahes koostöös tulemuslikumad. Tulemuslikud suhted ja käitumine tähendab, et:

 • mõistetakse adekvaatselt iseennast ja oma mõju teistele
 • osatakse teadlikult suurendada seda, mida hästi osatakse ja mis on personaalne tugevus
 • mõistetakse ja väärtustatakse teiste inimeste erinevusi
 • kohandatakse oma käitumist, et paremini vastata teiste inimeste ja olukordade vajadustele

– DiSC käsitleb inimese käitumist – nähtavat ja hõlpsamini hoomatavat ning kohandatavat poolt inimeses. DiSC profiil kui hindamisvahend ei tegele isiksuse ega võimete hindamisega, vaid fookuses on see, kuidas inimene tajub maailma ja mismoodi see tema käitumist ja eelistusi mõjutab.

– DiSC-i eesmärk ei ole inimesi lahterdada. Tegelikult on eesmärk hoopis vastupidine – aidata inimesed oma “kastist” välja ja suurendada käitumuslikku ampluaad. Seega vajalik on nii iseenda tundmine kui ka võime „lugeda teisi“ ja vastata õigel moel teiste inimeste prioriteetidele.

– DiSC on selles vallas maailmas enim kasutatud mudel. Viimase 40 aasta jooksul on DiSC mudelist ja koolitusvahenditest õpetust saanud üle 50 miljoni inimese enam kui 30 keeles. DiSC partnerid ja sertifitseeritud konsultandid moodustavad maailma suurima personaliekspertide võrgustiku. DiSC-i enim kasutust leidnud valdkonnad on meeskonnatöö, juhtimine, coaching, isiklik areng, müük ja värbamine.

 

Et aru saada, kuidas saab DiSC metoodika aidata inimesel paremini mõista nii ennast kui teisi ning saada sellest ka otsest praktilist kasu ja rakenduslikku väärtust, on kõigepealt vaja mõista DiSC mudelit ennast.

Algas kõik William Moulton Marstoni 90 aasta tagusest teooriast inimkäitumise kohta. Marston pani tähele, et efektiivsed inimesed käituvad vastavalt keskkonnale ehk nad oskavad aimata keskkonna ootusi või nõudmisi ning valida vastavalt sellele käitumisviis. Tema arvates oli mistahes inimkäitumist võimalik kirjeldada 4 dimensiooni kaudu  – domineerivus, sotsiaalsus, alistuvus, nõustumine. Ta väitis, et inimesed on segu kõigist neljast stiilist, ei ole olemas ‘parimat’ stiili – kõigil stiilidel on oma tugevused ja nõrkused ja kõik nad võivad olla vähem või rohkem efektiivsed. Oluline on endale teadvustada, millal on mõistlik kasutada loomuomast ja millal teadlikult kohandatud käitumist.

Tänaseks on Marstoni mudeli terminoloogiat kaasajastatud arvestades nüüdispsühholoogia sõnakasutuse ja nõuetega. Lühend DiSC moodustubki nende nelja põhilise loomupärase käitumisdimensiooni ingliskeelsete nimede esitähtedest – dominance, influence, steadiness, conscientiousness.

Turul liigub väga mitmeid DISC mudeli rakendusvariante, kus kasutatakse mõnevõrra erinevat terminoloogiat ja ka eri tüüpi küsimustikke-profiile. Kõige märkimisväärsema edu on saavutanud viimase 20 aasta jooksul Inscape Publishing (praegune Wiley bränd).

Mis siis on DiSC metoodika tähelepanuväärse populaarsuse ja praktilisuse taga?

– Lihtne, kuid mitte lihtsustav. Iga profiil jutustab lugu, millega inimene saab hõlpsasti suhestuda ja hakata kohe peale profiili analüüsimist oma käitumist kohandama. DiSC on teoorias lihtne, kuid pakub samal ajal mitmekülgset, kuid hõlpsalt mõistetavat sisu, et tagada teadmiste meelespüsimine ja rakendamine pikemaajaliselt.

– Usaldusväärsus. Kuigi maailm meie ümber konstantselt muutub, jäävad osad asjad alati siiski samaks. Üks nendest on inimloomus ja psühholoogia, mis nagu ajalugu näitab, ei ole palju muutunud juba aastatuhandeid. See on ka põhjus miks DiSC meetod on ajatu. Kuid ka DiSC tööriistasu pidevalt arendatakse, täiustatakse ja uuendatakse, mis aitavad sellel muutuda järjest hõlpsamini rakendatavaks ja relevantseks tänapäeva maailmas.

– Ümberkujundav õppimine. Kuuleme inimestelt sageli, et peale isiklikku kogemust DiSC profiilidega, näevad nad maailma ning teisi inimesi justkui läbi uue objektiivi. Neil töövahenditel on võime muuta inimeste mõistmist nii iseenda kui teiste osas ning näidata uusi võimalusi, kuidas enda ümber olevate inimestega efektiivsemalt suhelda. See äratundmine on tõeliselt silmiavav ja võimas kogemus, kuid tuleb paljude jaoks ilma sobiva tööriistata üllatavalt hilja ning vaevaliselt.

 

Valik tagasisidet DiSCile:

 

DiSC stiilid kaugtöös

 

Praegusel erandlikul ajal on meil kõigil suurenenud vajadus hea kvaliteediga suhtluse järele. Töö jätkamine ja toimivate suhete hoidmine sotsiaalse distantseerumise korral on väljakutse kõigi jaoks. Kuidas panna kontorielu kodusttoimetamine enda kasuks tööle?

DiSC võtmemõisted nagu „kohandama” ja „ennast olukorraga vastavusse viima”, mille all mõeldakse paindlikkust käitumises ja mõtlemises ning mida tavaliselt ei seostata meile iseloomulike isiksusetüüpidega, on oskused, mis on praegu olulisemad, kui kunagi varem. Mõni meist on kodukontori rezhiimiga väga rahul, mõni teine aga vajab selleks rohkem tuge. Iga inimene on siiski võimeline  ka kodustes tingimustes produktiivne olema, ent see, mis töötab ühe indiviidi jaoks, ei pruugi teise jaoks sugugi sama hästi toimida.

Mõelge, kuidas võivad reageerida erinevad inimtüübid sellisele videokoosolekule, millel puudub kindel kava. Kas D-stiil võib tunda, et ilma konkreetse agendata on koosoleku puhul tegu lihtsalt ajaraiskamisega? Kas i-stiil võib olla vaimustatud võimalusest näha jälle kolleege ja piiluda nende kodusesse ellu? Kas S-stiil võib tunda muret selle pärast, kuidas ta peaks end kohtumiseks ette valmistuma? Kas C-stiil võib pidada vajalikuks küsida, miks on üldse vaja videokoosolekut, kui on võimalik seda kõike teha ka e-posti teel?

Inimeste erinevuste teadvustamine ja üksteisega kohanemine nõuab teadlikku pühendumist ja harjutamist. Kuid edu saavutamisele kuluv ettevalmistus on valdavalt siiski kasulikult kulutatud aeg. See tekitab meeskonnasisest usaldust ja häid omavahelisi suhteid – kõik ühtset meeskonda iseloomustavad omadused.

 

D-stiil

Olete tõenäoliselt innukas ja valmis kodustöötamise väljakutseks. Tunnete, et saate selliselt märksa rohkem asju tehtud; sest on lihtsam oma energiat fokusseerida. Kuid tõenäoliselt mõtlete ka sellele, kas ikka on võimalik distantsilt oma meeskonnaga piisavalt koostööd teha.

 

Tugevused

 • Tulemused motiveerivad teid ning olete enamasti neile orienteeritud. Teete selle nimel kõik, mis otstarbekas tundub.
 • Nõuate endale kõik vajaminevad vahendid kodukontori edukaks toimimiseks.
 • Olete nõus proovima ka täiesti uusi koostöö- ja suhtlemise mooduseid.

Väljakutsed

 • Teil võib tekkida kiusatus pikalt seismajäänud asjad kiirelt lõpule viia.
 • Võite liiga tempokalt tegutseda või tormata ette ülejäänud meeskonnast.
 • Teie suhtlemisstiil võib olla teiste silmis jahe ja tekitada meeskonnaliikmetes alaväärtustatuse tunnet või neile isegi haiget teha.

 

i-stiil

Tavaliselt olete te millegi uue proovimiseks valmis, nii et alguses võib kodust töötamine tunduda põnev. Mõistate, et peate leidma uusi viise oma kolleegide ja sõpradega ühenduses olemiseks. Teistest suurema tõenäosusega hoiate oma suhtlus- ja töövõrgustikke elusana ja aktiivsena.

Tugevused

 • Olete loomult positiivne ja entusiastlik ning saate seda energiat suunata oma meeskonna kokkukutsumisele ja ühtsustunde hoidmisele.
 • Te pole unustanud, et inimeste vaheline suhtlus on esmane inimvajadus ja leiate selle jaoks alati aega.
 • Teile meeldib katsetada uusi asju ja tõenäoliselt on teil ka kodust töötamise osas ideid, mida jagada ülejäänud meeskonnaga, et see kõik paremini toimiks.

Väljakutsed

 • Üksinda töötamine võib olla teie jaoks stressitekitav ning fookuse hoidmine on raskendatud.
 • Rutiin võib teid lämmatada, kuid samas osutuda ka väga kasulikuks enesedistsipliini kasvatamise allikaks, et ülesannete täitmisel paremini keskenduda.
 • Võite kergesti muutuda süüdistavaks, kui peate küsima täpsemaid juhiseid või selgitusi kommunikatsiooni osas.

 

S-stiil

Naudite sõbralikku ja koostööle orienteeritud tegutsemist ning hakkate taga igatsema igapäevast ühistegevust, mida võimaldab füüsiliselt koosolemine.

 

 

Tugevused

 • Teile meeldib selge, professionaalne, samas sisutihe ja sõbralik suhtlus. Saate seda oma meeskonna jaoks selliseks kujundada.
 • Võib-olla oleks teil lihtsam oma ideid ja teadmisi jagada, kui saaksite veebis veidi lisaaega täiendavaks suhtlemiseks.
 • Üksinda töötamine pole teie jaoks stressitekitav. Tõenäoliselt ei kaota te fookust ei oma meeskonnalt ega ka eesmärkidelt.

Väljakutsed

 • Võite tunda kõrvalejäetust ja ärevust, kui ei toimu regulaarseid suhtlusi isiklikel või tööalastel teemadel.
 • Uus tehnoloogia ja suhtluskanalid võivad teid mõnevõrra häirida. Peate kõigepealt need endale selgeks tegema koos inimesega, keda usaldate.
 • Kodus olevad segajad, sealhulgas lapsed ja lemmikloomad, võivad tööajal teie tähelepanu häirida. Peate seda piirama või nad selleks ajaks kõrvale juhtima.

 

C-stiil

Naudite  üksiolemist ja aega asjade põhjalikuks läbimõtlemiseks. Te ei pruugi mõista oma kolleegide pettumust selles osas, et te tööl üksteisega ei kohtu, nagu senini.

Tugevused

 • Tõenäoliselt on teil kodus töötamiseks olemas nii vajalik distsipliin kui ka keskendumisvõime.
 • Keskendatus detailidele aitab teil hinnata meeskonna ressursivajadusi ja valida suhtlemiseks kõige usaldusväärsemad tehnoloogiad ning kanalid.
 • Te ei vaja palju aega ega tagasisidet selle kohta, kas te ikka teete head tööd.

Väljakutsed

 • Teie kiire ja otsekohene, vaid eesmärgile keskendunud suhtlusviis võib panna teisi teist kaugenema.
 • Võib tekkida kiusatus ülesanne pigem ise ära teha, mitte seda delegeerida või kellegagi koostöös lõpule viia.
 • Kolleegidega soojade suhete säilitamine võib osutuda keerukaks ja peate selle jaoks leidma uusi lähenemisviise.

Kas tundsite ära mõningad oma stiili tugevused ja väljakutsed? Milliste väljakutsetega olete kaugtööga kohanemisel veel silmitsi seisnud? Mis teid on aidanud?

 

IPB Partners on Wiley Emerald Award võitja

 

Meil on hea meel jagada, et Wiley on austanud IPB Partnersit maineka tiitliga Everything DiSC & The Five Behaviors Emerald Award Winner meie silmapaistvate saavutuste ning pühendumuse eest organisatsioonikultuuri ja meeskonnatöö arendamisel.

Täname kõiki kliente usalduse ja suurepärase koostöö eest!

 

Osalesin DiSC® sertifitseerimisel. Mis nüüd edasi?

Õnnitlused DiSC® sertifitseerimiskoolituse eduka läbimise ja sertifitseeritud DiSC kasutajaks saamise puhul!

Oled nüüd osa ühest maailma suurimast sertifitseeritud personalivõrgustikust – kogu maailmas on kümneid tuhandeid sertifitseeritud DiSC® kasutajaid, keda ühendab usk ja soov muuta maailma paremaks aidates parandada suhtlust ja inimestevahelist mõistmist.

Siit leiad mõned ideed ja soovitused järgmiste sammude kohta, kuidas alustada oma teekonda DiSC-iga.

1. Rakenda õpitut

Testi oma teadmisi, andes tagasisidet ja analüüsides kõigepealt kas oma pereliikme, sõbra või kolleegi DiSC profiili. Enne tagasiside andmise alustamist professionaalina peaks selline proovikatse võimaldama sulle teatud kogemuse ja suurendama enesekindlust.

2. Tutvu sertifitseerimispaketi materjalidega

Pärast sertifitseerimist said tervitusmeili, millel oli juurdepääsulink meie DiSC sertifitseerimispaketile. Tutvu sealsete materjalidega, et teaksid, mis täpselt paketis on. Kõiki neid materjale võid hakata kohe kasutama ja vajadusel enda tarbeks kohandama.

3. Alusta turundus- ja müügiprotsessi

Valmista ette materjalid DiSC-i tutvustamiseks oma klientidele või kolleegidele.

Kohanda esitluse slaidid ja flaierid enda tarbeks. Lisa oma LinkedIn profiilile ja veebisaidile DiSC sertifikaadi märge või logo.

4. Kuula podcaste DiSC-stiilidest

Need podcastid on loodud Wiley arendusdirektori dr Mark Scullardi poolt, kes on olnud võtmekuju enamike DiSC profiilide loomise taga. Kuigi sertifitseerimise ühe osana kuulasid juba oma stiili podcasti, on hea mõte kuulata podcaste ka teiste stiilide kohta, et paremini mõista endast erinevate inimeste mõtteviisi ja vajadusi.

5. Kas vajad DiSC koolituskomplekti?

Iga Everything DiSC lahenduse jaoks on võimalik osta selle juurde käiv Koolituskomplekt. See sisaldab kõike vajalikku, et hakata iseseisvalt DiSC koolitusi läbi viima. Eesti keeles on saadaval Everything DiSC Workplace koolituskomplekt; kõigi teiste DiSC lahenduste komplektid on saadaval inglise keeles.

Koolituskomplektid sisaldavad läbiviija juhendmaterjali, esitlusslaide, osalejate materjale, kaasahaaravaid harjutusi ja üle 60 minuti õppevideosid. Koolituskomplekti baasil saab läbi viia DiSC koolitusi kas lihtsalt järgides valmis tehtud struktuuri või valida ise õppemoodulite, tegevuste ja videote hulgast ning panna kokku oma vajadustest lähtuv programm. Koolituskomplektide kohta rohkem teadasaamiseks kirjuta meile  hello@ipbpartners.eu.

6. Mis järgmisena? Võib-olla oled huvitatud ka meie muudest lahendustest

The Five Behaviors on võimas hindamispõhine programm, mis aitab organisatsioonidel luua tõeliselt sidusaid ja tõhusaid meeskondi.

ProfileXT® võimaldab teha inimeste värbamisega seotud otsuseid lihtsamalt ja targemalt.

Prosci® on globaalne liider muudatuste juhtimises, kelle metoodika aitab organisatsioonidel ja inimestel muudatusi edukamalt juhtida.

Kui soovid nendest lahendustest rohkem teada saada, võta julgelt ühendust.

Tere tulemast DiSC perekonda ja loodame väga edukale koostööle!

 

Toimetulek raskete osalejatega DiSC koolitustel

 

Vahest võib koolitusprotsessis juhtuda, et peate läbiviijana tulema toime häiriva või keerulise käitumisega – näiteks selliste osalejatega, kellele meeldib liialt palju oma arvamust jagada või seda isegi peale suruda, kõrvalisi vestlusi pidada, katkestada. Samuti võivad segada õppetööd teemavälised vestlused, isiklikud rünnakud, negatiivsus või pidev vastandumine jne.

Koolitajana olete sunnitud nii mõnigi kord sellistes olukordades sekkuma. Mida teha ja mis aitaks soovimatu käitumise peatada?

Allpool on toodud mõned tüüpilised keerulised käitumised, mida DiSC sertifitseeritud treener võib oma koolitusel kogeda.

 

Vaikija.

Mõned inimesed on juba oma loomult ujedad, ent mõned muutuvad vaikseks pigem seminari tingimustes. Ehkki ei tohiks eeldada, et selliseid osalejaid on võimalik muuta, saad siiski aidata neil olla avatumad, aktiivsemad ja kaasatumad. Nende puhul on mitteverbaalsete vihjete jälgimine üks toimiv meetod. On väga oluline täpselt hinnata, kui mugavalt või ebamugavalt nad end hetkel tunnevad ja selle järgi kaasahaaratust suurendada.

 

Jutupaunik.

Koolitajana pead leidma tasakaalu seminari teemade raames osalejatele vabaduse andmise ja ajagraafikus püsimise vahel. Mõnikord võid kohata osalejat, kes üritab grupi aega monopoliseerida. Olles andnud sellisele inimesele piisava võimaluse oma arvamuse avaldamiseks, liigu kindlalt, kuid viisakalt edasi järgmise teema juurde. Näiteks:

– “Mari, mul on kahju sind katkestada. Paraku on meil veel palju olulisi teemasid vaja käsitleda. Ehk on võimalik seda arutelu jätkata peale põhipunktide läbiarutamist või pausi ajal.”

– “Jaan, sa ei pruukinud tähele panna, et meil on vaja veel vastasgrupi seisukohad ka ära kuulata. Kui meil on aega, pöördume sinu arvamuse juurde tagasi ja kuulame neid põhjalikumalt.”

 

Igavleja.

Igavlemine väljendub tavaliselt teatud tüüpi käitumises ja kommentaarides. Mõnel inimesel võib ka päriselt tõesti igav olla, ent mõni võib seda teeselda, et ülejäänud rühmast eristuda või tähelepanu saada.

Liiga palju sel viisil tegutsevaid osalejaid võivad aga väga negatiivselt mõjutada grupi moraali, motivatsiooni ja entusiasmi. Parim viis sedalaadi käitumise vähendamiseks on nende inimeste õigeaegne kaasamine gruppi, tunnustades neid ja paludes nende panustamist ning siiralt väärtustades nende kogemust.

 

Vastanduja.

Osalejate omavahelised erimeelsused võivad olla konstruktiivsed või kahjustavad, olenevalt teemast ja sellest, kuidas lahkarvamusi käsitletakse. Kindlasti on oluline vältida, et mõni osaleja suudab su endast välja viia.

Juhendajana saad olla rollimudeliks ja näidata, kuidas konstruktiivselt vaidlusi juhtida. Pingeid saab vähendada, kui väljendad mittenõustumist konkreetse väitega, mitte aga selle väite väljaütlejaga. Mõtle kasvõi sellele repliigile: “Jaak, ma ei ole sinuga üldse nõus.” Kas see vähendaks pinget?

Konstruktiivsem vastus oleks „Jaak, sa käisid välja väga huvitava argumendi. Siin on üks asi, mida mul on endiselt raske mõista. Kas saaksid täpsemalt kirjeldada…”

 

Kõiketeadja.

Mõnele inimesele võib meeldida rohkelt arvamust avaldada seetõttu, et nad ongi tegelikult ka väga hästi informeeritud või tahavad nad tähelepanu võita või heakskiitu saada. Seminaris osalejad reageerivad kõiketeadjale vastavalt oma vajadustele. Mõned on jagatud teabe eest tänulikud, teised aga võivad tunda end ohustatuna sellest, mille osas neil endil teadmisi pole.

Inimesed, kellel on asja kohta palju kasulikke teadmisi, võivad olla grupile väga kasulikud seni, kuni nad ei kasuta seda teavet aja monopoliseerimiseks. Vajadusel täna neid inimesi nende poolt esitatud informatsiooni eest; seejärel küsi täiendavaid kommentaare teistelt grupiliikmetelt.

 

Kivinägu.

Kas oled kunagi tähele pannud, milline näoilme on inimestel rühmas istudes ja kellegi juttu kuulates? Seda on lihtsam märgata, kui oled ise see, kes räägib. Vaata ringi, siis näed, et mõnel osalejal on ilme pigem kinnine, osavõtmatu, läbitungimatu. See riivab, kui oled ise see, kellele niisugune näoilme on suunatud.

On loomulik võtta sedasorti ilmeid isiklikult. Ent oluline on meeles hoida, et meil kõigil on mask, mida me teatud olukordades kasutame. See mask ei pruugi ilmtingimata kajastada inimese hetkeenesetunnet ega hinnangut toimuvale. Küllap nõustute, et paljude inimeste jaoks on seesugune mask seminari ajal üsna tavaline. Eriti algusjärgus.

 

Toodud kirjeldused ei ole mõeldud hõlmama kõiki häirivaid käitumisviise, millega võid seminari raames kokku puutuda. See väike loetelu aitab ehk pisut paremini end ette valmistada ja sobivamalt häälestuda mõningate käitumiste suhtes, mida koolitaja rollis suure tõenäosusega kogeda võid.

Kasuta oma paindlikkust, et kohanduda iga koolitusel osalejaga vastavalt tema käitumisstiilile. Osavõtjad hindavad su tähelepanelikkust ja õppimine kulgeb sujuvamalt.

 

Tunne ennast

Igal osalejal on kindel käitumisstiil. Sinul õpiprotsessi läbiviijana on samuti oma konkreetne käitumisstiil. Nagu teistelgi, on ka sinu keskkond tinginud su reageeringud just sullele iseloomulikul viisil. Sinu käitumisstiil saab ka nüüd olema üks määravaid tegureid nende treeningumeetodite valikul, mida sul on kõige mugavam kasutada.

Sa ei saa oma käitumisstiili täielikult muuta, kuid vajadusel saad seda piiratud aja jooksul mõnevõrra kohandada. Tõhusaks juhendajaks olemiseks pead oma käitumist teadlikult „painutama“ kohandama, et rahuldada paljude osalejate vajadusi.

Selle artikli juhised aitavad loodetavasti sul saada efektiivsemaks koolituse/seminar läbiviijaks. Kuid kellelgi ei õnnestu koheselt edukalt kohanduda kõigi erinevate osalejatega ja rakendada kõiki neid ettepanekuid praktikas. Suurem osa õppimisest tuleb alati praktika ja tehtud vigade kaudu. Ka sina õpid koolitusi reaalselt läbi viies. Efektiivne juhendaja ei pea olema igas mõttes täiuslik. Sa ei pea olema ühes isikus nii tippkõneleja, psühholoog ja ka isiksuse ja käitumise ekspert. See, mida sinult aga kindlasti oodatakse, on tundlik ja arvestav suhtumine kõigi oma grupis osalejate vajadustesse. Valmistu koolituseks ja keskendu osalejate tugevustele ja arengupotentsiaalile. Ja usalda ennast.

 

Kas DiSC profiil mõõdab mõlemat – nii kohanduvat kui ka loomuomast käitumist?

 

Mõned DISC tööriistad mõõdavad väidetavalt “loomulikku käitumist” vs “kohandatud käitumist”. Need on tavaliselt vanema generatsiooni DISC-profiilid, mis on sarnased meie DiSC Classic® profiilidega. Sedasorti hindamisküsimustik on kokku pandud neljast sõnast koosnevatest blokkidest, kus vastaja peab välja valima ühe sõna, mis iseloomustab teda kõige enam ja teise, mis kõige vähem. Selle tulemusena saab ta kaks graafikut – üks, mis lähtub neist sõnavalikutest, mis kirjeldavad teda kõige paremini ja teine, mis tuleneb neist karakteristikutest, mis on kõige vähem tema moodi.

Osad konkureerivad DISC-toodete pakkujad väidavad, et Graafik 1 näitab „kohandatud käitumist” (kuna siin on väga teadlikud valikud) ning teine pigem „loomulikku käitumist”, kuna lähtub vähem teadlikest valikutest.

 

Paraku pole õnnestunud leida ühtegi teaduslikku tõendit, mis seda tõlgendust toetaks ja ka seda väidet esitanud pakkujate uurimisaruandeid vaadates ei leia me ühtegi uuringut, mis tõestaks, et Graafik I näitab loomulikku käitumist ja Graafik II kohandatud käitumist.

 

Seega on tegemist müüdiga. Briti Psühholoogide Selts viis 90ndate alguses läbi DISC küsimustiku valideerimisuuringu ja jõudis järeldusele, et Graafik I ja II ei näita muud kui enesetaju erinevaid vaatenurki, mitte kohandatud ja loomupärast käitumist. DISC-pakkujad, kes selle vana väitega jätkavad, toetuvad aegunud teadmistele ja tõestamata faktidele.

Kui inimene täidab DISC küsimustiku, keskendub ta lihtsalt enesetajule. On väär uskuda, et sellest ühest fookusest saaks kaks erinevat tulemust – kohandatud- ja loomuomase käitumise kokkuvõtte.

Tulemuste kohandamine sotsiaalsete eelarvamuse järgi 

Psühhomeetriliste testide maailmas on tavaks tunnistada, et enesehindamisel on inimesel kalduvus lähtuda sotsiaalsetest eelarvamustest ja valida pigem sellised enesekirjeldused, mis on sotsiaalselt eelistatumad, näiteks “sõbralik”, ja mitte valida sotsiaalselt vähemsoovitavaid karakteristikuid nagu “agressiivne” jms.

John Cleaveri väljatöötatud algne 24-osaline küsimustik pakkus karakteristikuid, mis kirjeldavad DISC-i erinevaid käitumisstiile ja küsis, millised neist iseloomustavad inimese käitumist kõige rohkem ja millised kõige vähem. Saadi kolm graafikut – kõige rohkem sarnane, kõige vähem sarnane ja erinev. Küsimustiku sellise ülesehituse eesmärk oli vähendada sotsiaalselt eelistatud valikute tegemist.

Millegipärast ei esita paljud DISC-profiilide pakkujad Graafik III tulemusi – samas on see ainus graafik, mis võib näidata inimese üldisemat enesetaju ilma sotsiaalse kallutatuseta.

On levinud müüt, et “ei ole vaja Graafik III-e, Graafik I ja II kasutamine on piisavalt täpne”.

 

Wiley ei kasuta oma uue põlvkonna tööriistades enam Graafikuid (neid kasutati ainult DiSC Classicus), kuna uue generatsiooni DiSC instrumendid kasutavad ringikujulist mudelit 8 prioriteetse alaga selle ümber. See “uus” mudel ulatub tegelikult tagasi algusaja DiSC-ini, kus seda joonistatigi ringina. Miks siis kära Graafik I, II ja III pärast? Kuna osad inimesed väidavad, et Graafik III on täpsem ja teised ütlevad hoopis, et Graafik III-e ei tuleks üldse arvesse võtta, sest Graafik I ja II on efektiivsemad näidates “loomulikku ja kohandatud käitumist”.

Ajalooliselt on Graafik III Graafik I ja II skooride liitmise tulemus.

Miks seda tehti? Kuna see tööriist (24 küsimusega sunnitud valik) oli ebatäpne ja seda tõendab 1996. aastal kirjutatud uurimisaruanne. Küsimuste täiendamise ja 4 uue küsimuse lisamisega parandas Wiley tugevalt instrumendi (nimega Personal Profile System 2800 ja hiljem DiSC Classic II) täpsust, mis on olnud aastakümneid eelistatuim DiSC profiil.

DISCi algusaegadel kasutasid Walter Clarke ja John Cleaver “vektoranalüüsi”, mis koosnes kaartide komplektist, mis pidi kirjeldama inimese käitumist “nii, nagu tema ise nägi ja teised nägid”. William Moulton Marston kasutas oma kirjutises küll termineid – loomupärane ja kohandatud käitumine. Kuna aga John Cleaver töötas välja selle esimese 24-osalise DISC küsimustiku, polnud „kohandatud või loomupärase” käitumise mõõtmiseks seal mingeid konkreetseid küsimusi. See leidis tõestust Wiley ulatuslikes uuringutes ja Briti Psühholoogia Selts teadustöödes 1994. aasta paiku. See ei tähenda, et inimesed ei käituks “loomupäraselt“ või “kohanduvalt”, see näitab lihtsalt, et 24-osaline ja hilisemad DISC hindamisküsimustikud ei ole disainitud seda konkreetselt mõõtma.

Everything DiSC®-i ja muude turul saadaolevate DISC-tööriistade vahel on palju olulisi erinevusi, sealhulgas väikese „i” kasutamine meie enimmüüdud DiSC-toote eristamiseks teistest.

Kuid mis eristab Everything DiSC-i kui kõige eelistatumat ja usaldusväärsemat tööriista turul?

 

Hindamisküsimustik

Esimene väljatöötatud DISC-profiil oli 24-punktiline küsimustik, mille töötas välja 1950-ndatel John Cleaver ja enamus teisi tänapäeval saadaval olevaid DISC-profiile kasutavad siiani seda algset 24-osalise sundvaliku küsimustiku versiooni.

Meie Everything DiSC profiili eristavaks aspektiks on viiepunktilise Likert’i skaala kasutamine ja adaptiivse testimistehnoloogia kasutamine. Sundvalikut pole. Kui küsimustiku täitja vastab mingi skaala osas ebaühtlaselt, küsib programm lisaküsimusi, et saada täpsem pilt tema positsioonist sellel skaalal.

See metoodika suurendab oluliselt Everything DiSC-i täpsust võrreldes 24-punktilise versiooniga. Everything DiSC profiili taga olev tehnoloogia ja algoritmid on teiste turul olevate DISC-profiilide baastehnoloogiaga võrreldes väga palju ees.


Neli versus kaheksa skaalat

Everything DiSC on ainus DISC-profiil, mis mõõdab rohkem kui nelja peamist D, I, S ja C skaalat. Meie uurimistöö on leidnud, et kombineeritud skaalad Di, iS, SC ja CD ei teki mitte lihtsalt kahe stiili liitmisest – vaid kahe dimensiooni terviklikust seostamisest.

Näiteks on Di-stiilil tugevused, mis on omased ainult kombinatsioonile, mida aga D- või i-stiilid iseseisvalt ei ole.

 

Teadusuuringud ja kvaliteedistandardid

Everything DiSC on välja töötatud John Wiley & Sons poolt. Wiley üle 20o-aastane rahvusvaheline kirjastusettevõte, millel on suurepärane maine nii akadeemilises kui ka professionaalide maailmas. Wiley peab esmatähtsaks järgida kõrgeid usaldusväärsuse standardeid kõigis oma tegemistes.

2007.a. kasutusele võetud Everything DiSC andis DiSC analüüsile uue kvalitatiivse mõõtme. Adaptiivse testimistehnoloogia lisamine 2012. aastal viis meie DiSC profiilid omakorda täiesti uuele tasemele ja suurendas nende usaldusväärsust veelgi.

 

Allikad:

https://www.integro.com.au/disc-vs-disc-the-little-i-isnt-the-only-way-our-disc-is-different/

https://www.disc-partners.com/the-truth-about-6-myths-about-disc-in-3-minutes/

https://ptc.bps.org.uk/tests-and-testing/test-reviews-and-registration

 

3 kasulikku EPIC-platvormi näpunäidet

 

Ükskõik, kas oled EPIC-platvormi kasutanud mitu aastat või alustanud alles hiljuti – sa ei pruugi olla teadlik neist kolmest suurepärasest funktsioonist, mis võivad sinu klientide DiSC-teekonnal lisaväärtust luua, säästes samal ajal ka administreerimise aega.

 

1. Koosta DiSC näidisraporteid oma EPIC-kontolt – mugav võimalus võtta välja DiSC-profiilide näidiseid koos oma info ja logoga, mis tahes turundus- või müügisituatsioonide jaoks

Juhised:

Mine Create Sample Reports ja järgmisel lehel vali raport, mida vajad. Peale valikute kinnitamist saad värskelt genereeritud raporti kas alla laadida või e-mailiga välja saata.

 

2. DiSC küsimustiku lingi uuesti saatmine – juurdepääsukoodi uuesti saatmiseks neile, kes pole küsimustikku ära täitnud või pole mingil põhjusel kätte saanud esimest e-kirja

Juhised:

Leia nupp ja vajuta Resend Login Info EPICu kodulehel, järgmisel lehel klikka nuppu Search ja seejärel vali, millisele ootel olevale vastajale soovid juurdepääsukoodiga e-maili uuesti saata. Kinnita toiming ja e-mail on teele pandud.

 

3. Vaata Raportit funktsioon – otsustamiseks, kas vastajad saavad oma tulemuse kohe kätte või mitte

Juhised:

Kui oled EPICus uut küsimustikku välja saatmas, siis leia Create a New Report lehel viimaste valikute hulgast üles Add Respondents kast. Seal on olemas View Report valik. Vali Yes, kui soovid, et vastajad saaksid profiili, või No, kui mitte:

Üldiselt soovitame mitte anda vastajatele oma tulemusi kätte enne, kui nad saavad tagasisidet sertifitseeritud DiSC kasutajalt või koolitajalt. Kuid teatud olukordades (värbamine või vastaja puhul, kellel on varasem DiSC kogemus) võib olla aga vaja tulemused kohe kätte anda.

 

DiSC: mida tohib ja mida ei tohi

 

DiSC õpikogemuse peaeesmärk on süvendada arusaamist iseendast ja teistest inimestest. Omandatud uus tase mõistmises ja eneseteadvustamises parandab omakorda suhete kvaliteeti ja tulemusi paljudes valdkondades.

Sellise mõju saavutamine eeldab aga DiSC-i kasutamist õigel moel. Kuigi DiSC on tööriist, mida on otstarbekas rakendada mitmes erinevas sotsiaalses ja emotsionaalses kontekstis, on siiski võimalik teda ka valesti kasutada. See artikkel pakub mõned soovitused, kuidas ei tohiks ja kuidas peaks DiSC-i kasutama, et kõik sellest kogemusest lõppkokkuvõttes võidaksid.

 

DiSCi ei tohiks

– Kasutada kehva käitumise õigustamiseks: Võib tunduda ahvatlev DiSC stiiliga välja vabandada viletsaid harjumusi või kohanemissuutmatust ja mugavustsooni kinnijäämist. Ent nii toimides on tulemuseks kasutamata jäänud võimalused destruktiivseid harjumusi või käitumist märgata ning nende parandamise ja arengu nimel vaeva näha.

Kui oled varemgi DiSC-iga kokku puutunud, oled ehk kuulnud selliseid kommentaare nagu: “Robertil on ju kõrge D-stiil, sa lihtsalt pead toime tulema sellega, kui järsk ta võib olla.” Või “See on see minu i-stiilile omane, et ma lihtsalt pean saama end tühjaks rääkida.” Seda tüüpi mõtteavaldused kahjuks seiskavad arengu ja kinnistavad stereotüüpe, mis on vastupidine sellele, mille eest DiSC püüab hea seista.

– Rakendada inimeste sildistamisel ja kiirel lahterdamisel: Vaieldamatult on kõige tüüpilisem DiSC-i kasutamise viga inimeste sildistamine nende DiSC stiili alusel. Sellega võib kaasneda ebaõiglane üldistamine ja stereotüübid. Näiteks: “i-stiili ei saa ju tõsiselt võtta – tööl ka ainult üks lust ja mäng.” Või “C-d jäävad liialt detailidesse kinni et suurt pilti näha.” Lihtsalt seetõttu, et inimene kaldub eelistama teatud käitumismustreid, ei tähenda, et ta ei suudaks ega saaks teisiti käituda. See võib olla talle lihtsalt vähem mugav või nõuda temalt palju rohkem energiat.

 

DiSCi võiks

– Rakendada kui selget mudelit käitumiskalduvuste paremaks mõistmiseks: DiSC-i kasutajad leiavad enda jaoks uue mooduse, kuidas oma ja teiste käitumist täpsemini teadvustada, mõtestada ja vajadusel suunata. DiSC toob välja inimeste kõige valdavamad käitumismustrid, et aidata neil suhteid tõhusamalt ette ennustada ja nendes oskuslikumalt navigeerida.

– Kasutada kui suhtluse katalüsaatorit, mis aitab paremini teisi inimesi tundma saada, väärtustada ja nendega kohanduda: DiSC-i saab kasutada hüppelauana suhete loomiseks ja iga suhtluse kvaliteedi tõstmiseks. Tõdemine, et DiSC-ist saadud teadmised enda kohta kehtivad ka teiste inimestega seoses, suurendab empaatiat, ükskõik kui erinevad ka ollakse.

– Võtta aluseks organisatsioonis ühise keele kujundamisel: DiSC annab ühise keele keeruliste, mõnikord ka tundlike teemade käsitlemiseks. See on lihtne keel, samas aga mitte liialt lihtsustav pakkudes rakenduslikke, teostatavaid lahendusi paremaks koostööks ja tugevamaks seotuseks.

 

Need on vaid mõned viisid, kuidas DiSC-i võiks ja ei tohiks töökohtadel või muus elus rakendada. DiSC annab meile suurepärase mudeli inimkäitumise mõistmiseks, aga vaid inimese käitumisstiili äratundmine pole siiski DiSC-i tegelik väärtus, see on märksa sügavamal.

Suurim kasutegur hakkab ilmnema alles siis, kui DiSC muutub päriselt osaks organisatsioonikultuurist, kui töötajad kommunikeerivad avatult oma prioriteete ja eelistusi ning kasutavad DiSC-i hüppelauana, platvormina mistahes vestlustes. Selline dialoog võimaldab oluliselt paremini tundma õppida ja arvestada teise inimese käitumisstiili, selle tagamaid ja viise, mismoodi tema vajadustega kohanduda. Kui DiSC-i kasutatakse eelkõige vestluse katalüsaatorina – mitte inimeste lahterdamisena – on tulemuseks reaalne areng, personaalne kasv ning efektiivsemate töösuhete ülesehitamine. Lisaks julgustab meie DiSC süsteem kõike õpitut eri rakenduslahenduste kaudu igapäevaselt käigus hoidma ja oma mugavustsoonist välja tulema tiimi efektiivsemalt juhtides ning emotsionaalset intelligentsust aktiivselt arendades. Just see on see, milles me näeme reaalset, kestvat arengut organisatsioonide ja samuti üksikinimeste jaoks.

 

See sisu kuulub Everything DiSC-le, mis on Wiley kaubamärk.

Everything DiSC Workplace on nüüdsest Euroopa Psühhologiaassotsiatsioonide Föderatsiooni sertifitseeritud hindamisvahend!

Meil on heameel teada anda, et ingliskeelne Everything DiSC Workplace® on saanud DNV-GL sertifikaadi.

(Mõni teist võib nüüd mõelda, et ma küll ei tea, mida see tähendab, aga see tundub olevat suur asi.)

Jah, nii see tõesti on! Euroopa Psühholoogiaassotsiatsioonide Föderatsioon (EFPA) on välja töötanud psühholoogiliste testide üldkasutatavad standardid, mis aitavad organisatsioonidel, praktikutel ja koolitatavatel teha teadlikke otsuseid erinevate hindamisvahendite kvaliteedi ja neist saadava kasu osas. Ja DNV-GL akrediteering kinnitab meie Everything DiSC Workplace’i vastavust EFPA standarditele. Kui potentsiaalne klient näeb, et Everything DiSC Workplace on saanud DNV-GL sertifikaadi, annab see talle kindla garantii meie toote kvaliteedi ja usalduväärsuse kohta.

Loe detailsemat raportit siit.

 

Catalyst: uus Everything DiSC õppeplatvorm

Head uudised – Wiley tuli välja päris uue DiSC “operatsioonisüsteemiga”!

Catalyst™ on vastvalminud platvorm, mis on loodud selleks, et organisatsioonidel oleks lihtsam DiSC-i kestvalt oma töösse integreerida. See ühendab iseseisva õppimise ja koolitussessioonid ühele platvormile. Tegemist pole mitte uue profiiliga, vaid platvormiga kus profiilid, õppevideod, võrdlusraportid, podcastid ja muu sisu asuvad. Catalyst viib DiSC-i uuele tasemele ja tõenäoliselt asendab tulevikus pdf-formaadis profiilid.

Iga Catalysti õpikogemus algab enimmüüdud Everything DiSC Workplace profiilist. Sealt edasi saavad osalejad jätkata oma DiSC-teekonda teiste spetsiifilisemate DiSC-profiilidega (Agile EQ, Management, Productive Conflict). Wiley tulevikuvisioon on viia kõik DiSC profiilid Catalysti, nii et DiSC-ist saaks jätkuv arengukogemus – kui inimene on Workplace profiili saanud, võib ta aasta pärast jätkata nt Agile EQ profiiliga ja siis aasta pärast teha veel ühe DiSC jätkusessiooni Management profiiliga jne. See annab võimaluse ka kõigile sertifitseeritud kasutajatele lihtsamini pakkuda oma klientidele uut väärtust ja jätkusessioone DiSC-iga.

 

Kuidas Catalyst töötab?

Everything DiSC hindamine – iga osaleja saab kutse teha läbi online Workplace hindamine, mille mõjukust ja väärtust on tõestanud enam kui 40 a kestnud uuringud. See enesele pilguheit pakub hea ülevaate ja paneb aluse kestvale isikustatud õpikogemusele. Niipea, kui see hindamine on tehtud, saavad osalejad koheselt juurdepääsu Catalyst platvormile.

 

Catalyst – kestva õppe platvorm, mis annab kohese juurdepääsu interaktiivsetele hindamise tulemustele, mis võimaldab süveneda oma käitumisstiili olemusse ja arendada sellele tuginedes uusi oskusi. Platvormil on aktiivsed kõik sama organisatsiooni DiSC läbinute tulemused, mis tähendab, et on mugav teha omavahelisi võrdluspilte, et saada strateegiaid paremate töösuhete loomiseks.

 

Koolitus Workplace on Catalyst-i baasil. Kaasav ja hariv koolitusprogramm, kus professionaalne konsultant aitab anda teie meeskonna DiSC tulemustele sügavama tähenduse. Võimalik läbi viia silmast-silma või virtuaalkoolituse vormis. Koolitusprogramm sisaldab õppematerjale, harjutusi ja õppevideosid. Lühike formaat ja moodulitest koosnev ülesehitus teevad selle programmi lihtsalt kokkupandavaks mistahes suuruses grupi või ajalise mahu jaoks.

P.S. Catalyst on praegu kättesaadav ainult ingliskeelsena ja inglise keelsete profiilide jaoks. Tõlked eri keeltesse tulevad tulevikus.

 

Catalyst õpiplatvormiga tutvumine

Catalyst aitab senise DiSC kogemuse viia uuele tasemele tehes palju tööd nõudva püsiva käitumismuutuse võimalikuks – isegi lõbusaks!

Catalysti abil õpiprotsessis osalejad:

1. Teevad läbi hindamise

Algupärase DiSC-i pakkujana, kellel on nüüdseks üle 40 aasta pikkune kogemus, võimaldab Everything DiSC läbi viia teaduslikult valideeritud 90%+ täpsusega hindamist kogu maailmas. Õpiprotsessis osalejad vastavad käitumist puudutavatele väidetele 5-palli skaalal, mis võimaldab mõõta nende eelistusi ja kalduvusi DiSC mudelile tuginevalt.

2. Õpivad tundma oma DiSC stiili

Catalyst esitab iga osaleja hindamistulemused isikustatud ja interaktiivsel kujul, personaalset lugu jutustavas stiilis. Selline lähenemine:

 • süvendab endatundmist läbi iga osaleja unikaalse DiSC stiili
 • annab selgema ettekujutuse oma eelistustest ja käitumiskalduvustest
 • võimaldab muutvat õpikogemust täis ahhaa-elamusi

3. Saavutavad suurema seotuse oma kolleegidega

Funktsioon Find Colleagues võimaldab osalejatel siduda DiSC oma igapäevasesse tööellu. Osalejad saavad kasutada seda funktsiooni:

 • üksteise DiSC stiilide kõrvutamiseks ja soovituste saamiseks efektiivsemaks suhtlemiseks
 • platvormil hõlpsalt navigeerimiseks, et näha võrdlusi, lihtsalt teostatavaid soovitusi jm.
 • reaalajas oma unikaalsete vajaduste kohandamiseks vastavalt suhtluspartnerile ja olukorrale

4. Õpivad rohkem DiSC-i tausta kohta

See sektsioon tutvustab DiSC mudelit ja selle taga olevat teooriat, koosnedes viiest moodulist:

 • DiSC mudel
 • 12 stiili
 • DiSC uurimused
 • DiSC teooria
 • DiSC ajalugu

5. Saavad ligipääsu järgmistele DiSC lahendustele jätkuõppeks

Catalyst pakub suure hulga erinevaid DiSC arenduslahendusi, mis on kokku pandud eesmärgiga aidata osalejatel arendada oma sotsiaalset ja emotsionaalset võimekust efektiivsemaks suhtluseks tööelus. Pärast Workplace DiSC-i täitmist saab osaleja jätkata õpitegevust järgmiste DiSC lahendustega (nt Management, Agile EQ). See aitab organisatsioonis DiSC-keelt elus hoida ja pakkuda häid jätkukoolitusi neile, kes on korra juba DiSC-i kogenud ja valmis sellega edasi minema.

Organisatsioonikultuuri investeerimisel peaks olema kauakestev mõju – Catalysti toel on see nüüd võimalik.

Hinnad Uus osaleja Osaleja, kes on mistahes ingliskeelse DiSC raport varem täitnud
Workplace on Catalyst (baaskogemus) 15 kreditit TASUTA
Agile EQ on Catalyst (jätkukogemus) +10 kreditit +10 kreditit

*Varasemalt Everything DiSC või DiSC Classic inglise keelse profiili täitnutele on Workplace on Catalyst upgrade 2021 aasta lõpuni tasuta.

Lisateabe saamiseks laadige alla brošüür Everything DiSC on Workplace.

Kui Catalyst kõlab huvitavalt ja soovite sellest rohkem teada, andke meile siin teada ja saame teile platvormi isiklikult tutvustada!

 

IPB Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Nimi
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Sõnum
Field is required!
Field is required!